Hlasovací lístok

Vzor hlasovacieho lístka riadnych a čestných domácich členov združenia NEF Hospodársky klub vo voľbe laureátov Zlatého biateca, víťazov ankiet World Politicien, Najsympatickejší člen vlády SR, Najsympatickejší člen NR SR a Best Bank 2007.

hlasovací lístok.pdfNominácie

na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2007


Celkove do konca nominačného obdobia bolo schválených 22 návrhov na nomináciu na udelenie prestížnej ceny Zlatý biatec 2007. Z nich bolo prijatých 16 a šesť neprijatých. Zoznam nominovaných zverejňujeme s poradovým číslom návrhu. O nových laureátoch sa rozhodne v korešpodenčnom a neverejnom hlasovaní členov združenia a ďaľších osobností hospodárstva a spoločnosti v decembri roka 2007.

1. SEWA, a.s. a jej generálny riaditeľ Ing. Jiří Mikulenka - Slovak Eletronic Waste Agency, www.sewa.sk , za novú kvalitu nakladania s elektrodpadom,

2. Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ Ing. Josef Kružela, CSc., Česká republika - www.lazneluhacovice.cz, za zosúladenie kúpeľníckych tradícií s najvyššímipožiadavkami súčasnosti a postupnú všestrannú harmonizáciu jednotlivých liečebných domov,

4. podnikateľ Ing. Ladislav Rehák, za prínos pre rozvoj mobilnej komunikácie a podnikateľskú kultúru,

5. Penta Investments, a.s., Bratislava (nečlen združenia NEF Hospodársky klub), www.penta.sk, za investičnú činnosť,

6. Ing. Jaroslav Šutarík, generálny riaditeľ, IMBIZ Group, Spišská Nová Ves, www.imbiz.sk, za predstavu a postupnú realizáciu v SR najväčšieho výstavníckeho, nákupného, oddychového a zábavného centra na ploche 192 tisíc m2 Madarás (Spišská Nová Ves),

7. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov (nečlen), za snahy o efektívnejšiu organizáciu zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti,

8. Astra 92, Zlín, a.s., Česká republika, www.astra92.cz, za inžiniersku činnosť a realizáciu investícií s najvyššou ochranou životného prostredia

12. Ing. Richard Sulik, ekonóm (nečlen), za spoluúčasť na daňovej reforme, a najmä presadenie sa rovnej dane,

13. Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR (nečlen), za osobný príklad nezávislosti a prínos pre zlepšovanie činností Prokuratúry SR,

14. Welness centrum Patince (nečlen), www.welnesspatince.sk, za revitalizáciu životného prostredia a vysokú kvalitu služieb,

15. Ján Kubiš,
minister zahraničných vecí SR (nečlen)


18. Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva, ViOn, a.s., Zlaté Moravce (nečlen), www.ViOn.sk, za technológiu recyklácie stavebného odpadu,
19. Pavol Paška,
predseda Národnej rady SR (nečlen)


20. Ing. Milan Fiľo, predseda predstavenstva, ECO-INVEST, a.s., Bratislava, za manažérske kvality a stabilizáciu viacerých závodov papierenského priemyslu

21. Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok, a jej riaditeľka Mgr. Sylvia Holopová (nečlen), www.haob.szm.sk, za organizáciu školy a vysokú kvalitu odbornej prípravy a celkový profil jej absolventov,

22. Ing. Michal Kravčik, predseda MVO Ľudia a voda (nečlen), www.ludiaavoda.sk, za osobné a spoluautorské riešenia obsiahnuté v knihe Voda pre ozdravenie klímy/Nová vodná paradigma, r. 2007.

V decembrovom hlasovaní päťsto + 1 osobnosť za prvé poradie nominovaný dostane päť bodov, za druhé poradie tri body a za tretie poradie jeden bod.
Nominácie

na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2007 k 22. 10. 2007

Celkove došlo k 22. 10. 2007 dvadsaťdva návrhov na nomináciu na udelenie prestížnej ceny Zlatý biatec 2007. Z nich bolo prijatých šestnásť a šesť neprijatých. Zoznam nominovaných zverejňujeme s poradovým číslom návrhu. O nových laureátoch sa rozhodne v korešpodenčnom a neverejnom hlasovaní členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti v decembri roka 2007.

