Hospodársky denník
USD32,086 Sk
EUR40,587 Sk
CHF25,87 Sk
CZK1,233 Sk
  Štvrtok  22.Januára 2004

Odber plynu

Na dnešný deň platí v rozvodnej sústave zemného plynu odberový stupeň č. 3 a vykurovacia krivka č. 1.

nnn

Údaje o priemernom barometrickom tlaku v kPa za 20. 1. 2004: Bratislava 98,72,17, Sliač 96,40, Košice 97,00, Poprad 91,72.

Údaje poskytuje SPP.

Webmaster: webmaster@maxo.sk
Design: MAXO s.r.o.