Ako sa dostať do "čiernej diery" a do prepadliska ?

K insitným návrhom pre sociálnu sféru prispel aj jeden generálny riaditeľ dôchodkovej poisťovne. Názov jeho príspevku z 19. mája t. r. je : "Seniori nevyžijú, pracujúci utečú. Ako letíme do čiernej diery". Viacerí členovia reagovali na tento materiál, ktorý by sa dal považovať aj za "šírenie poplašnej správy", no i čudesných predstáv o možnostiach vylepšovania sociálnej sféry, ale podľa názorov kvázi politikov - "odborníkov na všetko" vo vládnych funkciách. Takýchto autorov je dosť na pozíciách v centrálnej banke a vo viacerých finančných ustanovizniach.. A to nielen v tomto volebnom období. Reakcie z odbornej verejnosti sú viac-menej chabé, alebo nijaké - zo známych dôvodov. O tejto problematike by malo byť aj prvé jesenné zhromaždenie nášho združenia. Preto som požiadal nášho člena a renomovaného odborníka v danej problematike nielen v SR, ale aj v zahraničí prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, PhD o jeho hodnotenie aktuálnych problémov sociálnej sféry Slovenskej republiky v roku 2021.

Dr. Peter Kasalovský, predstaviteľ združenia


Stav sociálnej sféry SR v roku 2021