Hospodársky denník
USD46,501 Sk
EUR42,037 Sk
CHF28,717 Sk
CZK1,383 Sk
  Utorok  30.Apríla 2002

Sladké zlúčenie v Rusku

Na obzore je ovládnutie spoločnosti Krásnyj Okťábr

K dvom najvýznamnejším ruským producentom cukrovinkárskych výrobkov patria spoločnosti „Krásnyj Okťábr“ a „RotFront“. Práve medzi nimi dôjde k zlúčeniu a vytvoreniu nového cukrovinkárskeho holdingu. Minulý týždeň o tomto zámere informoval A. Kuznecov, prezident spoločnosti Gosinkor-Holding (ďalej Gosinkor), ktorá je v súčasnosti držiteľom kontrolného balíka akcií (51 %) oboch zlučujúcich sa výrobcov. Kým v RotFronte získal Gosinkor majoritu už vlani, Krásnyj Okťábr sa mu podarilo ovládnuť len tento mesiac. Ešte začiatkom apríla patrilo Gosinkoru, podľa ruského denníka Vedomosti, len približne 30 % akcií. Ďalších 20 % akcií, potrebných na ovládnutie spoločnosti Krásnyj Okťábr, sa Gosinkoru podarilo odkúpiť od zamestnancov, niekoľkých ruských spoločností a tiež od zahraničných akcionárov. Podiel zahraničných akcionárov v spoločnosti Krásnyj Okťábr bol v minulosti 40 % a v súčasnosti sa tak znížil na 7 - 8 %, uviedol prezident Krásneho Okťábra A. Daurskij.

Zachovajú značky

Nový holding, ktorý vznikne zlúčením zatiaľ dvoch výrobcov, bude niesť názov Krásnyj Okťábr. Zlúčenie sa dotkne všetkých dcérskych štruktúr oboch spoločností, pobočiek a obchodných zastupiteľstiev v Moskve a druhých regiónoch Ruska. V prvej etape zlúčenia sa budú spoločne koordinovať aktivity v oblasti nákupu surovín a marketingu. Obidve obchodné značky, RotFront aj Krásnyj Okťábr, budú po zlúčení zachované, pretože sú medzi spotrebiteľmi veľmi populárne. Obidvaja producenti vyrábajú široké spektrum cukrovinkárskych výrobkov a pre každého je niečo charakteristické. Pre Krásnyj Okťábr sú to čokoládové cukríky a pre RotFront je to zase chalva (sladká zmes z orechov a karamelovej masy). Vlani Krásnyj Okťábr vyrobil 74 tis. ton cukrovinkárskych výrobkov a RotFront okolo 43 tis. ton. Na porovnanie, ročná produkcia najvýznamnejšieho slovenského producenta cukroviniek, spoločnosti I.D.C. Holding, je približne 30 tis. ton. Veľkým nedostatkom ruských výrobcov oproti ich zahraničným konkurentom sú nízke investície do reklamy. Celkový reklamný rozpočet spoločností Krásnyj Okťábr a RotFront by mal v tomto roku vzrásť na 10 mil. USD (okolo 468 mil. SKK). Vlani sa na reklamu vynaložilo dohromady 5 mil. USD (okolo 234 mil. SKK).

Až štvrtinu trhu

Gasinkor plánuje v časovom horizonte 1,5 až 2 roky umiestniť na Londýnskej alebo Newyorskej burze cenných papierov 20 - 25 % akcií tohto cukrovinkárskeho holdingu. Takýmto spôsobom by chceli získať minimálne 100 mil. USD (okolo 4,7 mld. SKK), uviedol A. Kuznecov. Do rozvoja holdingu plánuje Gosinkor v nasledujúcich dvoch-troch rokoch vložiť okolo 20 mil. USD (okolo 936 mil. SKK) a získať až 25-percentný podiel na ruskom trhu cukrovinkárskych výrobkov. Krásnyj Okťábr má v súčasnosti približne 8-percentný podiel na trhu a RotFront ovláda okolo 3%. Štvrtinu trhu chcú ovládnuť predovšetkým pomocou zvýšenia výrobných kapacít v existujúcich podnikoch a celkového zefektívnenia ich riadenia. Okrem toho Gosinkor, podľa A. Kuznecova, plánuje získať ďalších cukrovinkárskych producentov, a to nielen v Rusku, ale aj v Bielorusku, Kazachstane a na Ukrajine. Cieľom je vytvoriť obrovský a v Rusku jediný cukrovinkársky holding, ktorého výroba bude založená na tradičných ruských receptúrach. Druhý hráči na trhu pochybujú o reálnosti získať 25-percentný podiel na trhu. Hlava holdingu „Sladko“ V. Chubulava tvrdí, že v Rusku sa v tomto roku predá približne 2 mil. ton čokoládových výrobkov a v budúcnosti bude trh rásť o 5 % ročne. Aby holding získal 25 % na trhu, Gosinkor bude musieť alebo kúpiť polovicu odvetvia, alebo postaviť ešte niekoľko takých Krásnych Okťábrov, dodal V. Chubulava.

Peter Sklenář, Moskva

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.