Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Mgr. Ľubica Hargašová - Na koho sme hrdí?

Od roku 2012 až do súčasnosti som pripravila do vysielania v cykle Naši a svetoví viac ako 400 portrétov Slovákov, ktorí sa v rôznych oblastiach presadili vo svete. Hľadám osobnosti, ktoré pozná svet, ale u nás o nich nevedia. Teším sa, že po rozhovoroch v cykle Naši a svetoví si ich začína všímať už aj Slovensko. Keď som začínala s prvými hosťami, trochu som sa bála, že ich Slováci neprijmú, že budú trochu závidieť ich úspechu. Opak bol pravdou. Slováci sú hrdí na úspech našinca vo svete, ktorý sa presadil vlastným umom a šikovnosťou. Spätná väzba bola a je fantastická. V portrétoch pokračujem ďalej. Vybrala som aspoň niekoľkých hostí.