1. SEWA, a,.s. a jej generálny riaditeľ Ing. Jiří Mikulenka, 2. Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ Ing. Josef Kružela, CSc., Česká republika, 4. podnikateľ Ing. Ladislav Rehák (nečlen združenia NEF Hospodársky klub), 5. Penta Investments, a.s., Bratislava (nečlen), 6. Ing. Jaroslav Šutarík, generálny riaditeľ, IMBIZ Group, Spišská Nová Ves, 7. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov (nečlen), 8.Astra 92, Zlín, a.s., Česká republika, 12. Ing. Richard Sulik, ekonóm (nečlen), 13. Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR (nečlen), 14. Welness centrum Patince (nečlen), 15. Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR (nečlen), 18. Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva, ViOn, a.s., Zlaté Moravce (nečlen), 19. Pavol Paška, predseda NR SR (nečlen), 20. Ing. Milan Fiľo, predseda predstavenstva, ECO-INVEST, a.s., Bratislava, 21. Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok, a jej riaditeľka Mgr. Sylvia Holopová (nečlen) a 22. Ing. Michal Kravčik, predseda MVO Ľudia a voda (nečlen).

Garant ocenenia Zlatý biatec dostal štyri návrhy z členskej základne na ocenenie zahraničných osobností výročnou cenou Zlatý biatec 2007.

Info : www.hospodarskyklub.skNominácie

na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2007 k 26. 9. 2007

Celkove došlo do 26. 9. 2007 devätnásť návrhov na nomináciu na udelenie prestížnej ceny Zlatý biatec 2007. Z nich bolo zatiaľ prijatých trinásť a šesť neprijatých. Zoznam nominovaných zverejňujeme s poradovým číslom návrhu. Nominácie pokračujú do 31. októbra 2007. O nových laureátoch sa rozhodne korešpodenčným a neverejným hlasovaním členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti v závere roka 2007.

1. SEWA, a,.s. a jej generálny riaditeľ Ing. Jiří Mikulenka, 2. Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ Ing. Josef Kružela, CSc., Česká republika, 4. podnikateľ Ing. Ladislav Rehák (nečlen združenia NEF Hospodársky klub), 5. Penta Investments, a.s., Bratislava (nečlen), 6. Ing. Jaroslav Šutarík, generálny riaditeľ, IMBIZ Group, Spišská Nová Ves, 7. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov (nečlen), 8. Astra 92, Zlín, a.s., Česká republika, 12. Ing. Richard Sulik, ekonóm (nečlen), 13. Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR (nečlen), 14. Welness centrum Patince (nečlen), 15. Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR (nečlen), 18. Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva, ViOn, a.s., Zlaté Moravce (nečlen) a 19. Pavol Paška, predseda NR SR (nečlen).

Garant ocenenia Zlatý biatec eviduje tri návrhy z členskej základne na ocenenie zahraničných osobností výročnou cenou Zlatý biatec 2007.


Nominácie

na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2007 k 17. 8. 2007

Celkove došlo do 16. 8. 2007 osemnásť návrhov na nomináciu na udelenie prestížnej ceny Zlatý biatec 2007. Z nich bolo zatiaľ prijatých dvanásť a šesť neprijatých. Zoznam nominovaných zverejňujeme s poradovým číslom návrhu. Nominácie pokračujú do 31. októbra 2007. O nových laureátoch sa rozhodne korešpodenčným a neverejným hlasovaním členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti v závere roka 2007.

