Hospodársky denník
USD38,125 Sk
EUR41,015 Sk
CHF27,597 Sk
CZK1,308 Sk
  Štvrtok  10.Apríla 2003
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Systém, až potom podpora

Do Recyklačného fondu prišlo vlani vyše 870 mil. korún

„Až keď sa splní podmienka existencie systému zálohovania jednorazových obalov - P. . .

Mylná je predstava o NS SR?

Nedávno potvrdil Najvyšší súd SR rozsudok krajského súdu, ktorým boli traja slovenskí riaditelia uznaní vinnými za škodu, ktorú spôsobili akciovej spoločnosti pri výkone. . .

Citeľné adaptačné medzery

Študenti tvrdia, že skutočné výhody im zatiaľ nikto nevysvetlil

V prípravnej etape vstupu SR do Európskej únie Slovensko zatiaľ preukazuje značné adaptačné medzery. Je. . .

Prečo ÁNO Európskej únii (70)

Taká pozícia, akú presadíme

Tridsaťtri dní je do referenda o vstupe SR do EÚ. Do ankety členov Hospodárskeho klubu (NEF) a ďalších oslovených osobností Prečo Áno Eur. . .

V Bielom dome

Prezident USA G. W. Bush prijal včera prezidenta SR R. Schustera. Vysoko ocenil jednoznačný postoj Slovenska, ktorý zaujalo v otázke Iraku. Postoj je o to cennejší, že keď sa rozh. . .

SAPARD bude včas

Výhrady boli opodstatnené

Vybudovanie potrebných štruktúr na čerpanie priamych platieb z rozpočtu Európskeho spoločenstva by malo byť zabezpečené ešte pred plánovaným termínom vs. . .

Príliš prudko

Medzinárodná ratingová agentúra Moody's Investors Service znížila úverové ratingy spoločností ING Group N.V. a ING Insurance. Zníženie odráža klesajúcu solventnosť spoločností v dôsle. . .

Vábenie investorov

Atraktívny je aj východ Slovenska

U. S. Steel sa ešte v čase transakcie zaviazala pomáhať regiónu východného Slovenska v jeho rozvoji. Prvým z výsledkov snáh v tomto smere bo. . .

Euro čím skôr

Viceguvernérka NBS Elena Kohútiková uviedla, že NBS bude presadzovať čo najrýchlejší vstup SR do Európskej menovej únie. Ako ďalej spresnila, je nutné stanoviť postup, obmedzujúci mož. . .

Iné prognózy

Ekonomiky desiatich krajín pozvaných na vstup do EÚ, by mali vzrásť menej, ako sa predpokladalo vlani. Európska komisia znížila predpoveď priemerného rastu HDP kandidátskych krajín. . .

Rast dôvery

Index, ktorý meria dôveru amerických spotrebiteľov, v apríli prudko stúpol. Denník Investor's Business Daily a prieskumná skupina TechnoMetrica Market Intelligence uviedli, že ich ind. . .

Dobrák de luxe

Ešte v júni 2002 kontrolór z vôle vlastníkov bytov na Jašíkovej ulici zistil, že viacerým sa na vyúčtovaní od správcu objektov objavil ťarchopis za spotrebu TÚV a SV za 2001. Ťarc. . .

Pozícia Slovenska sa posilní

Pokles cien len prechodný

Smerovanie európskych plynárenských spoločností po ich transformácii a privatizácii - to bola nosná téma včerajšej medzinárodnej ko. . .

Nápady s cenou zlata

Cení sa originalita a aktuálnosť

V poradí už 9. ročník Študentského vedeckého fóra, slúžiaceho na prezentáciu prác študentov a mladých doktorandov, sa uskutoční dnes na ba. . .

Ako pomáha skúšobníctvo

Oblasť kvality nie je bez problémov

Čo najviac prispieť k tomu, aby náš spotrebiteľ dostal aj za nízku cenu kvalitný tovar, to bol podľa Dušana Podhorského, predsedu. . .

Poslanci v pokojnom tempe

Súhlas s viacerými ekonomickými zákonmi

Bez výraznejšej odozvy rokovala včera Národná rada o návrhoch ekonomických zákonov. Pri zmenách Zákonníka práce poslanec V. . . .

Čakajú menej

Ministerstvo financií SR znížilo odhad tohtoročného tempa rastu HDP Slovenska z 3,7 % na 3,5 %. Dôvodom je očakávané zmiernenie konečnej spotreby domácností po úprave regulovaných ci. . .

My naopak

Kým na Slovensku už určite budeme platiť sa služby spojené s výkonmi zdravotníckej starostlivosti, v Rakúsku tieto poplatky od apríla zrušili. Šéf slovenského rezortu zdravotníctva R. Z. . .

