Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Od prvého zhromaždenia dodnes
v kontakte s čínskou diplomatickou misiou

Takmer tridsať rokov sa veľvyslanci ČĽR zúčastňujú na podujatiach združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub - Medzinárodný mierový výbor. Po prvýkrát sa tak stalo 21. januára 1994. Dobré a prospešné vzťahy so združením, ale aj so SR potvrdil stretnutím s jeho predstaviteľom aj predseda Výboru pre reformu Li Ťie Jin v roku 1994. Ďaľším medzníkom bolo jedinečné stretnutie predstaviteľa zdfruženia s tridsiatimitroma čínskymi politickými a hospodárskymi  lídrami na pôde Všečínskeho ľudového zhromaždenia v roku 2013. Spoločne s vedcom Ronxiang Xu bol založený Medzinárodný mierový výbor - International Peace Committee. 8. mája 2015, a to napriek jeho náhlemu úmrtiu v apríli 2015. V roku 2017 International Peace Committee poctil čínsky ľud "Mierovou cenou zo Slovenska 2015", ktorú prevzal vrcholný  predstaviteľ The Chinese People´Association for Friendship with Foreign Countries.

V  tradičnej ankete o nominovaných na tohtoročnú  "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" na www.hospodarskyklub.sk baner ANKETY 2023  je na prvej pozícii prezident ČĽR Si Ťin pching za jeho mierové iniciatívy smerom k Ukrajine a k Rusku. V pamäti členov združenia a jeho hostí je diskusný príspevok súčasného čínskeho veľvyslanca SUN Lijie o mierovej politike na našom májovom zhromaždení v roku 2021, ako aj fakt, že aj vtedy na rozdiel od prvých štyroch US veľvyslancov v SR   na pozvanie pre veľvyslancov troch najvýznamnejších štátov sveta nereagovala vtedajšia veľvyslankyňa USA. Z titulu takmer troch desaťročí neprerušených vzťahov a tiež so zreteľom na záujem členskej základne združenia v SR a ČR a tiež v zahraničí o čínske podnety a návrhy na riešenia akoby gordických uzlov medzinárodnej situácie, a predovšetkým vojny na Ukrajine, bol požiadaný o príhovor ambasador SUN Lijie.


Videozáznam príhovoru veľvyslanca ČĽR SUN Lijie
Príhovor veľvyslanca ČĽR SUN Lijie
na videokonferencii a celkove 291. podujatí združenia - experimentálnom a jeho MMV v dňoch 24. 4. - 7. 5. 2023

Vážený pán predseda Peter Kasalovský,
vážení členovia klubu,
dámy a páni, milí priatelia,

Je pre mňa veľkou cťou byť pozvaný vystúpiť na zasadnutí Medzinárodného mierového výboru Neformálneho ekonomického fóra Hospodárskeho klubu, a predstaviť vám mierovú zahraničnú politiku a postoje Číny. V prvom rade chcem však srdečne zablahoželať k 30. výročiu založenia Hospodárskeho klubu.

V súčasnej dobe sa odohrávajú veľké celosvetové zmeny nevídané za uplynulé storočie. Tradičné a netradičné bezpečnostné hrozby ako geopolitické konflikty, skupinové konfrontácie a klimatické zmeny sa navzájom prelínajú. Časté sú lokálne konflikty a nepokoje, a narastá deficit mieru, správy a rozvoja. To všetko naznačuje, že ľudstvo opäť stojí na križovatke histórie.

