Andalúzske pobrežie
Apartmány


ČT krajinou vína...

Roky zlyhávajú politici a ich služobníci

Nastoliť "Nové myslenie v Novom svete"

V stredu 26. mája 2021 podvečer po lockdowne, ktorý akoby nemal konca ako covid-19 pandémia, sa uskutočnila úvodná časť 131. zhromaždenia a celkove 282. podujatia združenia.

Bola to prvá z diskusií na pokračovanie o tom, aký je stav a potreby spoločnosti v 2. polroku 2021, kto sú vôbec autority pre verejnosť, kto a prečo "vyrába" kauzu za kauzou a o tom, či politika musí byť "špinavou". Došlo na témy, o ktorých sa hovorilo na jednotlivých zhromaždeniach za účasti výnimočných osobností od decembra 2019 do 10.mája 2021 : prezidenta WFP Foundation K. Quinna z USA, renomovaného sociálneho lídra a laureáta Nobelovej ceny za mier M. Yunusa, veľvyslanca UN a bývalého ministra zahraničných vecí SR J. Kubiša a prezidenta World Economic Forum prof. K. Schwaba.

V myslenom myšlienkovom súboji im boli rovnocennými partnermi slovenské a české osobnosti. Viac ako rok a pol prúdili k predstaviteľovi združenia P. Kasalovskému podnety zo všetkých svetových strán a takpovediac názorových brehov. Naďalej však prežíval nezáujem politikov a kvázipolitikov o komunikáciu, ktorý sa zrodil takmer ihneď po vzniku združenia. Predovšetkým preto, že uprednostilo v komunikácii diskusiu, a nie chválenkársko - konfrontačné prejavy, ku ktorým mali a majú slovenskí politici najbližšie. Ako plynul čas, tak sa tento nezáujem prehlboval a v polovici druhej dekády tohto storočia sa stal doslova "stálicou". Ešteže si zahraničie zachovalo vzájomne prospešné princípy vo vzťahoch aj s naším združením.

Pred vstupom do tretieho desaťročia existencie združenia v dňoch 19. až 21. augusta sa uskutoční na pokračovanie 131. zhromaždenie. Potvrdení riadni a tiež čestní členovia v prípade záujmu dostanú možnosť vyjadriť sa k uvedeným otázkam a témam tak, aby mohli byť prezentované na prvom jesennom zhromaždení. Predstaviteľ združenia P. Kasalovský v súlade so Stanovami sa rozhodol pre prezentáciu názorov členstva a ich konfrontáciu s praktickou politikou vládnej koalície a opozície. Budú poskytnuté aj zahraničným partnerom, ako aj svetovým a európskym inštitúciam.

V tejto súvislosti pripomenul najbližším spolupracovníkom, ale aj pozvaným na priateľské stretnutie niekoľko myšlienok z vlaňajšieho júnového zhromaždenia. Pamätného aj tým, že bolo jediným, ktoré bolo osobné.

-Nemienim pripomínať ani tridsaťročnú slovenskú hospodársku, tobôž nie čudesnú politickú a spoločenskú premenu. Či sme neopakovateľné výzvy tejto doby po 17. novembri 1989 využili ako spoločnosť, rodiny, rodáci z konkrétnych miest či obcí, ale aj ako jednotlivci podľa svojich predstáv... Pohli sme sa síce odvtedy, ale v tej rýchlosti a opojení z nových dimenzií sme - kvôli nami vyvoleným politikom a iným lídrom - stratili to, čo sme si mali zachovať. Ponajprv sme zapatrošili zmysel pre zodpovednosť za prácu na každej pozícii a prestali vnímať hranice kvality života. Na vedľajšiu, ba možno slepú koľaj sme poslali to, čo je obsiahnuté v slove - pojme: disciplína. Na mnoho spôsobov sme jej bránili v slobodnom pohybe, a potom bez zábran sme umožnili v nespočetnom počte jej popravu aj za cenu nástupu všeobecnej korózie.

Radšej menej hovorme aj o tých vzťahoch ľudských a národnej súdržnosti - svornosti. Tieto mali najvyššiu hodnotu vždy vtedy, keď nastali prelomové situácie v našich moderných dejinách. Je až neuveriteľné, že tie životne dôležité a iba dočasne nahraditeľné vzťahy tuhli rýchlejšie ako tá sopečná láva, keď končí svoj život v oceánskej či morskej vode. V našej krajine máme už toľko pólov, neľahko dostupných prírodných zvláštností pod zemou či štítov, že by sa od nás nemuseli vypravovať expedície do zahraničia. Dali by sa označiť ako slovenské výzvy, ktoré sú vskutku z tých najnáročnejších nielen na európskom kontinente, ale aj v celom svete. Hlušíme sa však honbou za pominuteľným.

V nejednom ohľade sme sa spreneverili generáciám minulým a minuvším sa, keď sme chceli, ba mnohí pod tlakom aj museli prijať rezultáty zlatoústych demagógov a teoretikov života. A, žiaľ, v nejednom prípade jedinečných farizejov a prospechárov. Mnohí sa síce vytratili z verejného života, ale mnohí v ňom sú zabetónovaní.

