Hospodársky denník
USD34,785 Sk
EUR40,931 Sk
CHF26,297 Sk
CZK1,277 Sk
  Streda  19.Novembra 2003

EÚ je najmä o výzvach a príležitostiach

Posledným deviatym modulom sa uzavrel cyklus stretnutí Vitajte v Európe

Deviatym a zároveň posledným modulom sa minulý týždeň v bratislavskom hoteli Devín uzavrel cyklus interaktívnych odborných stretnutí, ktoré pod názvom Vitajte v Európe pre predstaviteľov podnikateľskej sféry a zástupcov štátnej správy od začiatku roka pripravovala spoločnosť Top Events. Nosnou témou záverečného stretnutia bol Manažment ľudských zdrojov, pričom v súlade s hlavnou myšlienkou projektu sa pozornosť prednášateľov i diskutujúcich zamerala na problémy, ktoré sa v tejto oblasti vynárajú v súvislosti s očakávaným vstupom SR do Európskej únie.

„Najdôležitejším aspektom nášho členstva v Európskej únii je kvalita ľudských zdrojov na všetkých úrovniach. V období tesne pred vstupom je dôležité najmä identifikovať vhodných kandidátov na kľúčové pozície, ktoré budú pripravovať stratégie pre efektívne fungovanie v novom hospodárskom a politickom priestore. Hoci podnikateľsky dôležité informácie o únii a našej integrácii existujú, ešte vždy ich možno nájsť v rozptýlenej podobe - prostredníctvom médií, komôr, profesijných zväzov a združení, konferencií, seminárov a pod. Avšak nie všetci si z tejto kopy vedia vybrať to dôležité, na základe čoho by dokázali identifikovať dosahy a problémy týkajúce sa ich spoločnosti,“ hovorí Martin Krekáč, spoluzakladateľ a vedúci partner poradenskej skupiny Amrop Jenewein Group (AJG), ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti ľudského kapitálu a európskej integrácie.

Niekoľko spoločností pôsobiacich v SR sa vydalo správnou cestou a v rámci vrcholových štruktúr už určilo tzv. koordinátora pre EÚ (EU Affairs Manager), ktorý je zodpovedný za prípravu vlastnej eurostratégie. Koordinátor pre EÚ by mal byť interným zamestnancom firmy a vo firemnej hierarchii by mal byť súčasťou vrcholového vedenia, pretože v takomto prípade má prístup ku všetkým plánom vrátane strategických a dokáže efektívne presadzovať zmeny súvisiace s členstvom v únii. „Pokiaľ ide o profil ideálneho kandidáta na túto pozíciu, mal by mať dostatočné znalosti o fungovaní únie a jej politík, základné znalosti práva a ekonómie a veľmi dobrú znalosť anglického jazyka. Najdôležitejšou vlastnosťou by však mal byť spôsob myslenia, aby dokázal chápať aspekty členstva v únii v súvislostiach a vhodne ich prenášať a aplikovať na jednotlivé procesy. Nevyhnutnosťou sú veľmi dobré koordinačné schopnosti pre prácu s rôznymi odbornými tímami, kultúrami a subjektmi,“ dopĺňa Patrik Zoltvány, partner AJG pre európske záležitosti.

Koordinátor pre EÚ by mal mať k dispozícii spolupracovníkov, ktorí budú primárne zodpovední za monitoring legislatívnej činnosti a aktuálneho diania v európskych inštitúciách, ďalej za identifikovanie podporných programov EÚ, vyhľadávanie partnerov na spoluprácu na projektoch EÚ, vnútrofiremné vzdelávanie v problematike EÚ a komunikáciu so zodpovednými inštitúciami doma a v Bruseli. „Títo ľudia jednoducho musia dokázať vypracovať plán zmien charakteru vlastnej firmy, manažmentu a práce s ľudskými zdrojmi. Zatiaľ však mnohí z nich ani len netušia, ako majú tento plán zmien vyhodnocovať, ako majú komunikovať a aké kontrolné mechanizmy by mali použiť,“ vysvetľuje P. Zoltvány. Najčastejšou chybou, ktorej sa podľa neho slovenské firmy v súvislosti s prípravou na vstup SR do EÚ dopúšťajú, je snaha riešiť realizáciu súvisiacich aktivít ich prerozdelením medzi interných zamestnancov, ktorí nemajú potrebné vedomosti, skúsenosti a ani potenciál venovať sa európskej problematike. Zmena charakteru práce s ľudskými zdrojmi na Slovensku i v Bruseli je dôležitá nielen v komerčnej sfére, ale aj v štátnej správe a samospráve. Aj tu je nevyhnutné uplatňovanie manažérskeho štýlu riadenia, aby sa v tejto oblasti čo najskôr dosiahla kompatibilita s bruselskou administratívou.

Na úrovni EÚ sa v súčasnosti rozhoduje o 80 percentách predpisov, ktoré regulujú obchod a podnikanie. Zároveň sa tu rozdeľujú miliardy eur určených na podporu zaostávajúcich regiónov, vedy a výskumu. „Európska únia je o výzvach a príležitostiach. Slovenskí manažéri a podnikatelia sa musia otázkami prípravy na členstvo a samotného členstva zaoberať sami. Musia byť v tomto smere iniciatívni a kreatívni a nemôžu čakať so založenými rukami, že im v úsilí uspieť pomôže štát, pretože ten má svojich starostí s integráciou a budúcim členstvom viac ako dosť,“ vysvetľuje M. Krekáč. Zároveň však upozorňuje na nebezpečenstvo vzniku tzv. únavy z Európy, ktorá môže pri nesprávnom zoradení priorít zmariť mnohé dobre mienené a správne cielené kroky.

Jana Hyžová

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.