Bol s nami

Na archívnej snímke zo 196. klubového podujatia, ktoré bolo 18. apríla 2007 v Radošínskom naivnom divadle, diskutujú na tému Nové myslenie v Novej Európe a v Novom svete členovia V. Tamáši a S. Štepka so sympatizantom združenia a vzácnym hosťom v jednej osobe M. Dočolomanským. V tichosti tlieskame veľkému herectvu a ľudskosti aj po jeho smrti 26. augusta t.r.