Aktivity predstaviteľa združenia

medzi jednotlivými zhromaždeniami od 22. februára 2021

Na písomné požiadanie riadneho člena združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub, alebo jeho Medzinárodného mierového výboru na e-mail pkasalovsky@hospodarskyklub.sk bude o jednotlivých aktivitách a komunikácii navonok, ako aj do zahraničia informovať predstaviteľ dr. Peter Kasalovský do desiatich pracovných dní

22. február 2021

List generálnemu riaditeľovi RTVS J. Rezníkovi s informáciou o videokonferencii 3. 3. 2021 na tému "Aký bude novodobý Great Reset?" za účasti prezidenta WEF prof. K. Schwaba a ďaľších prominentov s ponukou na jeho zverejnenie v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase

Generálny riaditeľ RTVS J. Rezník do 15. 3. 2021 neodpovedal.

Prvý marec 2021

Odpoveď z Kancelárie prezidentky SR v mene prezidentky SR Z. Čaputovej na písomné pozvanie zúčastniť sa videokonferencie s prezidentom World Economic Forum prof. K. Schwabom a ďaľšími prominentami.

4. marec 2021

Žiadosť predstaviteľa združenia a jeho MMV pracovníčke Kancelárie prezidentky SR, ktorá tlmočila odpoveď prezidentky SR Z. Čaputovej, aby ju informovala o nepochopení jej odmietania zúčastniť sa na zhromaždeniach združenia za účasti svetových osobností ako boli prezident World Food Prize Foundation K. M. Quinn, laureát Nobelovej ceny za mier prof. M. Yunus, ako aj prezident WEF prof. K. Schwab. Požiadal, aby jej tlmočila pozvanie na 130. riadne zhromaždenie 10. mája 2021, ktoré sa bude o. i. venovať celospoločenskej a osobitne vnútropolitickej situácii v SR.

4. marec 2021

Písomné poďakovanie veľvyslanca Ruskej federácie I. b. Bratčikova za možnosť pripojiť sa na videokonferenciu s prezidentom WEF prof. K. Schwabom v rámci 129. riadneho zhromaždenia združenia.

9. marec 2021

Písomný podnet vicepremiérom V. Remišovej a R. Sulíkovi, aby sa zaujímali o niektoré časti vyhlášky UVZ SR, na ktorý problématickosť verejne upozorňujú P. Visolajský a K. Visolajská. V súlade so zákonom o verejnej informovanosti ich požiadal o odpoveď.

11. marec 2021

Žiadosť o možnosť o súhlas so zverejnením odkazu na videokonferenciu o Covid-19 na www.hospodarskyklub zakladateľovi "Veda pomáha" R. Kollárovi.

11. marec 2021

Revizór združenia L. Ondrušek doručil stanovisko k hospodáreniu združenia v roku 2020. Predstaviteľ združenia následne podal nepovinné DP za rok 2020 za združenie.

12. marec 2021

Predstaviteľ združenia poslal list podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR E. Hegerovi s viacerými podnetmi, ale aj názormi na činnosť vlády SR.

12. marec 2021

Český internetový portál www.ceskenovinky1.eu zverejnil komentár predstaviteľa združenia o čiastkových výsledkoch tradičných internetových ankiet pod titulom "Lídri si namýšľajú, že sú obľúbení".

12. marec 2021

List ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčokovi s informáciou o priebehu videokonferencie na tému "Aký bude novodobý Great Reset ?", ako aj s prosbou o pomoc pri doručovaní "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020 prof. M. Yunusovi a prof. K. Schwabovi. Problémom je nedoručovanie kovov v zásielkach prostredníctvom DHL a FEDEXu.

15. marec 2021

Predstaviteľ združenia poslal list predstaviteľom čínskej a americkej spoločnosti MEBO International Group, ako aj Kevinovi Peng Xu, synovi spoluzakladateľa Medzinárodného mierového výboru zakladateľovi vedy o regenerácii telových orgánov a tkanív Rongxiang Xu. List poslal aj predstaviteľom The Chinesse People´Association for Frienship with Foreign Countries.

V období od 22. februára do 15. marca 2021 sa uskutočnili viaceré konzultatívne a v núdzovom stave povolené komunikácie o klubových aktivitách s výborim združenia, s členmi MMV, s predsedom SOPK P. Mihókom, ako aj s celým radom významných osobností slovenskej spoločnosti a tiež so zahraničnými členmi v súvislosti so 129. zhromaždením vo forme videokonferencie 3. marca 2021 a s nadchádzajúcim 130. riadnym zhromaždením a celkove 281. podujatím v čase výročného dňa vzniku Medzinárodného mierového výboru.