1. SEWA, a,.s. a jej generálny riaditeľ Ing. Jiří Mikulenka, 2. Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ Ing. Josef Kružela, CSc., Česká republika, 4. podnikateľ Ing. Ladislav Rehák (nečlen združenia NEF Hospodársky klub), 5. Penta Investments, a.s., Bratislava (nečlen), 6. Ing. Jaroslav Šutarík, generálny riaditeľ, IMBIZ Group, Spišská Nová Ves, 7. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov (nečlen), 8. Astra 92, Zlín, a.s., Česká republika, 12. Ing. Richard Sulik, ekonóm (nečlen), 13. Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR (nečlen), 14. Welness centrum Patince (nečlen), 15. Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR (nečlen), 18. Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva, ViOn, a.s., Zlaté Moravce (nečlen).

Garant ocenenia Zlatý biatec eviduje tri návrhy z členskej základne na ocenenie zahraničných osobností výročnou cenou Zlatý biatec 2007.


Nominácie

na výročnú cenu Zlatý biatec za rok 2007 k 6. 8. 2007

Celkove došlo do 3. 8. 2007 sedemnásť návrhov na nomináciu na udelenie prestížnej ceny Zlatý biatec 2007. Z nich bolo zatiaľ prijatých jedenásť a jeden neprijatý. Zoznam nominovaných zverejňujeme s poradovým číslom návrhu. Nominácie pokračujú do 31. októbra 2007. O nových laureátoch sa rozhodne korešpodenčným a neverejným hlasovaním členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti v závere roka 2007.

1. SEWA, a,.s. a jej generálny riaditeľ Ing. Jiří Mikulenka, 2. Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ Ing. Josef Kružela, CSc., Česká republika, 4. podnikateľ Ing. Ladislav Rehák (nečlen združenia NEF Hospodársky klub), 5. Penta Investments, a.s., Bratislava (nečlen), 6. Ing. Jaroslav Šutarík, generálny riaditeľ, IMBIZ Group, Spišská Nová Ves, 7. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov (nečlen), 8. Astra 92, Zlín, a.s., Česká republika, 12. Ing. Richard Sulik, ekonóm (nečlen), 13. Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR (nečlen), 14. Welness centrum Patince (nečlen), 15. Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR (nečlen).

Garant ocenenia Zlatý biatec eviduje dva návrhy na ocenenie zahraničných osobností výročnou cenou Zlatý biatec 2007.


Nominácie na výročnú cenu združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Zlatý biatec za rok 2007 (udeľovaná od r. 1993) k 21. 7. 2007

Celkove došlo k 20. 7. 2007 sedemnásť návrhov na nomináciu na udelenie prestížnej ceny Zlatý biatec 2007. Z nich bolo zatiaľ prijatých desať a jeden neprijatý. Zoznam nominovaných zverejňujeme s poradovým číslom návrhu. Nominácie pokračujú do 31. októbra 2007. O nových laureátoch sa rozhodne korešpodenčným a neverejným hlasovaním členov združenia a ďaľších oslovených osobností hospodárstva a spoločnosti v závere roka 2007.

1. SEWA, a,.s. a jej generálny riaditeľ Ing. Jiří Mikulenka, 2. Lázně Luhačovice, a.s. a ich generálny riaditeľ Ing. Josef Kružela, CSc., Česká republika, 4. podnikateľ Ing. Ladislav Rehák (nečlen združenia NEF Hospodársky klub), 5. Penta Investments, a.s., Bratislava (nečlen), 6. Ing. Jaroslav Šutarík, generálny riaditeľ, IMBIZ Group, Spišská Nová Ves, 7. MUDr. Andrej Janco, prezident Slovenskej únie lekárov špecialistov (nečlen), 8.Astra 92, Zlín, a.s., Česká republika, 12. Ing. Richard Sulik, ekonóm (nečlen), 14. Welness centrum Patince (nečlen), 15. Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR (nečlen).

Garant ocenenia Zlatý biatec eviduje dva návrhy na ocenenie zahraničných osobností výročnou cenou Zlatý biatec 2007.


