Hospodársky denník
USD46,501 Sk
EUR42,037 Sk
CHF28,717 Sk
CZK1,383 Sk
  Utorok  30.Apríla 2002

Účasť-kontakt-kontrakt

Experti z výstavníckej brandže zdôrazňujú, že dnes už je trh viac-menej vyčistený, výstavnícke teritóriá podelené, a tak klient, ktorý sa o ich služby uchádza, vie, čo môže čakať. Zárukou budúcnosti aj výstavných organizácií je prosperita. Či väčšia, či menšia, všetky si musia vedieť na seba zarobiť. Preto svoju podnikateľskú stratégiu sústreďujú najmä na udržanie tradičných i nových vystavovateľov. Konkurenčné prostredie vyvoláva zvýšenú aktivitu.

Slovenské výstavníctvo má slušný európsky štandard, niektoré akcie ho dokonca prevyšujú. Súčasná hospodárska situácia mnohých podnikov nie je dobrá. Preto sa musia výstavnícke organizácie prispôsobiť a snažiť sa o vytvorenie prijateľných cien pre vystavovateľov. Ich cieľom nie je, aby výstavnícke podniky boli veľmi bohaté a výrobné podniky veľmi chudobné. Ich cieľom je pomoc slovenským podnikom dobre sa prezentovať, naplnenie hesla všetkých veľtrhov účasť-kontakt-kontrakt. Vtedy má ich práca zmysel.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.