Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Prijaté nominácie na výročnú cenu
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub
Zlatý biatec 2009 k 2. 9. 2009


 1. Vladimír Valovič, šéfdirigent, Orchester Gustáva Broma
  Za osobný prínos k rozvoju populárnej hudby a národnej kultúry

 2. AUCAFE, talianska reštaurácia, Tyršovo nábrežie, Bratislava
  Za kvalitu reštauračných a osobitne kaviarenských služieb

 3. CK Hydrotour a jej generálny riaditeľ Mikuláš Milko
  Za prínos pre rozvoj cestovného ruchu v SR

 4. Pavol Demeš, riaditeľ The German Marshall Fund of the U.S. pre strednú a východnú Európu
  Za rozvoj mimovládneho sektora a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

 5. Peter Grondžák, konateľ, Kávomaty, s.r.o., Kežmarok
  Za manažérske výsledky v rokoch 1997 - 2009

 6. Gregor Martin Papucsek, slobodný novinár a dlhoročný spravodajca Čs. a Slovenského rozhlasu v Maďarskej republike
  Za jedinečnú novinársku prácu na prospech kvalitatívne lepších vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou

 7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava a predseda jej predstavenstva Ing. Igor Choma
  Za realizáciu tretieho diaľničného prúdu na D1 Bratislava-Trnava-Bratislava v roku 2009

 8. Golf International, s.r.o., Veľká Lomnica
  Za golfový rezort Black Stork

 9. Ing. Anton Barcík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s., Ladce
  Za kvalitu riadenia a celkový rozvoj a stabilitu firmy

 10. Boris Filan, scenárista, spisovateľ a cestovateľ
  Za vytrvalú snahu o novú kvalitu medziľudských vzťahov a jedinečný vklad do slovenskej kultúry


Nominácie na Zlatý biatec 2009 možno posielať jeho garantovi na e-mail pkasalovsky@hospodarskyklub.sk do 15. novembra 2009.

O nových laureátoch rozhodne neverejné hlasovanie členov združenia a ďaľších 250-tich osobností hospodárstva a spoločnosti v prvej decembrovej dekáde. Slávnostné vyhlásenie výsledkov hlasovania sa uskutoční na prvom riadnom zhromaždení združenia v roku 2010.

Zdroj :
NEF Hospodársky klub
www.hospodarskyklub.sk
Mobil : 00421 910 324 217


Prijaté nominácie na výročnú cenu
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub
Zlatý biatec 2009 k 26. 8. 2009


 1. Vladimír Valovič, šéfdirigent, Orchester Gustáva Broma
  Za osobný prínos k rozvoju populárnej hudby a národnej kultúry

 2. AUCAFE, talianska reštaurácia, Tyršovo nábrežie, Bratislava
  Za kvalitu reštauračných a osobitne kaviarenských služieb

 3. CK Hydrotour a jej generálny riaditeľ Mikuláš Milko
  Za prínos pre rozvoj cestovného ruchu v SR

 4. Pavol Demeš, riaditeľ The German Marshall Fund of the U.S. pre strednú a východnú Európu
  Za rozvoj mimovládneho sektora a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

 5. Peter Grondžák, konateľ, Kávomaty, s.r.o., Kežmarok
  Za manažérske výsledky v rokoch 1997 - 2009

 6. Gregor Martin Papucsek, slobodný novinár a dlhoročný spravodajca Čs. a Slovenského rozhlasu v Maďarskej republike
  Za jedinečnú novinársku prácu na prospech kvalitatívne lepších vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou


Nominácie na Zlatý biatec 2009 možno posielať jeho garantovi na e-mail pkasalovsky@hospodarskyklub.sk do 15. novembra 2009.

O nových laureátoch rozhodne neverejné hlasovanie členov združenia a ďaľších 250-tich osobností hospodárstva a spoločnosti v prvej decembrovej dekáde. Slávnostné vyhlásenie výsledkov hlasovania sa uskutoční na prvom riadnom zhromaždení združenia v roku 2010.

