Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Alexej BELJAJEV

Predseda predstavenstva

Tatravagonka, a.s.


Narodený v roku 1956.

Promoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave na Obchodnej fakulte - odbor zahraničný obchod. Po úspešnom ukončení v r. 1979 začal ako obchodný referent pracovať vo firme Čechofracht Bratislava (monopólny špeditér v ČSSR). Od roku 1988 pôsobil ako vedúci oddelenia medzinárodnej prepravy a zástupca riaditeľa obchodných oddelení chémie a gumárenskej výroby.

V rokoch 1990 až 1993 pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnostiach Deltas, a.s. a Conamis, a.s. v Bratislave. Po prvýkrát sa predstavil ako predseda predstavenstva vo firme ZŤS Sabinov, a.s. Sabinov v roku 1995. Odvtedy pôsobí ako člen v dozornej rade, člen predstavenstva či predseda predstavenstva v mnohých strojárenských spoločnostiach. Od roku 2006 pôsobí ako predseda predstavenstva TATRAVAGÓNKA, a.s.