Vecne a podnetne s guvernérom NBS

Štvrtok 27. november 2008 na poludnie Slovenský rozhlas informuje : opoziční poslanci sa dožadujú prítomnosti predsedu vlády Roberta Fica a členov jeho kabinetu na parlamentnom rokovaní o štátnom rozpočte na budúci rok. Krátko na prišla aj informácia, že premiér R. Fico zvolal mimoriadnu schôdzu vlády v súvislosti s TIPOSom. Blízky spolupracovník predsedu vlády informoval telefonicky správcu P. Kasalovského, že avízovaná návšteva na klubovej pôde o 15.45 h sa kvôli uvedeným okolnostiam sa podľa všetkého neuskutoční. Správca navrhol návštevu skupiny členov klubu u premiéra.
O 13.30 h bolo v areáli Pálffyho paláca 83 členov a 7 hostí. Medzi nimi predseda SOPK P. Mihók, prezident AZZZ SR T. Malatinský, predseda NKÚ SR J. Jasovský, viacerí poslanci NR SR a diplomati. Avšak začiatok 209. mítingu s guvernérom NBS I. Šramkom sa oddialil o dvadsať minút, keďže priniesol so sebou CD nabité faktami a grafmi o svetových aj domácich financiách, a nebolo k dispozícii zariadenie na ich prezentáciu. Vypomohol Š. Rosina, ktorý spolu s ďaľšími členmi klubu napokon donútili ku vzájomnej komunikácii laptop a projektor. (CD aj s komentárom I. Šramka ju umiestnené na titulnej strane www.hospodarskyklub.sk)
Po hodine guvernéra I. Šramka bola štyridsaťminútová bohatá a podnetná diskusia, v ktorej kládli otázky a prezentovali svoje názory hospodárski a spoločenskí činitelia, o.i. V. Lexa, J. Gabriel, P. Čatloš, O. Patarák, P. Mihók a správca P. Kasalovský, ktorý uviedol aj niektoré myšlienky o civilizačnej kríze a potrebe tvorby občianskej spoločnosti. Na jeho návrh sa program mítingu ukončil, aby bol dostatočný priestor na diskusiu v kuloároch paláca, keďže bola definitívne potvrdená premiérova neúčasť.
Partnermi 209. klubového podujatia boli Slovenská sporitelňa, a.s., Bratislava, Deloitte Slovakia, Kávomaty, s.r.o., Kežmarok a Medissimo, s.r.o., Bratislava.


Foto NEF Hospodársky klub : L. Pákozdy


Predseda NKÚ SR J. Jasovský (vľavo) pred rokovaním diskutuje s P. Kasalovským, S. Hatinom, O. Patarákoma Š. Rosinom.Podnikateľ L. Krajňak v rozhovore s guvernérom NBS I. Šramkom.Guvernér NBS I. Šramko svojou prezentáciou oslovil členstvo. Aj predsedu predstavenstva NDS, a.s., Bratislava I. Chomu, vedeckého pracovníka Ing. J. Hríbika, PHD a za nimi národohospodársku legendu V. Lexu.Prezident AZZZ SR T. Malatinský, J. Dlhopolček, predseda Správnej rady RF J. Dlhopolček a pôdohospodár G. Karlin.Guvernér NBS I. Šramko.Pri káve diplomati : poslanec NR SR E. Kukan a prof. J. KlimkoPodnikateľ P. Čatloš po rokoch s M. Hrubým, ktorý v minulosti organizoval klubové stretnutia v Zlínskom kraji.Aké sú najvýznamnejšie výzvy civilizačnej krízy pre občanov SR ? (subor PDF)

Z poznámok správcu Petra Kasalovského