18. marec 2021

Predstaviteľ združenia poslal ráno list prezidentovi WEF prof. Klausovi Schwabovi, v ktorom sa mu o. i. poďakoval v mene účastníkov 129. zhromaždenia združenia vo forme videokonferencie 3. marca 2021, ako aj členov združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru. Domácich aj zahraničných priateľov i návštevníkov www.hospodarskyklub.sk za inšpirujúci príhovor na tému "Aký bude novodobý Great Reset ?".

Pred pravým poludním predstaviteľ združenia dostal odpoveď prof. K. Schwaba, v ktorej o. i. ocenil priebeh a podnety z videokonferencie. Zdôraznil aj problematickosť "covidového času" z hľadiska realizácie Veľkého resetu vo svetovom meradle, ale aj v jednotlivých štátoch.

19. marec 2021

Predstaviteľ združenia v súvislosti s obsahovou prípravou 130. zhromaždenia a celkove 281. podujatia vo forme videokonferencie so zahraničnou účasťou 10. mája 2021 požiadal hlavného hygienika SR Jána Mikasa o objasnenie niektorých informácií pre verejnosť a protipandemických opatrení.

Hlavný hygienik SR J. Mikas sa nevyjadril. Reagovala však pracovníčka ÚVZ SR majlom 25. 3. 2021. Predstaviteľ združenia jej vyjadrenia, ktoré mali byť "odpoveďami na otázky", neprijal. Predovšetkým preto, že neboli konkrétne a úplné. Pripomenul autorke listu, že jeho otázky boli adresované hlavnému hygienikovi J. Mikasovi.

20. - 25. marec 2021

Predstaviteľ združenia písomne pozval na diskusiu v rámci videokonferencie 10. mája 2021 viaceré zahraničné autority z oblasti spoločenských a ekonomických vied.

V tomto období dostal listy, resp. vyjadrenia prostredníctvom elektronických zariadení od zahraničných členov Medzinárodného mierového výboru o nevyhnutnosti vytvorenia podmienok pre vyšší stupeň medzinárodnej bezpečnosti a mieru.

25. marec 2021

Predstaviteľ združenia diskutoval on line s viacerými členmi združenia o celospoločenskej, vnútropolitickej a vládnej kríze. Ich názory budú prezentované na 130. zhromaždení 10. mája 2021.

30. marec 2021

Predstaviteľ združenia odpovedal na listy českého evolučného biológa, parazitológa a humanistu prof. J. Flegra. Vymenil si listy so samostatne hospodáriacou roľníčkou - farmárkou Oľgou Apoleníkovou z obce Pružina.

31. marec 2021

Predstaviteľ združenia poslal osobitné listy s pozvaniami na 130. riadne zhromaždenie a celkove 281. podujatie vo forme videokonferencie 10. mája 2021 veľvyslankyni USA v SR Bridget Ann Brink, veľvyslancovi Čínskej ľudovej republiky v SR SUN Lijie a veľvyslancovi Ruskej federácie v SR Igorovi Borisovičovi Bratčikovovi. Požiadal ich o príhovory, ktoré by mali byť motivované bojom ľudu ich štátov proti nemeckým a japonským fašistickým agresorom v období Druhej svetovej vojny a aktualizovaným odkazom pre súčasníkov. Videokonferencia sa uskutoční vo výročný deň vzniku Medzinárodného mierového výboru v 2015. roku.

6. - 11. apríl 2021

Videkonzultácie predstaviteľa združenia s členmi združenia a viacerými hosťami pozvanými na 130. riadne zhromaždenie vo forme videokonferencie.

8. apríl 2021

Predstaviteľ združenia poslal opakovane pozvanie na 130. riadne zhromaždenie 10. mája 2021 súčasnému predsedovi vlády SR E. Hegerovi.

11. apríl 2021

Predstaviteľ združenia majlom oznámil ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Korčokovi, že "sťahuje" svoju prosbu v súvislosti s doručením "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020 prof. M. Yunusovi a prof. K. Schwabovi v pandemickej situácii, keďže nereagoval na žiadosť zo 4. 3. 2021 a opakovane ani z 12. marca 2021. V ústrety združeniu a jeho MMV vyšla iná diplomatická misia.

