Hospodársky denník
USD46,501 Sk
EUR42,037 Sk
CHF28,717 Sk
CZK1,383 Sk
  Utorok  30.Apríla 2002

Vystavovať áno či nie

Výstavnícky boom vyvoláva niektoré oprávnené otázky: nejde až o infláciu takýchto prezentácií? Sú všetky výstavnícke organizácie schopné zabezpečiť potrebné služby, zorganizovať propagáciu tak, aby prišiel návštevník z potrebnej cieľovej skupiny, stanoviť profil akcie tak, aby nebol konkurenčný iným výstavám či veľtrhom v rovnakom čase atď. Otázok, ktoré sa objavujú v tejto súvislosti, je dosť.

Vystavovatelia, ktorí sa rozhodnú zúčastniť na niektorej z ponúkaných akcií prvýkrát, sú isto ochotní podstúpiť aj určité podnikateľské riziko. Ale tí, ktorí sú skutočnými manažérmi vo svojom odbore, požadujú od organizátorov objektívne informácie o ohlase celej akcie v návštevníckej verejnosti, predovšetkým tej odbornej. Pritom im rozhodne nejde iba o základný údaj, koľko návštevníkov navštívilo ich expozíciu. Chcú poznať informácie o prípadných nedostatkoch, o želaniach verejnosti na rozšírenie nomenklatúry a pod. Takéto prieskumy návštevníckej spokojnosti sú krokom k poznaniu efektívnosti výstavnej či veľtrhovej akcie.

Účasť na medzinárodných veľtrhoch považuje za

mimoriadne prospešnú 69 % podnikateľov

skôr prospešnú 16 %

zbytočnú 5 %

nevedelo sa vyjadriť 10 %

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.