V súlade s článkom IV. štatútu boli vyhlásení aj ďalší štyria Prominenti ekonomiky 2001:

Vratislav Kulhánek, predseda predstavenstva, Škoda Auto, a. s., Mladá Boleslav
za vytváranie podmienok rozvoja automobilového priemyslu SR,

prof. Anton Raško
za celoživotný prínos k slovenskej vzdelanosti a pre rozvoj živnostníctva v SR - v poradí je štvrtým inžinierom slovenského vysokého školstva,

Ivan Štefanec, generálny riaditeľ spoločnosti Coca-Cola Beverages Slovakia, s. r. o., Bratislava
za osobný prínos k dynamike firmy a jej hospodárske výsledky od roku 1998,

Miroslav Kollár, generálny riaditeľ SB Inmart, a. s., Bardejov
za osobný prínos k dynamike firmy a jej hospodárske výsledky od roku 1994.

Prominent ekonomiky 2000

Po šiesty raz sa uskutočnila celoklubová anketa Prominent ekonomiky. Do tejto ankety bolo nominovaných z hospodárstva a politiky 20 osobností a jedna spoločnosť.

V období od 1. 10. do 5. 11. mohlo hlasovať 477 členov klubu a ďalších osobností z hospodárstva a verejného života.

Do stanoveného termínu sa vrátilo 295 hlasovacích lístkov, z ktorých bolo šestnásť neplatných. Celkove platných lístkov bolo 279, t. j. 58, 49 %.

Výsledky tajného hlasovania :

1. Slavomír Hatina, generálny riaditeľ a. s. Slovnaft, počet bodov : 248
2. - 4. v poradí podľa celkového počtu umiestnení:
Viliam Veteška, predseda predstavenstva a. s. Wili Holding Púchov
Štefan Chudoba, riaditeľ pre predaj Škoda Auto Slovensko, a. s., Bratislava
Jozef Uhrík, hovorca predstavenstva VW, a. s., Bratislava
počet bodov : 180
5.Jozef Sitek, generálny riaditeľ OVP Orava, Trstená, počet bodov : 144
6. Ivan Mikloš, podpredseda vlády SR, počet bodov : 138
7. Gabriel Eichler, prezident a. s. VSŽ Košice, počet bodov : 136
8. Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR, počet bodov : 130
9.Vladimír Soták, generálny riaditeľ, Železiarne Podbrezová, počet bodov : 52
10.Rudolf Janáč, prezident Slovenskej poisťovne, počet bodov : 36
11. František Mojžiš, generálny riaditeľ, Drukos, a. s., B. Bystrica, počet bodov : 28
12.Sergej Kozlík, poslanec NR SR, počet bodov : 26
13.Globtel, a. s., Bratislava, počet bodov : 19
14.Jozef Kollár, generálny riaditeľ, Duslo Šaľa, a. s., počet bodov : 17
15.Peter Magvaši, minister práce, SV a rodiny SR, počet bodov : 13
16.Ján Sabol, štátny tajomník MH SR, počet bodov : 12
17.Viliam Vaškovič, štátny tajomník MF SR, počet bodov : 11
18.László Miklós, minister ŽP SR, počet bodov : 9
19.Pavol Kinčeš, generálny riaditeľ SPP, počet bodov : 7
20. - 21. Pavol Prokopovič, poslanec NR SR
Ľudovít Kaník, podpredseda DS počet bodov : 6

Laureátmi ocenenia Prominent ekonomiky 2000 sa stali: Slavomír Hatina, Viliam Veteška, Štefan Chudoba a Jozef Uhrík.

Po štvrtý raz sa uskutočnila aj čitateľská anketa Prominent ekonomiky. Prvé dva ročníky sme organizovali v spolupráci s HN, tretí a štvrtý s Hospodárskym denníkom.

V súlade s dohodou medzi spoluorganizátormi sa laureátmi stali:
S. Hatina, J. Kollár, P. Magvaši.

Tabuľka pravdy (súčet poradia z obidvoch ankiet)

1. S. Hatina 2 (1 klubová + 1 čitateľská)
2. Š. Chudoba 8* (3* + 5)
3. - 4. V. Veteška * (3* + 6)
J. Sitek 9 (5 + 4)
5. J. Uhrík 11* (3* + 8)
6. - 9. J. Kollár (14 + 2)
I. Mikloš (6 +10)
V. Soták 16 (9 + 7)
10. P. Magvaši 18 (15 + 3)

*Priemer poradia z celoklubovej ankety 2. - 4. je 3 (9:3).


Túto striebornú platničku (30 x 90 mm) dostanú víťazi VI. ročníka tradičnej ankety Občianskeho združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub a čitateľskej ankety Hd Prominent ekonomiky 2000. Podľa návrhu akad. maliara I. Schurmanna ju zrealizovala Štátna mincovňa Kremnica.


