Mgr. Ľubica Hargašová - Naši a svetoví

V roku 2016, k 90. výročiu Rozhlasu vyšla aj kniha s rovnomenným názvom. Bolo v nej len 21 portrétov a medzi poslucháčmi, aj čitateľmi mala mimoriadne dobrý ohlas.