12. - 13. apríl 2021

Boli odoslané pozvánky na 130. riadne zhromaždenie formou videokonferencie reprezentatívnemu výberu členov a hostí.

13. apríl 2021

Riaditeľka Sekretariátu World Food Prize Foundation Ellen Franzenburg v elektronickom liste predstaviteľovi združenia Petrovi Kasalovskému vysoko ocenila jeho podporu myšlienkam laureáta Nobelovej ceny za rok 1970 a zakladajúcej osobnosti svetove prestížnej pocty výrobcom zdravých a dostupných potravín, za zlepšovanie potravinovej a výživovej bezpečnosti, predstaviteľa "zelenej revolúcie" a biofyzika Normana Ernesta Borlauga. P. Kasalovský komunikuje s WFP Foundation od roku 1996. E. Franzenburg mu vyjadrila vďačnosť za jeho doterajšie nominácie, osobitne za jednu "veľmi silnú nomináciu" za obdobie 2019-2020. Zdôraznila, že výberová komisia bude túto nomináciu akceptovať v najbližších dvoch rokoch.V závere listu ho informovala o vlaňajšom laureátovi WFP občanovi Indie a Spojených štátov dr Rattanovi Lalovi za inovatívne techniky, ktoré sú šetrné k pôde a okrem iného aj za prínos k záchrane miliónov hektárov tropických ekosystémov.

13. apríl 2021

Predstaviteľ združenia poslal hlavnému hygienikovi SR J. Mikasovi e-list. Požiadal ho, aby väčšiu pozornosť jeho úrad venoval zrozumiteľnosti vyhlášok a ich šíreniu smerom k obyvateľstvu. Ďalej ho požiadal, aby sa konečne vyjadril o postavení zaočkovaných, ako je to s nimi z hľadiska zdravotnej starostlivosti, spoločenskej činnosti, ako aj pri odchode a príchode do SR.

14. - 18. apríl 2021

Predstaviteľ oslovil jedenásť potvrdených účastníkov 130. riadneho zhromaždenia, ktoré bude 10. mája 2021 formou videokonferencie, aby sa vyjadrili k 4. opakovaniu podnetu od 2014. roka pápežovi Františkovi, aby zvolal celosvetovú bezpečnostnú a mierovú konferenciu.

16. apríl 2021

Predstaviteľ združenia poslal e-list ministrovi zdravotníctva SR V. Lengvarskému. V liste ho upozornil na dlhodobe problematickú a chybnú, neraz až nezrozumiteľnú normotvorbu, osobitne ÚVZ SR. Vyslovil presvedčenie v mene združenia, že minister bude mať dosť trpezlivosti a rozhodnosti, aby napomohol odpratať z našej krajiny chaos a vrátil občanom akú-takú dôstojnosť. Uviedol aj to, že už je tradíciou slovenských vlád po vláde M. Dzurindu, že orgány štátu nevnímajjú podnety, pripomienky, sťažnosti ani upozornenia, hoc boli a sú korektné. Nerešpektujú povinnosť reagovať na to, čo im píšu občan, média, ale bo skupina občanov.

18. apríl 2021

Predstaviteľ združenia a jeho MMV požiadal arcibiskupa metropolitu J. E. S. Zvolenského o prijatie spoločne s členom výboru a MMV M. Milkom. Cieľom stretnutia je konzultácia otvoreného listu pápežovi a biskupovi rímskemu Františkovi s opätovným podnetom, aby vďaka svojej autorite a osobnostnej čistote medzi svetovými lídrami a spolupatričnosti s ostatnými náboženstvami a církvami zvolal celosvetovú bezpečnostnú a mierovú konferenciu. Predstaviteľ má pre Mons. S. Zvolenského aj osobné pozvanie na 130. riadne zhromaždenie a celkove 281. podujatie vo forme videokonferencie 10. mája 2021, kde má byť predmetný dokument zverejnený. Predstaviteľ vo svojom e- liste spomenul o. i. aj kardinála Korca, ktorého členstvo v združení odobril aj samotný pápež Ján Pavol II. Jeho Svätosť sa zaujímala o názory predstaviteľa združenia na spoločenský vývoj prostredníctvom kardinála Korca, ale aj o otázky slovanskej histórie pred naším letopočtom. V poslednom liste predstaviteľovi združenia z 5. februára 2004 pápež Ján Pavol II. odporučil aj návštevu Apošolskej knižnice a vatikánských archívov práve v súvislosti so slovanskou históriou.

