Hospodársky denník
USD46,501 Sk
EUR42,037 Sk
CHF28,717 Sk
CZK1,383 Sk
  Utorok  30.Apríla 2002

Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra členom Únie medzinárodných veľtrhov (UFI)

Na 69. svetovom valnom zhromaždení Únie medzinárodných veľtrhov (Union des Foires Internationales - UFI), ktoré sa konalo v dňoch 23. 10. - 25. 10. 2002 v Mníchove, bola výstavnícka organizácia Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra prijatá za riadneho člena a zaradila sa do prestížneho klubu svetových organizátorov medzinárodných podujatí. Logo tejto prestížnej svetovej organizácie totiž patrí iba tomu veľtrhu, ktorý je schválený UFI na základe toho, že spĺňa minimálne jedno z nasledujúcich kritérií. Musí mať minimálne 20 % zahraničných vystavovateľov, resp. títo si prenajmú minimálne 20 % z celkovej výstavnej plochy veľtrhu, alebo ho navštívia minimálne 4 % návštevníkov so zahraničia. Logo UFI patrí podujatiam Agrokomplex a Medzinárodný strojársky veľtrh.

Prijatím do UFI tak Agrokomplex dosiahol ďalší významný stupienok na náročnej ceste k medzinárodnej akceptácii.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.