Bude vietor, ktorý prospeje SR a jej občanom a Európskej únii ?
Nové myslenie a nádejná mladosť jestvujú,
ale zatiaľ bez zmysluplných riešení

Od májového zhromaždenia sa začali prípravy troch neverejných jesenných zhromaždení, ktoré budú 24. októbra, 14. novembra a 11. decembra 2019. Obsahove budú zamerané na vnútornú politiku a falošnú solidaritu, na pôsobenie prezidentky SR, na režimovú zmenu v roku 1989 a jej výsledky, osobitne na zdravotníctvo, na hospodárske vzťahy s konkrétnymi štátmi, na menovú problematiku, na podporu Atlantickej aliancie, na dlhodobé problémy EÚ a príčiny ich neriešenia. Program jednotlivých zhromaždení bude oznámený tri týždne pred ich konaním.

Vo výročný deň hirošimskej tragédie 6. augusta 2019 sa konalo tajné hlasovanie 33-členného Medzinárodného mierového výboru za nového laureáta "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2019. Svoje hlasy doručilo 31 členov MMV. Jeden z členov MMV v súlade so Stanovami rozšíril počet nominovaných o ruského prezidenta V. V. Putina. Nový laureát a celkove od 2015. roka štrnásty dostal jedenásť hlasov, t. j. 35,5% všetkých hlasov. Druhý v poradí získal sedem hlasov, t. j. 22,5% všetkých hlasov. Od vzniku tejto pocty bolo vyhlásených trinásť laureátov, avšak rozhodnutie o jednom z laureátov bolo anulované. Slávnostné vyhlásenie štrnásteho laureáta "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" sa uskutoční v predjarí roku 2020.

Členovia MMV sa rozhodli využiť možnosť nominácie osobnosti, resp. organizácie na Nobelovu cenu za mier 2020. V 25-ročnej histórii združenia tak učinil raz jeho predstaviteľ v 1996. roku. Trojmesačné konzultácie predstaviteľa združenia s členmi MMV, ale aj s významnými osobnosťami z domova a zo zahraničia sa skončia v posledný augustový deň.