Hospodársky denník
USD46,668 Sk
EUR41,593 Sk
CHF28,327 Sk
CZK1,381 Sk
  Pondelok  22.Apríla 2002

Nezáujem v aukcii štátnych dlhopisov

Neúspech aukcie štátnych dlhopisov v protiklade s neutíchajúcim záujmom o nákup trojmesačných štátnych pokladničných poukážok, po dlhšom čase znova kolísavé úrokové sadzby pri kratších splatnostiach a preklopenie bankového sektora z podstavu plnenia povinných minimálnych rezerv do nadstavu - v duchu týchto momentov sa nieslo dianie počas minulého týždňa.

Do nového týždňa vstupovali komerčné banky s podstavom plnenia aprílových povinných minimálnych rezerv, keď ich spĺňali len na 99,75 %. Maturitou dvojtýždňového sterilizačného repo tendra, deväťmesačných štátnych pokladničných poukážok a 84-dňových pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska, pribudli do bankového sektora peňažné prostriedky v objeme 35,20 mld. Sk. Prostredníctvom až štyroch nových aukcií bol z neho odčerpaný objem 34,211 mld. Sk a v závere týždňa sa banky preklopili z podstavu do nadstavu plnenia povinných minimálnych rezerv, keď ich k nedeli 21. apríla plnili na úrovni 100,72 %.

Ako prvá sa uskutočnila aukcia štátnych dlhopisov s lehotou splatnosti dva roky a ponúkaným maximálnym výnosom 7,75 % p. a. Predpokladalo sa, že príliš veľký záujem o tento cenný papier asi nebude a výsledok to len potvrdil. Dopyt predstavoval iba 675 mil. Sk. Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa preto rozhodlo neakceptovať nikoho a táto aukcia sa skončila neúspechom. Podobný vývoj je na slovenskom peňažnom trhu badateľný od začiatku emitovania štátnych pokladničných poukážok, keďže komerčné banky a investori už majú svoje portfólia plné štátnych dlhopisov s rôznou lehotou splatnosti, a preto v súčasnosti preferujú štátne pokladničné poukážky, ktoré sú okrem iného omnoho likvidnejšie ako štátne bondy. Ukázalo sa to aj v už tretej tohtoročnej aukcii štátnych pokladničných poukážok, ktoré boli 91-dňové rovnako ako predošlé. Záujem sa vyšplhal na rovných 5,0 mld. Sk. Avšak štát uspokojil iba časť záujemcov, a to v objeme 2,720 mld. Sk. Dosiahol sa priemerný výnos 7,718 % (predtým 7,723 %) a maximálny 7,72 %. V každej aukcii sa tak zatiaľ výnosy posúvajú smerom dole, je však otázne, kam až budú investori ochotní ísť, pretože predsa len sú to iba trojmesačné papiere a existuje tu možnosť zhodnotiť svoje prebytočné peňažné prostriedky prostredníctvom repo tendrov centrálnej banky pri výnosoch približne 7,74 percenta.

V utorok sa uskutočnil pravidelný dvojtýždňový sterilizačný repo tender, v ktorom centrálna banka uspokojila všetkých záujemcov, t. j. 26,491 mld. Sk pri priemernom výnose 7,74 %. Vo štvrtok ako posledná sa uskutočnila aukcia vlastných poukážok Národnej banky Slovenska. Dopyt dosiahol 6,0 mld. Sk a centrálna banka emitovala 5,0 mld. Sk pri rovnakom výnose 7,74 % p. a., pretože to bola aukcia holandského typu.

V dôsledku väčšieho množstva aukcií a častejších pohybov likvidity boli ceny kratších depozitov viac volatilné a pohybovali sa od 7,70 % - v prvých dňoch do 6,0 % - v závere minulého týždňa. Dlhšie úrokové splatnosti boli stabilné. Denné obraty neboli nijako výrazné, mierne vytŕčal iba utorok, keď banky medzi sebou zobchodovali 28,50 mld. Sk. Sterilizačná závislosť bankového sektora je na úrovni okolo 65 miliárd korún.

Očakávaný vývoj

Tento týždeň sú splatné štátne pokladničné poukážky 910, ročné dlhopisy č. 153 a repo tender. Spolu to predstavuje objem 25,587 mld. Sk. Ministerstvo financií vypísalo na pondelok aukciu ročných štátnych dlhopisov a aby pritiahlo viac záujemcov, zvýšilo ponúkaný maximálny výnos na 7,74 % p. a. To však síce veľmi pravdepodobne nebude stačiť na naplnenie celej emisie (3,0 mld. Sk), ale dopyt by sa mohol dostať aspoň niekde k jednej miliarde korún. Ani v zajtrajšej aukcii štátnych pokladničných poukážok by záujem o tento cenný papier nemal ochabnúť a mohol by predstavovať 4,0 až 5,0 mld. Sk.

Oficiálne úrokové sadzby vyhlasované Národnou bankou Slovenska

BRIBID - BRIBOR (v % p. a.)

Obdobie 15. 4. 16. 4. 17. 4. 18. 4. 19. 4.

Deň 7,56 - 7,80 7,54 - 7,80 6,26 - 6,50 6,18 - 6,43 6,40 - 6,66

Týždeň 7,50 - 7,73 7,50 - 7,74 7,24 - 7,50 7,35 - 7,60 7,42 - 7,66

1 mesiac 7,49 - 7,73 7,49 - 7,74 7,48 - 7,74 7,49 - 7,76 7,49 - 7,75

3 mesiace 7,49 - 7,75 7,49 - 7,75 7,50 - 7,76 7,50 - 7,77 7,50 - 7,77

6 mesiacov 7,49 - 7,74 7,49 - 7,74 7,50 - 7,75 7,50 - 7,76 7,51 - 7,75

9 mesiacov 7,50 - 7,73 7,50 - 7,73 7,50 - 7,74 7,50 - 7,74 7,51 - 7,74

12 mesiacov 7,48 - 7,73 7,50 - 7,73 7,50 - 7,74 7,50 - 7,74 7,51 - 7,74

Repo tendre uskutočňované NBS

Druh Počet dní Priem. výnos Dopyt Objem

(% p. a.) (mld. Sk) (mld. Sk)

ŠPP 91 7,718 5,000 2,720

ŠD 2 roky - 0,675 0,000

Sterilizačný repo tender 14 7,74 26,491 26,491

PP NBS 84 7,74 6,000 5,000

Pavol Kruk

autor je dílerom Istrobanky, a. s.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.