Zo štrnástich návrhov 6 nominácií

Do 9. júla 2007 došlo garantovi klubových ocenení štrnásť návrhov na nomináciu na výročnú cenu Zlatý biatec. K rovnakému termínu bolo prijatých šesť nominácií. Ich zoznam bude zverejnený na tomto priestore a prostredníctvom TASR najneskôr 20. júla 2007.

Deväť návrhov na nomináciu

Do 4. júna 2007 správcovi združenia NEF Hospodársky klub a garantovi jeho prestížnych cien P. Kasalovskému došlo už deväť návrhov na nomináciu na prestížnu výročnú cenu Zlatý biatec 2007. Na nomináciu je potrebný osobitný písomný súhlas nominovaného.

Protokol

O udelení výročných cien Zlatý biatec 2006 a prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky 2006

Nominačný proces bol v období január . október 2006. Prijatých bolo desať nominácií. V decembrovom neverejnom hlasovaní odovzdalo hlasy 440 členov klubu a ďaľších osobností hospodárstva a verejného života. (Za 1. miesto bolo sedem a za 2. miesto päť bodov. Za 3. miesto boli tri body, celkove 5083 bodov).

Laureáti :
1. Recyklačný fond a predseda jeho Správnej rady Juraj Dlhopolček , 35,06% všetkých bodov, t.j. 1769 (206x 1. miesto, 57x 2. miesto a 14x 3. miesto),
2. Tomáš Malatinský, predseda predstavenstva Elektrovod Holding, a.s., Bratislava a prezident AZZZ SR, 19, 02%,
3. V.O.D.S., a.s., Košice, 15,48%.

Ďaľšie poradie :
4. Mincovňa, š.p., Kremnica
5. Ladislav Švihel, generálny riaditeľ Agrokomplex . Výstavníctvo Nitra
6. Vladimír Synek, riaditeľ Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava
7. I-TRAN, s.r.o., Turzovka
8. FAVAB, s.r.o., Bratislava
9. Kros, s.r.o., Žilina
10. Hotel Aston Bratislava

Bratislava, 7. január 2007

Rozhodnutie

garanta prestížneho ocenenia Prominent ekonomiky

V súlade so Štatútom ocenenia Prominent ekonomiky jeho garant rozhodol udeliť ho trom nominovaným na Zlatý biatec 2006, ktorí sa umiestnili na 4. až 6. mieste. Sú to : 4. Mincovňa, š.p., Kremnica, 5. Ladislav Švihel, generálny riaditeľ, Agrokomplex . Výstavníctvo Nitra a z dvojice na 6. - 7. mieste Vladimír Synek, riaditeľ Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava, keďže v porovnaní s konkurenčným subjektom I-TRANs, s.r.o., Turzovka získal viac o tri hlasy a o sedem prvých miest.

Bratislava, 31. január 2007


Desiati o Zlatý biatec 2006

Podľa čl. 2 Štatútu prestížnej a výročnej ceny NEF Hospodársky klub Zlatý biatec 2006 - 2010 bude sa uchádzať o priazeň členov klubovej komunity a ďaľších osobností verejného života v neverejnom hlasovaní desať nominovaných.

Päť vyradených si nesplnilo do 31. októbra 2006, resp. do konca nominačného obdobia niektorú z podmienok nominácie. Tradičné hlasovanie sa uskutoční v decembri roku 2006 a jeho výsledky budú zverejnené najneskôr koncom januára roku 2007 (pred IX. valným zhromaždením NF Hospodársky klub).


Bratislava, 5. november 2006


Dvaja laureáti

Na 64. riadnom zhromaždení a celkove 190. klubovom mítingu 9. júna 2006 boli vyhlásení noví laureáti výročnej ceny Zlatý biatec. V súlade s jej Štatútom a doterajšou tradíciou udeliť ju pred parlamentnými voľbami, tohtoročnými nositeľmi sa stali:
 • László Miklós, minister životného prostredia SR
 • Ladislav Krajňák, podnikateľ, predseda DR SK Invest, a.s., Bratislava
Ďaľší traja laureáti vzídu z tradičnej neverejnej a korešpodečnej ankety, ktorá sa začne 8. decembra a skončí sa dňom 23. decembra 2006. Nominačný proces sa skončí dňom 31. októbra 2006.