Vybrali menej

Daňové príjmy slovenského štátneho rozpočtu predstavovali do konca marca 42,31 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška boli nižšie o 528 mil. Sk. Informovalo o tom Daňové . . .

SOFTIP v BSA

Spoločnosť SOFTIP, a. s., ako jeden z najvýznamnejších dodávateľov riešení v oblasti informačných technológií, smeruje svoje aktivity aj proti porušovaniu autorských práv k počítačo. . .

Štátne záruky

V roku 2004 budú podľa Ministerstva financií SR splatné úvery so štátnymi zárukami v celkovom objeme približne 13,3 miliardy Sk, z čoho 6,5 miliardy Sk tvoria splatné istiny a . . .

Trhy EÚ

Zvýšenie informovanosti o európskej legislatíve, a tým i konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov po rozšírení EÚ, je cieľom košického stretnutia podnikateľov z piatich ka. . .

Recyklačný fond - prehľad prijatých príspevkov do 31. 3. 2003 (v Sk)

Názov komodity Prijaté príspevky za rok 2002

Batérie/akumulátory 39 102 006

Oleje 20 522 212

Pneumatiky 114 820 629

Ko. . .

Potrebujú len 1,5 mld. Sk

Prvá garantovaná, a. s., vyplatí asi 5 % akcionárov, ktorí nepodpísali dodatok k zmluve o odkúpení akcií a požiadali o vyplatenie pravdepodobne do konca budúceho rok. . .

Úprava schodku

Ministerstvo financií v najnovších východiskách štátneho rozpočtu pre budúci rok, ktoré by už mal prerokovať vládny kabinet, mierne zvýšilo jeho schodok na 52,858 mld. Sk. Oproti p. . .

Stále strata

Strojárska spoločnosť ZTS-LR NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom skončila minuloročné hospodárenie so stratou 6,94 milióna Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb pritom predsta. . .

Nové miesta

Americká spoločnosť MOLEX včera rozhodla o novej investícii v objeme dvoch miliónov USD vo svojej dcérskej spoločnosti Molex Slovakia, sídliacej v obci Kechnec neďaleko Košíc. I. . .

SPPK intenzívne rokuje

Kritická situácia agropodnikov

Predstavitelia samosprávnych orgánov poľnohospodárov a potravinárov zintenzívňujú úsilie v rokovaniach o vyriešenie kritickej situácie ag. . .

Byty i práca

Dom techniky ZSVTS v Košiciach je organizátorom 12. ročníka Pro Domo a 3. ročníka výstavy Kupujte slovenské výrobky. Súčasťou je aj odborný seminár na tému rekonštrukcie v bytov. . .

priznania - Nie všetci

Daňové priznania za rok 2002 doručilo v stanovenom termíne na daňové úrady 547 349 fyzických osôb. Okrem nich aj 68 189 právnických. Priznania k paušálnej dani na rok 2003. . .

SPP - Ďalšie akcie

V prípade zmeny zákona o veľkej privatizácii je francúzska spoločnosť Gaz de France v konzorciu s nemeckým Ruhrgasom pripravená kúpiť ďalšie akcie SPP. Pozorujeme situáciu a . . .

Motiváciou aj nová súťaž

Záujem domácich výrobcov rastie

Vyše 60 firiem a výrobcov zo Slovenska sa zúčastňuje v poradí už na 11. prezentačno-predajnej výstave Kupujte slovenské výrobky - naše. . .

SMK apeluje

Strana maďarskej koalície súhlasí s čiastočným spoplatnením oboch foriem vysokoškolského štúdia. Podmienkou je však kvalitná záchytná sociálna sieť. SMK apeluje na ministerstvo finan. . .

Slovensko po celý rok

Kúpeľná liečba a relax na horách

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pripravila v Moskve druhý workshop, ktorý sa stretol s nečakaným záujmom. Odborníci oceňujú, ž. . .

Prečo tá daň?

Postreh Andreja Pokojného

Zrušenie dane z pôdy je agendou poľnohospodárov už asi päť rokov. Ako hovoria agropodnikatelia, dočkali sa však opaku. Ako jediní podnikatelia ich platia. . .

Od 1. júna už platíme

Komentuje Ľudmila Koníková

Parlament pri opakovanom schvaľovaní novely zákona o zdravotnej starostlivosti včerajším rozhodnutím prelomil veto prezidenta republiky a legis. . .

Nepovedia, lebo nevedia

Komentuje Peter Farárik

Slovensko je doslovne rozparcelované veľkými obchodnými systémami. V pomerne krátkom čase mamutie obchodné domy vytlačili z trhu menších obchod. . .

