Hospodársky denník
USD46,795 Sk
EUR41,952 Sk
CHF28,633 Sk
CZK1,381 Sk
  Pondelok  29.Apríla 2002

Očistný proces?

Peter Kasalovský

Keď sa mení režim alebo čo len vládna garnitúra, to minulé sa označuje protagonistami nového za čas útlaku a neslobody, prípadne za zločinecké a odsúdeniahodné. Podľa pamätníkov bolo tomu tak vždy, pričom najhorlivejší z bojovníkov za ďalšiu zmenu či za nový život sa neskôr ospravedlňovali s tým, že keď sa rúbe les, tak predsa lietajú triesky.

Na tejto dejinnej tradícii sa prakticky nič nemení ani v súčasnosti. Všetko to minulé patrí katovi, najmä podľa vyjadrení tých politikov, ktorí sú už dlhšie „na vode“, alebo iných, ktorí sa nemôžu dobyť k takým výsledkom, ktoré sľúbili verejnosti. Pre nich sú neprijateľní všetci, ktorí majú jednak pamäť, a dovoľujú si odmietať doterajší vývoj spoločnosti.

Takých kacírov je dosť a nielen medzi tými, ktorí sú bez práce. Neobávajú sa hovoriť nahlas o vlastnej životnej skúsenosti, ale aj o pozitívach čias minulých či dneška. Trebárs aj v nočných kontaktných reláciách viacerých rádií. Nejde o geriatrických pacientov či zo sociálnych ústavov, a už vôbec nie o postihnutých duševnými chorobami.

Tvrdil by som, že kritikmi doterajšieho vývoja, a najmä aktuálneho stavu spoločnosti sú hlavne ľudia strednej a staršej generácie. Z tej občianskej väčšiny, ktorá sa síce pokúša prežiť z mesiaca na mesiac, ale má zdravý rozum a predstavu o tom, aké by mali byť výsledky politiky. Predovšetkým lepšie životné podmienky a občianska dôstojnosť.

Je dosť politikov, ktorí také túžby, ako sú mať pracovné miesto, dostupnosť vzdelania, bezplatnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti atď. vyhlasujú prinajmenej za zvrátenosť, ale aj za spochybňovanie revolúcie z novembra 1989. Nedochádza im, že nejde o nič také, ale o to, že výsledkom „zmeny“ nemôže byť sociálna degradácia väčšiny.

Na príkladoch vlastných aj zo svojho okolia títo kacíri zdôrazňujú, že to bola „veľká zmena“ iba pre vyvolených, z ktorých väčšina síce skrachovala, ale za tých niekoľko rokov sa dostala k takým majetkom, ktoré majú nebotyčné dimenzie. Prekáža im, že politici príliš rýchlo zabudli na to, čo sľubovali, a postarali sa iba o seba a svojich blízkych.

Je nesporné, že pre štát je takmer neznesiteľnou viac ako 20-percentná miera nezamestnanosti, a najmä jej dôsledky. Jej nedoceňovanie a doterajšie neefektívne riešenia sú výsledkom politiky. Konkrétnych politikov, ktorí nie sú schopní priznať svoju neodbornosť až avanturizmus v hospodárstve, v politike a vôbec v celej spoločnosti, a nechce sa im odísť.

Trinásťročný vývoj po „veľkej zmene“ si vyžaduje nekompromisnú analýzu a na jej základe sa postarať o pomery, v ktorých nebude dosť výživy pre diletantstvo, a predovšetkým pre správanie sa mimo rámec logiky a zákonov. Je zrejmé, že „nová elita“ potrebuje čistiacu kúru. O tú by sa mohli postarať občania v tohtoročných parlamentných

V našej spoločnosti je dosť odborníkov a čestných ľudí, ktorých si však občania musia zvoliť. Len potom sa konečne prestaneme topiť v spomienkach na dávnu aj celkom nedávnu minulosť a rozvinie sa taký pohyb, ktorého výsledkom bude nespočetné množstvo riešení a vyznačenie chirurgických zásahov v záujme lepšej organizácie štátu a života občanov.

Najdôležitejšie je totiž robiť už dnes niečo rozumné pre to, aby sa zajtrajšok nezačínal rovnakým problémom. Aby sa politici prestali čudovať a padať do mdlôb z toho, že súčasníkom zo strednej a staršej generácie sa nechce počúvať, čo bolo, ale chcú vedieť, čo, ako a kedy bude, keď už pre nič iné, tak preto, že ten život je dosť krátky.

Je čas voliť úspešných nie v politike.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.