Zlatý biatec

Nominácie k 12. októbru 2006
 • I.Tran., s.r.o., Turzovka
 • Slovglass, a.s., Poltár
 • Mincovňa Kremnica, štátny podnik
 • I. Mikloš, podpredseda vlády a minister financií SR
  (Nominácie boli prijaté 23. 5. 2006.)
 • Orange Slovensko, a.s., Bratislava
  (Nominácia bola prijatá 2. 6. 2006.)
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
  (Nominácia bola prijatá 6. júna 2006)
 • gen. JUDr. J. Packa, riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR
  (Nominácia bola prijatá 19. júna 2006)
 • FAVAB, s.r.o., Bratislava
  (Nominácia bola prijatá 13. 8. 2006)
 • Recyklačný fond
  (Nominácia bola prijatá 18. 8. 2006)
 • Hotel Aston, Bratislava
  (Nominácia bola prijatá 19. 8. 2006)
 • Kros, s.r.o., Žilina
  (Nominácia bola prijatá 23. 8. 2006)
 • Ing. V. Synek, konateľ Corporate Consulting Group, s.r.o., Bratislava
  (Nominácia bola prijatá 24. 8. 2006)
 • Ak. arch. Ing. L. Švihel, generálny riaditeľ, Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra
  (Nominácia bola prijatá 28. 8. 2006)
 • Ing. T. Malatinský, predseda predstavenstva, Elektrovod Holding, a.s., Bratislava
  (Nominácia bola prijatá 14. 9. 2006)
 • V.O.D.S., a.s., Košice
  (Nominácia bola prijatá 9. 10. 2006)
Viaceré nominácie boli podané duplicitne na výročnú cenu Zlatý biatec a prestížne ocenenie Prominent ekonomiky. So zreteľom na to, že pred tohtoročnými parlamentnými voľbami bolo udelených aj 6 prestížnych ocenení Prominent ekonomiky 2006, tak prednosť dostala nominácia na Zlatý biatec.


Štatút prestížnej a výročnej ceny Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub Zlatý biatec na obdobie rokov 2006 - 2010

