Hospodársky denník
USD46,501 Sk
EUR42,037 Sk
CHF28,717 Sk
CZK1,383 Sk
  Utorok  30.Apríla 2002

Letecké právo pre SVE

Vysoké učenie technické s PHARE-Tempus

Brnianske Vysoké učenie technické sa v týchto dňoch stalo centrom vzdelávania v oblasti medzinárodného leteckého práva pre krajiny strednej a východnej Európy. Národnú akreditáciu totiž dostal letecký ústav fakulty strojného inžinierstva od ministra dopravy a spojov spoločne s medzinárodným „posvätením“. Vysoké učenie technické odštartovalo už minulý rok projekt PHARE-Tempus, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie akreditovaného vzdelávania týkajúce sa predstaviteľov leteckého priemyslu v oblastiach leteckého práva a európskych leteckých predpisov. Projekt je hradený z prostriedkov európskej komisie a je organizovaný leteckým ústavom FSI Vysokého učenia technického v úzkej spolupráci s ministerstvom dopravy a spojov a Úradom pre civilné letectvo v ČR. Medzinárodnú akreditáciu udelil Vysokému učeniu technickému Britský úrad pre civilné letectvo.

V praxi to znamená, že okrem českých politikov, leteckého personálu a vrcholového manažmentu štátnej správy a firiem v oblasti civilného letectva bude Vysoké učenie technické vzdelávať domácich i zahraničných absolventov v európskej legislatíve a predpisoch. Doteraz v pätnástich kurzoch prešlo vzdelávaním 450 zástupcov českého leteckého priemyslu, pričom cieľom je zvýšenie bezpečnosti letovej prevádzky.

Ivo Skoumal, Brno

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.