Plastika v zrkadle čísel

Povzbudivý predaj vlastných výrobkov

So ziskom 24,98 mil. Sk, pridanou hodnotou 314,1 mil. Sk a tržbami za predaj vlastných výrobkov a služieb v objeme 1,138 mld. Sk uk. . .

Hrá sa s farbou, tvarom, líniou

Podnikanie, to je okrem iného aj učenie sa každodennej neistote

Eva Sulíková z Piešťan mala a má v sebe správne sebavedomie, možno i trochu tvrdohlavosti, no v . . .

Lieky im dobre vynášajú

Majú ročný 5-percentný nárast tržieb

Tržby farmaceutickej spoločnosti GlaxoSmithKline (GSK) Slovakia vzrástli v minulom roku o 5 %, keď dosiahli 1,134 mld. Sk. Jej podie. . .

Zlatý Amper

Jednu z cien Zlatý Amper na medzinárodnom veľtrhu Amper 2003 v Prahe získala VUKI Bratislava za patentovanú technológiu na ukončenie káblov nazvanú Kombinovaná rozdeľovacia hlava. Por. . .

5000 jednotiek

VIS Piešťany a kanadská firma Canadia Rockfort Homes sa dohodli, že do obce Tahovce pri Piešťanoch investujú 16 mil. USD. Podľa riaditeľa spoločnosti VIS Róberta Surového sa v obc. . .

Zvýšia export

Certifikát riadenia kvality ISO 9001/2000 získala po vyše ročnom úsilí tlačiareň Neografia v Martine. Zameranie sa posunulo k riadeniu procesov priamo v organizácii, ale aj vo vzťah. . .

Šedý cement

Holcim Slovensko Rohožník zmenil časové rozloženie investície v celkovom objeme 2 mld. Sk, na ktorú získal vlani v lete investičný stimul vo forme daňových úľav vo výške 384 mil. Sk. . . .

Kvalita aj spoľahlivosť + tabuľka

Smer investícií: rekonštrukcia i rozvoj

Znížiť základné imanie zo sumy takmer 1,2 mld. Sk sa rozhodli v akciovej spoločnosti Chemes Humenné. K tomuto kroku do. . .

PN ich položí na lopatky

Východiskom bude zmena sortimentu

Textilka Vanda so sídlom v Tisovci, známa z minulosti výrobou záster, skončila vlaňajší rok s pozitívnym výsledkom, keď obrat dosiah. . .

Vyplnili vákuum na trhu

Niektoré riešenia, produkty sú skutočne jedinečné a ich aplikácie sa využívajú aj v materskej firme Detox. Presadiť sa v tejto sfére je možné prevratnou novinkou. Im sa t. . .

Platí dôvera a flexibilnosť

Začínali dvaja a dnes ich je vyše 40. Recept na úspech nemá nikto, ale v akomkoľvek podnikaní platí dôvera, serióznosť, flexibilnosť a kvalita. A tá je neodmysliteľná. . .

Klienti chcú komplex služieb

Skúsenosti ukazujú, že nároky podnikov na dodávateľov služieb stále rastú a v budúcnosti rozhodne nebude stačiť jednoduchý odvoz odpadov na najbližšiu skládku. K. . .

Byť o krok pred konkurenciou

Denný kolobeh našej civilizácie prináša oproti iným aj problém, ktorý čoraz citeľnejšie zaťažuje celú našu spoločnosť a narušenú rovnováhu ekosystému - problém odpad. . .

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo Doprava a mechanizácia, akciová spoločnosť, Prešov, Strojnícka 9

zvoláva riadne valné zhromaždenie akcionárov

ktoré sa uskutočn. . .

Unikátny dokument o kráľovi

Unikátny televízny dokument o orlovi krikľavom nakrútili tvorcovia košického štúdia Slovenskej televízie. Premiéru na obrazovke bude mať na Veľkonočný pondelok na . . .

drobničky

Súčasné helénske výtvarné umenie približuje výstava v modranskej galérii Merum. Vyše štyridsať grafických obrazov a papierových objektov predstavuje výber z tvorby troch gréckych výtva. . .

Rušia relácie...

Vedenie Slovenskej televízie (STV) zrušilo 2472 relácií, ktoré malo podľa platnej programovej štruktúry odvysielať na svojich dvoch okruhoch do konca tohto roka. Podľa úst. . .

Hulíkove variability

Viktor Hulík, autor populárneho Čumila vykúkajúceho z bratislavského kanála, patrí medzi našich ojedinelých výtvarníkov etablovaných v medzinárodnej špičke konštruktivisticke. . .

Rozdali Pulitzerove ceny

Najprestížnejšie ocenenia v USA - Pulitzerove ceny udeľovali v New Yorku. Ceny nesú meno novinára maďarského pôvodu považovaného za zakladateľa americkej investigat. . .