 • Zlatý biatec, pôvodne Zlatý podnikateľský biatec, bol iniciovaný dr. Petrom Kasalovským ako prestížne ocenenie podnikateľskej a spoločenskej činnosti na zakladajúcom zhromaždení NEF - Hospodársky klub, predtým Nadácia HNclub, NEF - HNclub, v auguste r. 1993.
 • Garantom prestížnej a výročnej ceny NEF - Hospodársky klub Zlatý biatec je od založenia dr. P. Kasalovský.
 • Medaila Zlatý biatec je od svojho vzniku z rýdzeho zlata s hmotnosťou 10,5 g s logom a názvom komunity, reliéfne zobrazeným keltským biatecom, názvom Zlatý biatec a letopočtom, ako aj s poradovým číslom a puncom. Jeho súčasťou od r. 1995 je diplom v slovenskom a anglickom jazyku.
 • V rokoch 2006 až 2010 bude v kalendárnom roku udelených najviac 7 medailí, z tohto počtu spravidla tri za poradie na 1. až 3. mieste v korešpodenčnom a tajnom hlasovaní v rovnomennej ankete. V tejto ankete majú právo hlasovať riadni a čestní domáci členovia klubovej komunity, doterajší laureáti klubových cien, ocenení, ako aj víťazi iných klubových ankiet a ďaľšie oslovené osobnosti hospodárstva a verejného života.
 • Právo nominovať majú : a.) zakladateľ ceny, doterajší laureáti klubových cien, ocenení, ako aj víťazi klubových ankiet, b.) riadni členovia a čestní členovia klubu v SR, c.) ústavní činitelia, d.) oslovené osobnosti zo štátnej a verejnej správy, e.) primátori a starostovia obcí, resp. miest, f.) rektori a dekani univerzít a vysokých škôl, g.) vedúci diplomatických misií v SR a po h.) správca klubovej komunity.
 • Nominačný návrh musí obsahovať krátku charakteristiku osobnosti, resp. firmy, alebo inštitúcie, ďalej činnosti a jej výsledkov, ktoré sú nominujúcim vnímané ako záslužné pre SR. Návrh sa zasiela v období celého roka, pričom je zverejňovaný od Prvého mája do 31. októbra. Posiela sa na adresu klubu buď poštou, alebo e-mailom priamo garantovi predmetnej ceny. O prijatí, alebo neprijatí nominácie rozhoduje výlučne garant ceny Zlatý biatec, ktorý vyhľadáva nominantov aj iniciatívne.
 • V období od 1. novembra najneskôr do konca roka sa uskutoční hlasovanie riadnych a čestných členov klubu a osobností hospodárstva a verejného života (podľa výberu garanta), pričom laureátmi sa stanú nominovaní s najväčším počtom došlých hlasov. Body sa prideľujú podľa kľúča takto : 1. miesto 7 bodov, 2. miesto 5 bodov, 3. miesto tri body a 4. miesto jeden bod, pričom jedine garant môže rozhodnúť o neudelení ceny, pokiaľ by mohlo dôjsť k jej zneváženiu iným subjektom, resp. jeho činnosťou.
 • Zlatý biatec može udeliť výlučne garant ako prestížnu a výročnú cenu počas kalendárneho roka najmenej dvom domácim, resp. zahraničným osobnostiam, alebo firmám, resp. inštitúciám. Spravidla ide o ocenenie činov na prospech mieru, ľudskosti, ako aj vedeckého a technického pokroku, ďalej za mimoriadne výsledky bádateľské a všeobecne prospešnú činnosť.
 • O zrušení čestného členstva rozhoduje výbor na podnet riadneho člena klubu a to trojpätinovou väčšinou, pričom podmienkou je súhlas garanta.
 • Protokol o hlasovaní spracuje najmenej 3-členná čestná komisia, ktorej mená sa nezverejňujú. Jej členov menuje správca klubu a garant ankety. Na desiaty deň po podpísaní protokolu sa skartujú dostupné materiály. Protokol sa archivuje v súlade so zákonmi SR.
 • Garant v spolupráci s klubovým výborom môže rozhodnúť o spolupartnerovi pre udeľovanie ceny Zlatý biatec, a to vždy najneskôr do 30. 6.
 • Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční spravidla na najbližšom zhromaždení klubovej komunity, alebo podľa rozhodnutia jej správcu, resp. garanta ceny Zlatý biatec. Zabezpečuje informovanosť verejnosti prostredníctvom TASR a iných agentúr, na www.hospodarskyklub.sk a v spolupráci s vybranými médiámi.
Bratislava, 10. apríl 2006

Rozhodnutie výboru NEF - Hospodársky klub o vyhlásení IV. ročníka internetovej ankety pre verejnosť

Najsympatickejší člen vlády SR, poslanec NR SR a politik sveta (za r. 2006)

 • Štvrtý ročník predmetnej ankety sa začne dňom 30. júna 2006 a hlasovanie na www.hospodarskyklub.sk sa skončí dňom 31. decembra 2006.
 • Nominácie budú prijímané na www.hospodarskyklub.sk Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa budú nominovaní zaraďovať do zoznamu nominovaných vždy k 15. a k 30. v bežnom mesiaci a po zaradení budú môcť získavať hlasy "on line".
 • Klubový správca, alebo garant ankety môžu prizvať k spolupráci jednotlivcov aj kolektívy.
 • O zrušení nominácie rozhodne garant ankety dr. Peter Kasalovský vtedy, keď nominovaný by svojou činnosťou konal neeticky, protiprávne, alebo až nezákonne.
 • Protokol o výsledkoch ankety vyhotoví 3-členná komisia členov klubu, ktorá skartuje použité písomnosti.
 • Víťazi dostanú originálnu plaketu zo striebra a zlata s údajmi o ankete na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutoční na najbližšom riadnom zhromaždení klubu. Publicita sa zabezpečuje prostredníctvom TASR, na webstránke klubu a v iných médiách.
Bratislava, 10. apríl 2006

