Hospodársky denník
USD32,086 Sk
EUR40,587 Sk
CHF25,87 Sk
CZK1,233 Sk
  Štvrtok  22.Januára 2004
Archív - Tiráž - Prílohy
Vyhľadávanie
 
Titulná strana
Z domova
Podnikové spektrum
Zahranicie
Podnikateľ a štýl
Veda/Kultúra
Digitálny svet
Finančné komentáre
Šport
Poradenstvo/Servis
Inzercia
ASS
Veľtrhy a výstavy 2004
Spotrebiteľské ceny
Hospodársky klub
Zdravotníctvo

Konateľ a tiež spoločník s. r. o.

Píšte na adresu redakcie, faxujte na číslo 02/6381 0413 alebo mailujte do schránky: nazory@hd-dennik.sk

V našej spoločnosti s ručením obmedzeným máme spoločníka, ktorý je zároveň aj konateľom. Poznamenávam, že s našou spoločnosťou nemá žiadne pracovnoprávne vzťahy. Môžete uviesť, aké poistné máme za neho platiť od 1. januára 2004 do Sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne?

- Ak konateľ spoločnosti s r. o. je zároveň aj spoločníkom s. r. o., ale bez pracovnoprávneho vzťahu (bez pracovnej zmluvy, bez dohody o vykonaní práce, prípadne ako študent vysokej školy bez dohody o brigádnickej práci študentov), poistné na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie (na starobné poistenie a na invalidné poistenie), na poistenie v nezamestnanosti ani poistné na garančné poistenie, na úrazové poistenie a ani poistné do rezervného fondu neplatí ani zamestnávateľ, teda s. r. o., ani konateľ s. r. o. a zároveň spoločník s. r. o.

Konateľ s. r. o., ktorý je spoločníkom s. r. o., ale bez pracovnoprávneho vzťahu, môže byť iba dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti. V takom prípade ako dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba je povinný platiť aj poistné do rezervného fondu.

Na účely zdravotného poistenia je rozhodujúcou skutočnosťou, že v prípade tohto konateľa ide zároveň aj o spoločníka s. r. o., ktorý je alebo nie je odmeňovaný za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti (§ 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov).

V prípade, ak je odmeňovaný za prácu v spoločnosti formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti (§5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), konateľ a zároveň spoločník s. r. o. bez pracovnoprávneho vzťahu na účely zdravotného poistenia má postavenie zamestnanca podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na túto skutočnosť takýto konateľ a zároveň spoločník s. r. o. bez pracovnoprávneho vzťahu, ktorý je odmeňovaný príjmom zo závislej činnosti, platí poistné na zdravotné poistenie vo výške 4 % z vymeriavacieho základu, ktorý je najmenej vo výške 3000 Sk mesačne a najviac vo výške 32 000 Sk mesačne (§ 12 ods. 3 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojení s § 13 ods. 11 písm. a) cit. zákona a § 13 ods. 13 cit. zákona). Spoločnosť s r. o. ako zamestnávateľ za takého konateľa a zároveň spoločníka s. r. o. bez pracovnoprávneho vzťahu s príjmom zo závislej činnosti je povinná platiť poistné na zdravotné poistenie vo výške 10 % z úhrnu vymeriavacích základov svojich zamestnancov (§ 12 ods. 4 zákona NR SR č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Uvedené platí aj pre poberateľa starobného dôchodku, prípadne predčasného starobného dôchodku, ako aj pre študenta vysokej školy, ak sú konateľmi s. r. o. a zároveň ako spoločníci s. r. o. sú odmeňovaní príjmom zo závislej činnosti. (Tabuľka).

Tabuľka:

Konateľ s. r. o., ktorý je zároveň spoločníkom s. r. o. a je odmeňovaný príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

(bez pracovnoprávneho vzťahu) a odvody

poistné na konateľ s. r. o. a zároveň spoločník s. r. o. odmeňovaný príjmom zo závislej činnostizamestnávateľ (s. r. o.)

nemocenské poistenie neplatí

môže platiť

4,4 % z vymeriavacieho základu najmenej zo sumy 6080 Sk mesačne

(268 Sk)

najviac zo sumy 20 267 Sk mesačne

(892 Sk) neplatí

starobné poistenie neplatí

môže platiť

20 % z vymeriavacieho základu

najmenej zo sumy 6080 Sk mesačne

(1216 Sk)

najviac zo sumy 40 533 Sk mesačne

(8107 Sk) neplatí

invalidné poistenie neplatí

môže platiť

6 % z vymeriavacieho základu

najmenej zo sumy 6080 Sk mesačne

(365 Sk)

najviac zo sumy 40 533 Sk mesačne

(2432 Sk)

(ak sa splnili podmienky nároku na starobný dôchodok alebo bol priznaný predčasný starobný dôchodok - neplatí) neplatí

poistenie v nezamestnanosti neplatí

môže platiť

2 % z vymeriavacieho základu

najmenej zo sumy 6080 Sk mesačne

(122 Sk)

najviac zo sumy 40 533 Sk mesačne

(811 Sk)

(ak sa vypláca starobný dôchodok - neplatí) neplatí

úrazové poistenie neplatí neplatí

garančné poistenie neplatí neplatí

rezervný fond neplatí

ak je dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou

je povinný platiť

2,75 % z vymeriavacieho základu

najmenej zo sumy 6080 Sk mesačne

(168 Sk)

najviac zo sumy 40 533 Sk mesačne

(1115 Sk) neplatí

zdravotné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu

najmenej zo sumy 3000 Sk mesačne

(120 Sk)

najviac zo sumy 32 000 Sk mesačne

(1280 Sk) 10 % z úhrnu vymeriavacích základov zamestnancov

JUDr. Z. Macková, PhD.

Počasie

Na území Slovenska prevláda zväčša všeobecne priaznivý vplyv počasia na meteosenzitívnych ľudí. Iba výraznejší pokles teplôt v ranných hodinách v horských dolinách, ale aj v nížinných polohách môže spôsobiť mierne zvýšenú záťaž srdcovo-cievneho a dýchacieho systému. Počasie pôsobí pozitívne najmä na pacientov s reumatickými ochoreniami, ako aj na telesnú a duševnú výkonnosť, schopnosť sústredenia sa a pohotových reakcií. Spánok je pokojný a hlboký, s dobrou regeneráciou síl organizmu. Citliví, vegetatívne labilní ľudia s nízkym tlakom krvi môžu reagovať náchylnosťou na migrény a pocitom závratu.Zajtra očakávame pretrvávanie uvedených vplyvov počasia.

(zč)

n Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele snehové prehánky. Najvyššia teplota -7 až -3 stupne. Severozápadný až severný 3 až 7 m/s. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo -15 stupňov.n V piatok bude jasno až polojasno, ojedinele snehové prehánky. Veľmi chladno. Nočná teplota -11 až -16, v horských dolinách -17 až -21, denná -8 až -4 stupne. n V sobotu bude malá oblačnosť, cez deň postupne od západu až oblačno a ojedinele snehové prehánky. Veľmi chladno. Nočná teplota -13 až -17, v dolinách a kotlinách -18 až -24, denná -8 až -3 stupne.n Slnko vyjde zajtra o 7.30 a zapadne o 16.35 hod.

 

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.