Hospodársky denník
USD32,086 Sk
EUR40,587 Sk
CHF25,87 Sk
CZK1,233 Sk
  Štvrtok  22.Januára 2004

Bez zmien

Národná rada SR neprijala návrh prezidenta Rudolfa Schustera, aby sa miera valorizácie dôchodkov zvýšila nad úroveň 4 %, ktorú stanovil nový zákon o starobnom dôchodkovom poistení. Prezidentom vrátený zákon poslanci prijali v pôvodnej podobe absolútnou väčšinou 78 hlasov.

(do)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.