Rozhodnutie výboru NEF - Hospodársky klub o vyhlásení VII. ročníka internetovej verejnej ankety

Best Bank

 • Siedmy ročník ankety Best Bank sa začne dňom Prvého mája 2006 a skončí sa dňom 31. decembra 2006.
 • Anketa bude prístupná na www.hospodarskyklub.sk.
 • Nominovanými sú vlaňajší dvanásti účastníci ankety v poradí ako sa umiestnili. Ich počet sa môže rozšíriť len na základe zdôvodneného podnetu poslaného mailom na vyššie uvedenú adresu.
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na najbližšom riadnom klubovom zhromaždení. Víťaz dostane originálnu medailu zo striebra a diplom v slovenskom a anglickom jazyku.
Bratislava, 10. apríl 2006
Nominovaní na výročnú cenu Zlatý biatec 2005

Výročná cena Zlatý biatec je udeľovaná za vynikajúce podnikateľské výsledky a za záslužnú spoločenskú činnosť domácim osobnostiam, alebo firmám a inštitúciám od roka 1993. Celkove bolo prijatých dvadsaťtri nominácií z tridsaťjeden došlých návrhov. V tomto 2005. roku sa bude po ôsmykrát rozhodovať o jej udelení v korešpodenčnom a tajnom hlasovaní.
Na www.hospodarskyklub.sk v menu pod Výročná cena sú zverejnené prezentačné materiálych väčšiny nominovaných. V zmysle štatútu sa laureátmi Zlatého biateca 2005 stanú traja z nominovaných, ktorí získajú najviac bodov. Hlasovací lístok dostanú všetci riadni a čestní členovia klubu a ďaľších sto osobností. Právo hlasovať dostalo 525 osobností.
Za prvé poradie získava nominovaný 5 bodov, za druhé tri body a za tretie jeden bod. Vaše poradie vyznačíte číslicou.
Zverejnený výsledok bude uvádzať len percento získaných z došlých hlasov.


1. J. Miškovský, generálny riaditeľ, Corinex Group, a.s., Bratislava
2. TVA a jej riaditeľ P. Gábor
3. L. Krajňak, predseda DR SK Invest, a. s., Bratislava
4. M. Machová, generálna riaditeľka DR SR, Banská Bystrica
5. Konzultačná a poradenská firma C.A.T., Bratislava
6. I. Šramko, guvernér NBS
7. prof. MUDr. J. Štencl, CSc., prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
8. Trenčianska univerzita A. Dubčeka
9. M. Rapšík, predseda predstavenstva, Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
10. Borgis, s.r.o., Bratislava a konateľ R. Arnold
11. Spravodajská televízia TA 3
12. M. Kepeňa, prednosta KÚ v Banskej Bystrici (do 6. 10. 2005)
13. P. Prokopovič, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
14. Š. Rosina ml., prezident, Matador, a. s., Púchov
15. Inžinierske stavby, a. s., Košice
16. prof. MUDr. J. Siman, PhD, vedúca osobnosť slovenskej detskej chirurgie
17. Slovak rent a car, a. s., Bratislava (AVIS) a predseda predstavenstva V. Orth
18. Penta Group, a. s., Bratislava
19. M. Valo, poslanec Trnavského samosprávneho kraja za SMER-SD, Piešťany
20. V. Bajan, starosta Petržalky, Bratislava
21. Evanjelický cirkevný zbor a jeho predstaviteľ K. Pavlu
(za realizáciu Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave na Partizánskej ul.)
22. V. Masár, prezident slovenskej kancelárie Deloitte
23. Hotel Sobota, Poprad - Spišská SobotaStaršie informácie