Ukrajinská kríza naďalej pretrváva, hlboko zasahuje európsky kontinent, pričom hlavné bremeno znáša Slovensko a ďalší ukrajinskí susedia. Skorý koniec konfliktu je nielen prianím ľudí vo svete, ale aj silným želaním Číny. Hoci nie sme pôvodcom ani priamym účastníkom tejto krízy, zohrávame konštruktívnu úlohu pri zmierňovaní situácie a riešení krízy vlastným spôsobom. Prezident XI Jinpin uskutočnil niekoľko telefonátov, video stretnutí alebo osobných stretnutí s lídrami Ruska, Ukrajiny, Európskej únie a iných strán a postupne predložil množstvo návrhov na podporu politického riešenia krízy. Čína na začiatku komplexnej eskalácie krízy zdôraznila, aby sa rešpektovala suverenita a územná celistvosť všetkých krajín, aby sa rešpektovali ciele a princípy Charty OSN, aby sa legitímne obavy všetkých krajín o bezpečnosť brali vážne a aby bolo podporované všetko úsilie na mierové riešenie krízy. Nedávno bol vydaný dokument "Postoj Číny k politickému riešeniu ukrajinskej krízy", ktorý zahŕňa 12 aspektov vrátane začatia mierových rozhovorov, vyriešenia humanitárnej krízy a zachovania bezpečnosti jadrových elektrární, berúc do úvahy oprávnené obavy všetkých strán. Ústredná myšlienka týchto návrhov je jednoznačná a možno ju zhrnúť do jednej myšlienky, ktorou je presviedčanie o mieri a podpora rozhovorov. Medzinárodné spoločenstvo je svedkom toho, že vždy stojíme na strane mieru a spravodlivosti, výzývame k mierovým rozhovorom, a vynakladáme maximálne úsilie na ukončenie bojov a politické riešenie krízy.

Vyššie uvedené mierové postoje a zmýšľanie Číny sú zakorenené v jej mierumilovnej historickej a kultúrnej tradícii. Čínsky národ si vždy cenil rozmanitosť a symbiózu a ako najdôležitejšiu vec si cenil mier, a hoci v minulosti trpel koloniálnou agresiou a útlakom, odjakživa je proti zneužívaniu slabších silnejšími, trvá na myšlienke mieru a porozumenia všetkých krajín sveta, a hlboko chápe hodnoty mieru. Čína nikdy nenapadla žiadnu krajinu, nikdy sa nezapojila do zástupných vojen, nezúčastnila sa ani nevytvorila žiadne vojenské bloky a vždy presadzuje obrannú politiku a jadrovú stratégiu obranného charakteru. Čína vždy udržiava svoje jadrové sily na minimálnej úrovni potrebnej pre národnú bezpečnosť a dodržiava politiku zákazu prvého použitia jadrových zbraní. Je to jediná krajina spomedzi piatich štátov s jadrovými zbraňami, ktorá prijala takýto záväzok.

Čína má nielen pozitívne historické záznamy o mierových a bezpečnostných otázkach, ale je tiež úspešná v používaní histórie ako zrkadla pre budúcnosť. Poučenie sa z dvoch svetových vojen a "studenej vojny" hovorí, že hegemonizmus, konfrontácia medzi tábormi a vojenské spojenectvá neprinesú mier, ale len prehĺbia rozdiely a konflikty. Boje na Ukrajine, ktorá je blízko, nám opäť zazvonili na poplach. Ukrajinská otázka sa vzťahuje na osobitné historické územie. Riešenie zložitých problémov si vyžaduje pokoj a racionalitu, zatiaľ čo odpoveď na komplexnú otázku, ako dosiahnuť dlhodobý mier a stabilitu v Európe a vo svete, si nepochybne vyžaduje múdrosť. Minulý rok prezident XI Jinping predložil "Iniciatívu globálnej bezpečnosti", v ktorej presadzuje, aby sa všetky strany prispôsobili hlboko zmenenej medzinárodnej situácii s duchom jednoty a reagovali na zložité a vzájomne prepojené bezpečnostné výzvy myslením obojstranne výhodným spôsobom, čím svetu prispel vizionárskymi myšlienkami čínskeho myslenia. Vo februári tohto roku Čína vydala "Koncepčný dokument globálnej bezpečnostnej iniciatívy", ktorý poskytuje všetkým stranám užitočný "inštruktážny manuál", aby presne pochopili konotáciu iniciatívy, študovali a podieľali sa na spolupráci v rámci iniciatívy. "Dokument" sa zameral na historické skúsenosti a zmeny vo svete a hlboko poukázal na to, že "len bezpečnosť založená na morálke a správnych ideách môže mať pevný základ a byť skutočne trvalou". Mier alebo vojna? Rozvoj alebo úpadok? Ktorým smerom sa bude svet uberať, závisí od strategických rozhodnutí každého z nás. V skutočnosti vojna nevedie do budúcnosti, mier je jediným východiskom. "Globálna bezpečnostná iniciatíva" predstavuje koncepciu spoločnej, komplexnej, kooperatívnej a udržateľnej novej bezpečnostnej iniciatívy ako návod, vzájomný rešpekt ako základný princíp, nedeliteľnosť bezpečnosti ako dôležitú podmienku a budovanie bezpečnostnej komunity ako dlhodobý cieľ. Vyššie uvedené otázky tejto doby sú zodpovedané správne v súlade so všeobecným trendom a zároveň poskytujú konkrétne metódy a cesty riešenia. Iniciatíva napríklad vyzýva na mierové riešenie rozdielov medzi krajinami prostredníctvom dialógu a konzultácií, pričom kladie dôraz na celkové udržanie bezpečnosti v tradičných a netradičných oblastiach; koncepčný dokument predkladá návrhy a predpoklady týkajúce sa platforiem a mechanizmov spolupráce, čím sa iniciatíva stáva ešte významnejšiou a jej hodnoty ešte jasnejšie. Iniciatíva si od predloženia získala podporu viac ako 100 krajín, Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných a regionálnych organizácií, čo plne dokazuje, že všetky strany vo všeobecnosti súhlasia s tým, že iniciatíva je dlhodobým riešením, ktoré vedie k svetovému mieru, prosperite a rozvoju, a že mier a rozvoj sú vždy tým, čo si medzinárodné spoločenstvo želá.