Čo tam po tom, že aj v iných svetoch - štátoch má navrch lož, pretvárka, mráz vo vzťahoch ľudských a bezbrehá chamtivosť?! Nemôžem sa nepoďakovať za udržanie života a nádejí pre budúcnosť súčasníkom. Mnohým desiatkam organizátorov výroby-práce, a tým života. Tým, pred ktorými budem mať vždy úctu, a to nielen v duchu, lebo čosi správne aj múdre vykonali, zmysluplné a dôstojné ich vzdelania a ľudského rozmeru. Nezosmiešnili a neponížili svojím konaním ostatných občanov....-

V stredu podvečer reprezentanti združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru vzdali poctu výnimočným osobnostiam, ktoré potvrdilo hlasovanie členov a hostí združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, a taktiež aj niekoľko tisíc návštevníkov www.hospodarskyklub.sk .

Pozvanie na priateľské stretnutie prijali: B. Hajnalová, konateľka Zdravie z pece, s.r.o., V. Dusíková, dlhoročná redaktorka "Piešťanského týždňa" s partnerom, Mária Straková, entografka, speváčka, režisérka, dramaturgička a vedúca detského folklórného súbor "Čunovský kŕdeľ", prof. MUDr. Daniel Pinďák, CSc., prednosta Kliniky onkologickej chirurgie SZU a NOU s partnerkou, MUDr. Júlia Horáková, PhD, zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie, P. Mihók, predseda SOPK, ako aj M. Blanárik a J. Plško, zástupcovia PSS, a.s.. K pohode prispelo menej slávnostné, ale o to srdečnejšie odovzdanie prestížnych cien a ocenení združenia a jeho MMV. Neúčasť ospravedlnil renomovaný diplomat J. Kubiš, ktorý je v súčasnosti mimo SR.

Za výbor združenia prišli genmjr. Ing. S. Naďovič a J. Gabriel, predseda výboru združenia. V nočných hodinách predstaviteľ sa spojil so spolupredsedom výboru združenia P. Čatlošom, ktorý je mimo územia SR, a taktiež s podpredsedom výboru združenia A. Barcíkom. Hovorili spolu o daných otázkach a témach.

Na záver oneskoreného odovzdávania cien a ocenení za rok 2020 kvôli lockdownu a pandemickej situácii vo svete, v Európe i v SR predstaviteľ združenia a jeho MMV P. Kasalovský pripomenul motto otvoreného zhromaždenia na pokračovanie a myšlienku z vlaňajška : "Mali sme a máme toľko skvelých ľudí, že predsa nemôžeme prepadnúť v zápase o skutočnú transformáciu, hoci už sme mali mať dávno po nej. Len sa jej dožiť, a najmä pomôcť jej rozrásť sa. Už je načase, aby sme boli opäť živí rozumom, prácou a ľudskosťou, so snahou byť medzi najlepšími. Dúfajme, že už bude koniec volebným omylom občanov...".

Fotoobjektívom E. Szombatovej


Mudr. Júlia Horáková, PhD si prevzala pred začiatkom priateľského stretnutia v poradí dvadsiatu Mierovú cenu zo Slovenska 2015 za rok 2020 Mudr. Júlia Horáková, PhD si prevzala pred začiatkom priateľského stretnutia v poradí dvadsiatu "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" za rok 2020
Prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD zvíťazil v ankete Zlatý biatec za rok 2020. So zlatou medailou sa podelí so svojou životnou partnerkou, ktorej patrí aj kytica združenia z ruk predsedu jehol výboru J. Gabriela Prof. MUDr. Daniel Pinďák, PhD zvíťazil v ankete Zlatý biatec za rok 2020. So zlatou medailou sa podelí so svojou životnou partnerkou, ktorej patrí aj kytica združenia z ruk predsedu jehol výboru J. Gabriela
Konateľka Zdravie z pece, s.r.o. Bernardeta Hajnalová vybojovala druhú pozíciu na myslenom stupni víťazov ankety Zlatý biatec biatec Konateľka Zdravie z pece, s.r.o. Bernardeta Hajnalová vybojovala druhú pozíciu na myslenom stupni víťazov ankety Zlatý biatec biatec
Pani Viera Dusíková sa tiež delí o Zlatý biatec so svojím životným partnerom Pani Viera Dusíková sa tiež delí o Zlatý biatec so svojím životným partnerom
Skupinka to nebola, ale začiatok diskusie pánov P. Kasalovského, P. Mihóka, J. Gabriela a zakrytého genmjr. S. Naďoviča "Skupinka" to nebola, ale začiatok diskusie pánov P. Kasalovského, P. Mihóka, J. Gabriela a "zakrytého" genmjr. S. Naďoviča
V diskusii P. Kasalovský: Som skeptik, ale presvedčujem sa, že je tu neuveriteľne veľa skvelých ľudí, ktorí udržujú pri živote šancu na začatie skutočnej transformácie. Napokon, prečol by u nás nemala platiť múdrosť grónskych eskimákov, že nič nie je nemožné....? V diskusii P. Kasalovský : "Som skeptik, ale presvedčujem sa, že je tu neuveriteľne veľa skvelých ľudí, ktorí udržujú pri živote šancu na začatie skutočnej transformácie. Napokon, prečol by u nás nemala platiť múdrosť grónskych eskimákov, že nič nie je nemožné....?"