Výskum ríše Mayov

Spoznávanie dejín ríše Mayov sa presúva do internetu. Prvým krokom je sprístupnenie elektronickej databázy so stovkami poznámok, zvukových záznamov, textových súborov a foto. . .

Svojský svet bábik

V čarokrásnom svete japonských bábik sa ocitnú návštevníci výstavy Mestského múzea v Bratislave v bratislavskej Starej radnici. Môžu tu obdivovať zvláštny typ tradičn. . .

Stredovekí remeselníci

Vývoj remesiel v stredovekých mestách na Slovensku dokumentuje výstava Stredovekí remeselníci, ktorú sprístupnili v Pohronskom múzeu (PM) v Novej Bani. Výstava vznikl. . .

Festival detskej tvorivosti

Ak hodláte maximálne podporiť rozvoj osobnosti vášho dieťaťa, tak potom celkom určite si zapíšte do diára „povinnosť“ aktívne sa zúčastniť na festivale detskej tvori. . .

Hitparáda rádia Interhit

od 7. 4. do13. 4. 2003

www.radiointerhit.cz

DANCE

1. TATU - All The Things She Said

2. Panjabi MC - Mundian To Bach Ke

3. Cheeky Girls - Cheeky Song

4. Emine. . .

Zákaz nízkej kapitalizácie

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 02/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

Máme zámer si požičať od našej tuzemskej materskej spoločnost. . .

Meniny

Na Slovensku

dnes Igor

v piatok Július

V Českej republike

dnes Darja

v piatok Izabela. . .

Štvrtok 10. apríla

JOJ

*17.00*Derrick. Nemecký krimiseriál

*18.05*M.A.S.H. Seriál USA

*18.30*Riskuj! Vedomostná súťaž

*19.00*Raymonda . . .

Twist

6:30 Prehľad tlače

7:00 Žurnál Rádia Twist

7:10 Šport

7:35 Trendy v ekonomike

9:30 Čierna skrinka

11:15 Digitálne správy

12:00 Žurnál Rádia Twist

13. . .

Slovenský rozhlas

Rádio Slovensko

0.00 Nočná pyramída

5.05 Dobré ráno

7.00 Rádiožurnál

8.30 Pozvete nás ďalej? Rodinný magazín

9.30 Ľudové nástroje a ich výrobcovia

10.00 Mi. . .

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

nnn

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 8. 4. 2003: Bratislava 10. . .

. . .

Počasie

Všeobecne zvýšená intenzita dráždivosti počasia môže spôsobiť u meteosenzitívnych ľudí zhoršenie zdravotného stavu pri ochoreniach dýchacieho systému (častejší výskyt dýchavičnosti, astmatických záchvatov), ako aj bolesti hlavy zväčša migrenózneho pôvodu. Následkom zhoršenia výkonnosti a koncentrácie, ako aj predĺženia reakčného času je zvýšené riziko úrazov a nehôd, preto je nutná opatrnosť pri všetkých činnostiach najmä v doprave a v rizikových prevádzkach. Zajtra očakávame pretrvávanie zdravotných ťažkostí podmienených počasím. (zč)

n Dnes bude veľká oblačnosť až zamračené a od juhozápadu na väčšine územia dážď, na horách od 1000 m sneženie. Na východe zrážky len miestami. Najvyššia teplota 8 až 12, na severe miestami len okolo 6 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m -1 stupeň. Juhovýchodný až južný vietor 2 až 6, na juhozápade postupne okolo 8, na hrebeňoch hôr 10 až 15 m/s.n V piatok bude veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach občasný dážď, od cca 1000 m sneženie, postupne ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 2 až -2, v dolinách okolo -4 stupňov, denná 8 až 12, na severe okolo 6 stupňov. V sobotu bude prevažne malá oblačnosť a ojedinele prehánky. Nočná teplota 2 až -2, v dolinách okolo -4 stupňov, denná 12 až 16, na severe okolo 9 stupňov.n Slnko vyjde zajtra o 6.11 a zapadne o 19.35 hod.

Amsterdamdážď4
Aténypolojasno17
Belehraddážď12
Berlínzamračené5
Bratislavadážď9
Bruseldážď5
Budapešťdážď11
Bukurešťoblačno11
Frankfurtpolooblačno8
Helsinkisneženie0
Istanbuloblačno12
Kodaňdážď1
Kyjevzamračené6
Lisabonpolojasno15
Londýndážď5
Madridpolojasno11
Moskvasneženie0
Oslopolojasno3
Parížjasno8
Prahazamračené6
Rímdážď16
Sofiadážď8
Štokholmdážď3
Varšavazamračené3
Viedeňdážď11
Záhrebdážď11
Ženevaoblačno7

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.