Tretí prijatý návrh na nomináciu Prominent ekonomiky 2005

Poradové číslo návrhu na nomináciu : 6
Nominácia došla: 3. 6. 2005
Prijatie nominácie: 20. 6. 2005

Tibor Mikuš, poslanec NR SR

Druhý prijatý návrh na nomináciu Prominent ekonomiky 2005

Poradové číslo návrhu na nomináciu : 5
Nominácia došla : 10. 5. 2005
Prijatie nominácie : 15. 5. 2005

Mesto Poprad a jeho primátor A. Danko


Prvý nominovaný :
CRA RATING AGENCY, a.s.
(www.crarating.com)

Ratingová agentúra CRA Rating Agency, a.s. je najväčšou ratingovou agentúrou v Európe a jediným pridruženým partnerom Moody´s Investors Service v tomto regióne. CRA sa po etablovaní na domácich trhoch rozhodla rozšírit svoje aktivity aj na ďalšie regióny. Expanduje na tie trhy, kde ešte rating nie je tak známy a používaný produkt ako na rozvinutých kapitálových trhoch.

CRA Rating Agency, a.s. je jedinou afiláciou vedúcej svetovej ratingovej agentúry Moody's Investors Service v strednej Európe. Bola založená v roku 1998 ako prvá ratingová agentúra v Českej republike, potom v SR a v Maďarsku. CRA sa špecializuje na rating miest, podnikov a finančných inštitúcií.

CRA je spoluautorom projektu Czech/ Slovak Sector Award, hviezdičkového hodnotenia otvorených podielových fondov v projekte CRA Fond Scoring a je tvorcom projektu rating emisií obligácií na hlavnom a paralelnom trhu BCPP a BCPB.

V návrhu na tohtoročnú nomináciu je osobitne zdôraznený význam CRA ratingu miest a obcí v Slovenskej republike.

Poradové číslo návrhu na nomináciu : 4.
Nominácia došla : 11. 4. 2005
Prijatie nominácie : 27. 4. 2005.


K 25. marcu boli prijaté návrhy na nomináciu na spoločnosti : Amslico AIG Funds správ. spol., a. s., Matador Holding, a. s., Púchov, a Slávia Capital Group, a. s.


22. marec 2004 - Ďaľšími nominovanými na tohtoročné ocenenie Prominent ekonomiky je Istrobanka, a. s., Bratislava, a poslanec NR SR Sergej Kozlík.


Ďaľším nominovaným na ocenenie Prominent ekonomiky je spoločnosť Peugeot Citroen Automobiles Slovakia, s. r. o., Trnava.


Navrhnutí na nomináciu na ocenenie Prominent ekonomiky 2004

Do rovnomennej a v 2004. roku po desiatykrát vyhlásenej ankety Prominent ekonomiky boli od 2. februára do 8. marca 2004 navrhnutí :

1. J&T Finance Group, a. s., Bratislava
2. Penta Group, a. s., Bratislava
3. Eduard Drobný, riaditeľ vydavateľstva Perfekt, a. s., Bratislava
4. Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR a minister financií SR
5. Whirlpool Slovakia, Poprad
6. NAY, s. r. o., Bratislava
7. Slovenská technická univerzita v Bratislave
8. Štefan Luby, predseda Slovenskej akadémie vied

Návrhy na nomináciu do X. ročníka ankety Prominent ekonomiky sa prijímajú až do 31. októbra 2004.
Nominovaní majú možnosť prezentovať sa buď na klubovej webstránke, alebo požiadať o prezentáciu na niektorom z mítingov NEF - Hospodársky klub. O laureátoch ocenenia Prominent ekonomiky 2004 rozhodnú členovia klubovej komunity a ďaľšie oslovené osobnosti hospodárstva a verejného života v tajnom hlasovaní.
Slávnostné vyhlásenie nositeľov ocenenia Prominent ekonomiky 2004 sa uskutoční v prvej polovici decembra 2004 na mítingu NEF - Hospodársky klub. V poradí ôsma anketa organizovaná pre verejnosť - po dvoch ročníkoch v HN a piatich v Hd - bude na webstránke od 20. marca do 20. novembra 2004.


Začiatok nominácií

Správca a výkonný podpredseda Hospodárskeho klubu (NEF) P. Kasalovský vyhlasuje dňom 2. februára 2004 začiatok nominačného procesu na tohtoročné ceny Zlatý biatec a Prominent ekonomiky. V súlade so štatútmi oboch ocenení, ktoré sú dostupné na www.hospodarskyklub, nominačný proces potrvá do 31. októbra 2004. Vyhlásenie laureátov sa uskutoční na klubovom mítingu v decembri 2004. Nominačné návrhy treba posielať na adresu: NEF - Hospodársky klub, Gogoľova 18, 854 03 Bratislava.
(NEF)


Prominet ekonomiky 2003
Staršie informácie