Zdroj :
NEF Hospodársky klub
www.hospodarskyklub.sk
Mobil : 00421 910 324 217


Prijaté nominácie na výročnú cenu
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub
Zlatý biatec 2009 k 10. 7. 2009


 1. Vladimír Valovič, šéfdirigent, Orchester Gustáva Broma
  Za osobný prínos k rozvoju populárnej hudby a národnej kultúry

 2. AUCAFE, talianska reštaurácia, Tyršovo nábrežie, Bratislava
  Za kvalitu reštauračných a osobitne kaviarenských služieb

 3. CK Hydrotour a jej generálny riaditeľ Mikuláš Milko
  Za prínos pre rozvoj cestovného ruchu v SR

 4. Pavol Demeš, riaditeľ The German Marshall Fund of the U.S. pre strednú a východnú Európu
  Za rozvoj mimovládneho sektora a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

 5. Peter Grondžák, konateľ, Kávomaty, s.r.o., Kežmarok
  Za manažérske výsledky v rokoch 1997 - 2009


Nominácie na Zlatý biatec 2009 možno posielať jeho garantovi na e-mail pkasalovsky@hospodarskyklub.sk do 15. novembra 2009.

O nových laureátoch rozhodne neverejné hlasovanie členov združenia a ďaľších 250-tich osobností hospodárstva a spoločnosti v prvej decembrovej dekáde. Slávnostné vyhlásenie výsledkov hlasovania sa uskutoční na prvom riadnom zhromaždení združenia v roku 2010.

Zdroj :
NEF Hospodársky klub
www.hospodarskyklub.sk
Mobil : 00421 910 324 217


Z protokolu o hlasovaní v ankete Zlatý biatec 2008

Hlasovanie od 1. do 15. 12. 2008
Vydaných hlasovacích lístkov : 300 Hlasovalo : 210
Celkový počet nominácií : 29 Prijatých nominácií : 12
Body za pozície : 1. 7 bodov, 2. 3 body a 3. 1 bod
 1. Bardejovské kúpele, a.s., Bardejov a ich generálny riaditeľ JUDr. Ing. Jaroslav Komora
  Hlasy : 0, 12, 24 Body : 60
Víťaz Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV
          Hlasy : 81, 36, 17 Body : 692
 1. JUDr. Pavol Hagyari, primátor mesta Prešov
  Hlasy : 0, 8, 4 Body : 28

 2. JUDr. Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR
  Hlasy : 25, 50, 17 Body : 342


 3. Mgr. Jozef Oklamčák, Oklamčák Production
  Hlasy : 0, 4, 0 Body : 12

 4. Across Finance, a.s., Bratislava
  Hlasy : 0, 12, 10 Body : 46

 5. Ing. Ján Bodnár, primátor mesta Prievidza
  Hlasy : 8, 8, 0 Body : 80

 6. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
  Hlasy : 20, 16, 36 Body : 224

 7. Ing. Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR
  Hlasy : 0, 0, 16 Body : 16

 8. Ing. Pavol Barabáš, filmový dokumentarista, cestovateľ a konateľ K2 STUDIO
  Hlasy : 16, 12, 16 Body : 164

 9. Ing. Vladimír Masár, predstaviteľ Deloitte v SR
  Hlasy : 28, 20, 32 Body : 288

 10. Ing. Igor Junas, predseda predstavenstva, Kerametal, a.s., Bratislava
  Hlasy : 32, 22, 9 Body : 299 <>
Zlatý biatec 2008 bude udelený na základe výsledku hlasovania členov klubu prof. MVDr. Michalovi Novákovi, DrSc., JUDr. Ivette Macejkovej, Ing. Igorovi Junasovi a rozhodnutím garanta Ing. Vladimírovi Masárovi.

Bratislava, 2. januára 2009Vzor hlasovacieho lístka členov združenia a ďaľších oslovených osobností   ( PDF )


Nominácie na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2008

V súlade so Štatútom výročnej ceny Zlatý biatec sa skončil nominačný proces k 15. 11. 2008. Z dvadsaťdeväť návrhov bolo prijatých dvanásť nominácií.
 1. Bardejovské kúpele, a.s., Bardejov a ich generálny riaditeľ JUDr. Ing. Jaroslav Komora
 2. Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV
 3. JUDr. Pavol Hagyari, primátor mesta Prešov
 4. JUDr. Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR
 5. Mgr. Jozef Oklamčák, Oklamčák Production
 6. Across Finance, a.s., Bratislava
 7. Ing. Ján Bodnár, primátor mesta Prievidza
 8. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
 9. Ing. Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR
 10. Ing. Pavol Barabáš, filmový dokumentarista, cestovateľ a konateľ K2 STUDIO, s.r.o., Bratislava
 11. Ing. Vladimír Masár, predstaviteľ Deloitte Slovakia
 12. Ing. Igor Junas, predseda predstavenstva, Kerametal, a.s., Bratislava
Korešpodenčné a neverejné hlasovanie členov združenia . klubu a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti, z ktorého vzídu traja laureáti výročnej ceny Zlatý biatec, sa uskutoční v decembri t.r. Slávnostné vyhlásenie nových laureátov bude na prvom riadnom zhromaždení v roku 2009.