V otázke presadzovania svetového mieru je Čína nielen "teoretikom", ale aj "akcionistom". Duch a návrhy vyššie uvedených iniciatív sa plne odzrkadlili v úsilí Číny o udržanie mieru, ako je presviedčanie o mieri a podpora rozhovorov. Prezident XI Jinping nedávno uskutočnil štátnu návštevu Ruska a telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rusko aj Ukrajina vítajú aktívnu úlohu Číny pri riešení ukrajinskej krízy prostredníctvom politických a diplomatických kanálov. V marci tohto roku viedli Saudská Arábia a Irán rozhovory v Pekingu za sprostredkovania Číny a dohodli sa na obnovení diplomatických vzťahov. Ide o úspešné postupy premieňania konceptov globálnych bezpečnostných iniciatív na činy, vlievanie stability a pozitívnej energie do neistého sveta a znovu dokazujúce, že Čína bola vždy tvorcom svetového mieru, prispievateľom ku globálnemu rozvoju a obrancom medzinárodného poriadku. Pokiaľ ide o otázku svetového mieru a stability, Čína sa nebude nečinne prizerať, ale namiesto toho budeme spolupracovať so zainteresovanými stranami, aby sme urobili všetko pre zabezpečenie mierovej budúcnosti a zohrali konštruktívnu úlohu pri riešení krízy.

Ako hovorí staré čínske príslovie: "Cesta je dlhá a plná prekážok, no ak budeme pokračovať, zvládneme ju." Rovnako ani cesta k mieru nie je ľahká, ale pokiaľ je smer správny, aj kľukatá cesta určite povedie k svetlej budúcnosti. Čínsky a slovenský národ si hlboko ctia mier. Tradičné priateľstvo medzi oboma krajinami sa neustále rozvíja, spolupráca a vzájomné výmeny sa neustále rozširujú, a vzájomná koordinácia a podpora v regionálnych a medzinárodných záležitostiach tvoria pozitívnu silu pre svetový mier a rozvoj. Čína podporuje presadzovanie budovania vyváženého, efektívneho a udržateľného európskeho bezpečnostného rámca a teší sa na spoluprácu so Slovenskom v implementácii ducha a obohatení obsahu iniciatívy, a v aktívnom skúmaní lepších ciest pre ešte väčší prínos k udržaniu globálnej bezpečnosti a stability!
Ďakujem vám všetkým.
Veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku, J.E. SUN Lijie