Hospodársky denník
USD32,086 Sk
EUR40,587 Sk
CHF25,87 Sk
CZK1,233 Sk
  Štvrtok  22.Januára 2004

Mor je tam, kde nie sú vlci

Absencia predátora umožňuje ochorenie jelenej a diviačej zvere

Celoročný zákaz lovu vlkov, ktoré považuje za prirodzených selektorov chorých zvierat, žiada Lesoochranárske združenie VLK Východné Karpaty so sídlom v Humennom. „Keď sa už Slovensko stane členom EÚ, v ktorej platí celoročný zákaz lovu vlkov, malo by prijať taký istý zákon,“ povedal náčelník LZ VLK Rastislav Mičaník. Dodal, že populácia vlka na Slovensku ani v jeho severovýchodnom cípe nie je premnožená a vlk nespôsobuje hospodárstvu ani človeku žiadne škody. „Naopak, vlk loví jeleniu, ale i diviačiu zver, ktorá je jednou príčinou klasického moru ošípaných. Ochorenie na klasický mor u diviakov je najviac rozšírené v tej časti Slovenska, v ktorej chýba vlk ako prirodzený predátor,“ konštatoval R. Mičaník. Poznamenal, že v rokoch 1994 - 1998 bol mor u diviakov zaznamenaný v 241 lokalitách, z toho v 224 prípadoch - čo predstavuje až 93 percent - sa vyskytoval v miestach, kde sa vlci trvalo nevyskytujú. Zničiť prírodné ohniská moru v populácii diviakov je možné iba opätovným návratom ucelených svoriek vlkov do všetkých pohorí Slovenska.

(TASR)

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.