Andalúzske pobrežie
Apartmány

Vážený pán predseda vlády,
po vypočutí si Vášho prejavu v Paríži si Vám dovolím napísať Vašu reč, jej obsah a znenie je:

Vážený pán prezident Francúzska Emmanuel Macron,
Dovoľte, pán prezident, aby som si pripomenul na tomto mieste veľkého Francúza F. Voltairea, najväčšieho francúzskeho spisovateľa osvietenstva, dramatika, historika. Svet ho považuje za ideového predchodcu Veľkej francúzskej revolúcie. Zmenil Európu. Pripomenul som to zato, že aj náš národ má velikána osvietenstva A. F. Kollára, pravú ruku M. Terézie, ktorý ovládal dvanásť európskych jazykov. Práve pri opise diela a činnosti A. F Kollára dvaja významní slovenskí autori L. Švihran a O. Pöss vo svojom diele Majstri ducha uvádzajú obrázok zasadajúcich osvietencov a Váš Voltaire je na významnom mieste za stolom a v peknom modrom obleku.

Vážený pán prezident, v tejto ťaživej dobe COVID -19 si dovolím spomenúť aj ďalšieho veľkého Slováka Jána Adama Raymana. Jeho zásluhou je rok tisíc sedemsto dvadsať jeden rokom zrodenia slovenskej imunológie. Hlavnou oblasťou jeho záujmu boli infekčné nákazlivé choroby ako záškrt (diftéria), týfus (typhus), šarlach (scarlatina), besnota (rabics), osýpky (morbily) ale zvlášť pravé kiahne (variola). Počas morovej epidémie zomiera jeho otec. Rayman nevie, čo spôsobuje kiahne, ale tuší ako nad nimi zvíťaziť. Keď sa v roku tisíc sedemsto dvadsať opäť do Prešova kiahne vrátili a napadli jeho päťročného syna, pozbieral v sebe nevšednú obdivuhodnú odvahu a zaočkoval svoju dvaapolročnú dcérku. Úspešne - neochorela. On ako prvý svoj pokus nielen uskutočnil, ale aj presne popísal jeho priebeh a v roku tisíc sedemsto dvadsať jeden výsledky publikoval vo vedeckom časopise.

Vážený pán prezident, verím, ba pevne dúfam, že toto naše stretnutie, na ktorom sme hovorili aj o dnešnej zákernej chorobe bude začiatkom novej úspešnej cesty slovenských a francúzskych imunológov. Držme im palce. A to práve aj v duchu odkazu nášho velikána M. R. Štefánika.

Pán Matovič, prosím Vás, nevykresľujte Slovákov ako strihačov bábik, či strihačov oviec. Opäť som sa presvedčil, že môj návrh, aby predseda vlády skladal skúšku z makroekonómie, tak teraz pridávam, aj skúšku zo slovenskej histórie.

S pozdravom
Prof. Ing. Mgr. Jaroslav Husár, CSc.
Bratislava 5/2/2021.