19. - 25. apríl 2021

Predstaviteľ združenia konzultoval obsahové otázky 130. riadneho zhromaždenia vo forme videokonferencie s účastníkmi, ktorí prejavili záujem diskutovať. Detailne informoval francúzskeho člena Medzinárodného mierového výboru Jacquesa Hogarda o podnetoch zo 128. a 129. zhromaždenia. Osobitnú pozornosť venovali s názormi na postpandemický vývoj, ako aj medzinárodnej situácii.

27. apríl 2021

Predstaviteľ združenia v súvislosti s obsahovou prípravou mimoriadneho zhromaždenia združenia v októbri 2021 navštívil členov výboru A. Barcíka v Ladcoch a J. Šályho v Novej Bani.

28. apríl 2021

Predstaviteľ združenia uzavrel registráciu účastníkov 130. zhromaždenia vo forme videokonferencie zo SR. Predstaviteľ združenia poslal elektronickú správu arcibiskupovi a metropolitovi Mons. S. Zvolenskému. Predstaviteľ združenia upresnil program 130. zhromaždenia veľvyslancom ČĽR a Ruskej federácie, ktorí už dávnejšie potvrdili záujem prihovoriť sa členom a hosťom združenia a jeho MMV.

29. apríl 2021

Predstaviteľ združenia konzultoval s českými partnermi otázky prípravy medzinárodnej konferencie o bezpečnosti a mieri v Brne a vo Frýdku-Místku v závere 2021. roka..

2. - 9. máj 2021

Predstaviteľ združenia uzavrel registráciu účastníkov 130. riadneho zhromaždenia vo forme videokonferencie a spracoval jej program. Komunikoval so zahraničnými členmi združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru.

10. máj 2021

Produkcia 130. riadne zhromaždenia a celkove 281. zhromaždenia vo forme videokonferencie. Rozoslanie videozáznamu pre účastníkov a nezúčastnených členov združenia, spracovanie informácie pre partnerské www. portály.

11. máj 2021

Predstaviteľ združenia komunikoval s členmi a hosťami, ktorí sa nepripojili na videokonferenciu. Riešil členské otázky združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru.

12. máj 2021

Predstaviteľ združenia prezentoval zahraničným členom a partnerom aktivity v 3. a v 4. štvrťroku 2021.

14. máj 2021

Predstaviteľ združenia poslal osobný list v mene skupiny účastníkov 130. zhromaždenia kardinálovi Jozefovi Tomkovi.

17. máj 2021

Predstaviteľ združenia poslal na vedomie prezidentke SR Zuzane Čaputovej dokumentáciu 130. zhromaždenia združenia s videozáznamom.

18. máj 2021

Predstaviteľ združenia spracoval podnety z verejnosti o 130. riadnom zhromaždení, ako aj podnety a návrhy na nomináciu osobností do jednotlivých tradičných ankiet, alebo výzvy na ich zrušenie.

20. - 24. máj 2021

Príprava 131. riadneho zhromaždenia a celkove 282. podujatia na pokračovanie.
Spracovanie listu pápežovi Františkovi a jeho odoslanie.
Spracovanie listu prezidentovi WEF prof. K. Schwabovi a jeho odoslanie.

25. máj 2021

Rokovanie predstaviteľa združenia v Brne s možným partnerom októbrového zhromaždenia a videokonferencie.

26. máj 2021

131. riadne zhromaždenie - prvé pokračovanie.

27. máj 2021

Spracovanie hlasovacích lístkov do ankiet, ktoré došli riadnou poštou a elektronicky.

28. máj 2021

Predstaviteľ združenia dostal majlový pozdrav so želaním nových a úspešných aktivít Medzinárodného mierového výboru od prezidenta WEF prof. Klausa Schwaba. Predstaviteľ združenia požiadal člena prof. JUDr. V. Tkáča, PhD o hodnotenie sociálnej sféry SR v roku 2021, ktoré bolo následne zverejnené na www.hospodarskyklub.sk, na českom partnerskom portáli www.ceskenovinkycz.eu a zaslané v elektronickej forme predsedovi NR SR B. Kollárovi, premiérovi E. Hegerovi a vicepremiérovi, ministrovi hospodárstva R. Sulíkovi.

31. máj - 4. júl 2021

Príprava druhého diskusného stretnutia členov a pozývaných osobností v rámci 131. riadneho zhromaždenia. Príprava jesenných zhromaždení združenia a konzultácie s členmi združenia zo SR a zo zahraničia.