Iba osobný názor o prezidentskej voľbe...

Pred niekoľkými minútami poďakoval Peter Mihók za dôveru, ktorú dostal v našej ankete "Koho by ste chceli za prezidentského kandidáta ?". Hovoril aj o tom, prečo nešiel do prezidentskej voľby. Bez serióznych kritérií na charakter a "dielo" kandidáta, na každého uchádzača o symbolicky najvyšší post v štáte je to vskutku dosť problematické.

Kandidáti ako celok to potvrdili i keď niektorým nemožno uprieť viac plusov ako mínusov, avšak súhlasím s názorom Petra Mihóka, o ktorého koaličné strany neprejavili záujem, lebo majú výlučne svoje záujmy. Neprejavili záujem ani o Tona Barcíka či Pavla Demeša. Nesúhlasím s Petrom Mihókom v najdôležitejšej otázke. Do prezidentskej voľby mal ísť napriek všetkému.

Využívam túto príležitosť, aby som povedal našu myslenú "bodku" za 1. kolom. Avízovanú v programe dnešného zhromaždenia. Z takmer absurdnej zostavy kandidátov ostali dvaja kandidáti. Koho z nich si vybrať, to je vec každého voliča, ale hádzať zneplatnený volebný lístok by bolo nemúdre. Osobne budem hodnotiť oboch kandidátov podľa osobnosti Petra Mihóka.

Ako občan, ako volič som nútený vybrať si jedného z tejto dvojice. Také je moje osobné odporúčanie, avšak moja osobná predstava o múdrom, korektnom, všeobecne doma aj v zahraničí uznávanom a nezávislom prezidentovi republiky je v nenávratne. Ibaže by sa udial zázrak.

Poznámka predstaviteľa združenia P. Kasalovského v rámci komentára o obsahu výročnej správy XV. valného zhromaždenia