Koniec nominácií

Vyše 400 riadnych a čestných členov Hospodárskeho klubu (NEF) bude môcť anonymne odovzdať svoje hlasy od 1. októbra do 5. novembra pre sedem z dvadsiatich šiestich nominovaných osobností a firiem na Zlatý biatec 2000-2001. Garant tejto ceny rozhodol dňom 22. 9. ukončiť nominačný proces. K tomuto termínu boli ukončené z organizačných dôvodov aj nominácie do celoklubovej ankety Prominent ekonomiky 2000.

Poslednými dvoma nominovanými na výročnú cenu Zlatý biatec 2000 sú : Miroslav Lipár, predseda Úradu jadrového dozoru SR, podpredseda Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a člen INSAG a Výskumný ústav jadrových elektrární (VÚJE), a. s., TrnavaPo piaty raz Prominent ekonomiky

Kto sa najlepšie vyrovná s najťažšími podmienkami?
Výbor NEF - Hospodársky klub, predtým HNclub, rozhodol 4. decembra 1998 o vyhlásení 5. ročníka ankety svojich členov o najuznávanejšiu osobnosť v hospodárstve SR Prominent ekonomiky ´99. Medzi nositeľmi tohto prestížneho titulu sú po tretí raz guvernér NBS V. Masár, generálny riaditeľ Slovnaftu S. Hatina, ďalej ministerka financií SR B. Schmögnerová, veľvyslanec SR vo Francúzsku V. Valach, generálny riaditeľ Matador, a. s., Púchov Š. Rosina, generálny riaditeľ OVP Trstená J. Sitek, prezident Dividend group A. F. Zvrškovec, národohospodár V. Lexa, predseda SOPK P. Mihók, obchodný riaditeľ Volkswagen, a. s., Bratislava J. Uhrík a i. Garantom tejto ankety je rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch výkonný podpredseda P. Kasalovský.
Nominovanie do ankety sa začína dňom 1. apríla a končí sa 30. septembra 1999. V návrhu od člena klubu treba uviesť identifikačné údaje nominovaného, ako aj charakteristiku jeho aktivít. V tomto ročníku sa budú osobitne zohľadňovať exportné výsledky, ale aj riešenia zamestnanosti. Návrh treba poslať na adresu klubu: Gogoľova 18, 854 03 Bratislava. V priebehu nominácie Hospodársky denník prinesie na základe dohody o spolupráci profily nominovaných v rozsahu jednej novinovej strany a do 15. októbra zverejní ich konečný zoznam. Hlasovanie členov klubu bude od 15. októbra do 15. novembra. Výsledky ankety budú slávnostne vyhlásené do 15. decembra 1999.
Výbor klubu uváži do 30. apríla 1999 možnosť vyhlásenia čitateľskej ankety Prominent ekonomiky ´99. (vs)

Prominent ekonomiky 1999

Titul Prominent ekonomiky na základe ankiet čitateľov a členov Hospodárskeho klubu v roku 1999 získali:

Prominent ekonomiky 1999 - klubová anketa

Prvý: Marián Jusko, guvernér NBS, 459 bodov
Druhý: Bank Austria Creditanstalt Slovakia, a. s., Bratislava, 229 bodov
Tretí: Viliam Veteška, predseda DR a. s. Slovenské aerolínie, Bratislava, 212 bodov
Štvrtý: Gabriel Eichler, prezident VSŽ Košice, 209 bodov. Piaty: Chemosvit, a. s., Svit, 155 bodov. Šiesty: Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR, 121 bodov, Siedmy: Pavol Kárász Prognostický ústav SAV, 102 bodov. Ôsmy: Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva, 98 bodov. Deviaty: Norbert Tenczer, prezident Slovenskej kreditnej banky, 66 bodov. Desiaty: Cestovná kancelária SATUR, a. s., Bratislava, 55 bodov. Jedenásty: Pavol Kinčeš, generálny riaditeľ SPP Bratislava, 52 bodov a dvanásty: Ján Badžgoň, generálny riaditeľ Castor & Pollux, a. s., Bratislava, 40 bodov.

Na základe štatútu sa nositeľmi ocenenia Prominent ekonomiky 1999 stal Marián Jusko, Bank Austria Creditanstalt Slovakia zastúpená Reginou Ovesny-Straka a Viliam Veteška.

Prominent ekonomiky 1999 - čitateľská anketa

1. Viliam Veteška, 2. Pavel Koncoš, minister pôdohospodárstva, strata na prvého 1456 bodov, 3. CK Satur, mínus 1470,
ďalšie poradie: 4. Pavol Kárász mínus 1482 bodov, 5. Chemosvit, mínus 1750 bodov, 6. Bank Austria Creditanstalt, mínus 1826 bodov, 7. Norbert Tenczer, mínus 1968 bodov, 8. Marián Jusko, mínus 2094 bodov, 9. Ján Badžgoň, mínus 2198 bodov, 10. Pavol Kinčeš, mínus 2375 bodov, 11. Brigita Schmögnerová, mínus 2414 bodov a 12. Gabriel Eichler, mínus 2698 bodov.

Prví traja sa stávajú Prominentmi ekonomiky 1999.