Nominácie k 9. októbru 2008
na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2008

1. Bardejovské kúpele, a.s., Bardejova,
a ich generálny riaditeľ JUDr. Ing. Jaroslav Komora

2. Dr. h. c. Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV

3. JUDr. Pavol Hagyari, primátor mesta Prešov

4. JUDr. Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu SR
(Nominácia bola prijatá 5. októbra 2008)

5. Mgr. Jozef Oklamčák, Oklamčák Production

6. Across Finance, a.s., Bratislava

7. Ing. Ján Bodnár, primátor mesta Prievidza
(Nominácia prijatá 25. mája 2008.)

8. Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava
(Nominácia bola prijatá 3. augusta 2008)

9. Zdenka Kramplová, poslankyňa NR SR
(Nominácia prijatá 18. augusta 2008)


Zlatý biatec a Prominent ekonomiky 2008

Nominačné návrhy na výročnú cenu združenia NEF Hospodársky klub Zlatý biatec (udeľovaný od r. 1993) a prestížne ocenenie Prominent ekonomiky (udeľované od r. 1995) treba poslať na e-adresu : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk, alebo poštovú adresu : NEF Hospodársky klub, združenie, Viedenská cesta 5, 854 04 Bratislava najneskôr do 15. novembra 2008.
Nominačný návrh je neverejný, ale nie anonýmny. Právo nominovať majú riadni a čestní členovia združenia, poslanci všetkých stupňov zastupiteľskej sústavy, predsedovia samosprávnych krajov, primátori a starostovia, vlastníci, resp. vrcholoví manažéri firiem a organizácií, predstavitelia organizácií tretieho sektora, ako aj vedeckých, školských a kultúrnych inštitúcií.
Nominačný návrh musí obsahovať : identifikačné údaje nominovaného a jeho profil, charakteristiku jeho pôsobenia a konkrétneho počinu, resp. výsledku.
O prijatí nominácie rozhoduje do tridsať dní od ich doručenia výlučne garant obidvoch klubových ocenení. Zverejňuje sa na www.hospodarskyklub.sk a v iných médiách.
Neverejné a korešpodenčné hlasovanie o troch laureátoch výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2008 a troch laureátov prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky za rok 2008 sa uskutoční v decembri 2008. Slávnostné vyhlásenie laureátov bude na prvom klubovom zhromaždení v roku 2009.


Laureáti výročnej ceny združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec za r. 2007

Desiate valné zhromaždenie združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub sa stalo príležitosťou slávnostne vyhlásiť nových laureátov výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2007. Táto prestížna cena bola po prvýkrát udelená za rok 1993.

Zlatý biatec sa udeľuje desaťročie na základe korešpodenčného a neverejného hlasovania členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti. V 2007. roku dostalo hlasovací lístok 501 osobností. Za prvé miesto bolo päť bodov, za druhé miesto tri body a za tretie miesto jeden bod.

Do 31. decembra 2007 sa vrátilo 300 hlasovacích lístkov, t.j. 59,88% všetkých hlasovacích lístkov. Celkove do začiatku tohto hlasovania sa posudzovalo dvadsaťdva nominácií. Šestnásť bolo prijatých. Počet nominovaných sa však práve v hlasovacom procese rozšíril zo šestnástich na sedemnásť osobností. Sedemnástym nominovaným sa stal predseda predstavenstva Grafobal Group PhDr. Ivan Kmotrík.

Na základe výsledkov hlasovania sa stali laureátmi výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2007 :
 1. Michal Kravčík, predseda MVO Ľudia a voda, 360 bodov a 87 umiestení,
 2. Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR, 315 bodov a 85 umiestení,
 3. Milan Fiľo, predseda predstavenstva, ECO-INVEST, a.s., Bratislava, 194 bodov a 62 umiestení,
 4. Lázně Luhačovice, a.s., Česká republika, a ich riaditeľ Josef Kružela, 188 bodov a 58 umiestení,
 5. Astra92, a.s., Zlín, Česká republika a jej predstavitelia Zdeněk Dokulil a Lumír Ondrušek, 151 bodov a 61 umiestení.
Zo zahraničných osobností bol navrhnutý pápež Benedikt XVI. za laureáta výročnej ceny Zlatý biatec za rok 2007.

Bratislava, 26. február 2008Oficiálne vyhlásenie nových domácich a zahraničných laureátov výročnej ceny sa uskutoční na X. valnom zhromaždení združenia NEF Hospodársky klub 28. februára 2008.Staršie informácie