Za prof. J. Simanom

Vo veku nedožitých 75 rokov po ťažkej a dlhej chorobe zomrel v sobotu 19. júla 2008 nestor slovenskej detskej chirurgie a kardiochirurgie, vedecká kapacita a zakladateľ viacerých medzinárodných projektov prof. MUDr. Jaroslav Siman, PHD. Bol nositeľom najvyššieho vyznamenania Slovenskej republiky Radu Ľ. Štúra I. triedy (2003). Od roku 2004 bol členom združenia NEF Hospodársky klub a na základe tajného hlasovania jeho členov a ďaľších osobností spoločnosti prestížny Zlatý biatec za rok 2005.

Česť jeho pamiatke !

Prof. MUDr. J. Siman, PHD. (vpravo) v diskusii s predsedom predstavenstva Lázně Luhačovice, a.s. J. Kruželom na 185. klubovom podujatí a VIII. valnom zhromaždení 26. januára 2006.