Protokol

O hlasovaní členov združenia a jeho MMV,
oslovených osobností a návštevníkov www.hospodarskyklub.sk
o nových laureátoch prestížnych cien Zlatý biatec a "Medzinárodná mierová cena 2015"
a tradičných ankiet za rok 2020

Zlatý biatec Založený v roku 1993
Počet nominovaných, ktorí k 31. 12. splnili všetky podmienky nominácie: 15
Počet nominovaných zo zahraničia, ktorí k 31. 12. splnili všetky podmienky nominácie: 3
Z nominácie boli vynechaní č. 8 a č. 9.
Počet došlých hlasov: 6357

Víťaz hlasovania

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD, prednosta Kliniky chirurgickej onkológie SZU a NOU
Poradie u návštevníkov: 1
Počet hlasov: 710
Poradie v osobitnom hlasovaní: 2
Počet hlasov: 28 zo 127
Hodnota poradí: 3

2.
Zdravie z pece, s.r.o., výrobca jedinečných pekárenských a cukrárenských produktov
Poradie u návštevníkov: 3
Počet hlasov: 228
Poradie v osobitnom hlasovaní: 1
Počet hlasov: 35
Hodnota poradí: 4

3.
Viera Dusíková, novinárka, Piešťanský týždeň
Poradie u návštevníkov: 2
Počet hlasov: 668
Poradie v osobitnom hlasovaní: 3
Počet hlasov: 11
Hodnota poradí: 5

4. na základe Štatútu a rozhodnutia garanta zo 6. 10. 2020
Ing. Peter Čatloš, Phd
Člen združenia od roku 1994, v súčasnosti spolupredseda jeho výboru, speaker Medzinárodného mierového výboru a koordinátor videokonferencií od roku 1999

5. zahraničný laureát
Doc. PhDr- Felix Černoch, CSc., vysokoškolský pedagóg, psychológ, politológ, publicista a akademický funkcionár v českom vysokom školstve. Autor dokumentov o teorii mieru a o protiváhe mieru
Poradie u návštevníkov: 1
Počet hlasov: 2921
Poradie v osobitnom hlasovaní o nominovaných zo zahraničia: 2
Počet hlasov: 3
Hodnota poradí: 3

Najsympatickejšia osobnosť svetovej politiky World Politician
Ročník: XVIII.
Počet nominovaných, ktorí k 31. 12. splnili všetky podmienky nominácie: sedem
Počet došlých hlasov: 2806

Víťaz
V. V. Putin, prezident RF
Poradie u návštevníkov: 1
Počet hlasov: 939
Poradie v osobitnom hlasovaní: 3 z 95
Počet hlasov: 10
Hodnota poradí: 4

Best Bank
Ročník: XX.
Počet nominovaných, ktorí k 31. 12. splnili všetky podmienky nominácie: šesť
Počet došlých hlasov: 1825

Víťaz
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Poradie u návštevníkov: 1
Počet hlasov: 857
Poradie v osobitnom hlasovaní: 1
Počet hlasov : 40 zo 101
Hodnota poradí: 2

Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti
Ročník: VI.
Počet nominovaných, ktorí k 31. 12. splnili všetky podmienky nominácie: tridsaťpäť
Zablokovaní nominanti s č. 6., 19.  č. 27. Primátor Bratislavy M. Vallo bol však nominovaný aj po druhýkrát.
Počet došlých hlasov: 6172

Víťaz
Doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Predseda SOPK a čestný predseda Svetovej komorovej federácie
Poradie u návštevníkov: 1
Počet hlasov: 3178
Poradie v osobitnom hlasovaní: 1
Počet hlasov: 57 zo 132
Hodnota poradí: 2

Poradie prvých dvanástich osobností z hlasovania verejnosti a v osobitnom hlasovaní:

 1. P. Mihók, 3178, hodnota poradí: 1+1, sp. 2
 2. A. Barcík, 555, hodnota poradí: 2+2, sp. 4
 3. Z. Čaputová, 134, hodnota poradí: 4+3, sp. 7
 4. P. Pellegrini, 541, hodnota poradí: 3+7, sp. 10
 5. A. Bražinová, 107, hodnota poradí: 7 + 5, sp. 12
 6. T. Malatinský, 136, hodnota poradí: 6 + 11, sp. 17
 7. L. Ď. Nicholsonová, 69, hodnota poradí: 13+4, sp. 17
 8. Marián Kollár, 78, hodnota poradí: 11 + 9,5, sp. 20,5
 9. J. Cigániková, 51, hodnota poradí: 15+ 6, sp. 21
 10. M. Kolíková, 102, hodnota poradí: 8+14, sp. 22
 11. J. Masarik, 53, hodnota poradí: 14+10, sp. 24
 12. J. Kiššová, 71, hodnota poradí: 12+ 13, sp. 25

Osobnosti z prvej desiatky hlasovania verejnosti:

 1. V. Krčméry, 97, hodnota poradí: 9+20, sp. 29
 2. J. Paška, 341, hodnota poradí: 5 + 25, sp. 30
 3. E. Jurinová, 84, hodnota poradí: 10+23, sp. 33

Pracovné pozície uvedených sú zaznamenané v prílohe o hlasovaní verejnosti.

Mierová cena zo Slovenska 2015
Edícia verejnosti:VI.
Počet nominovaných, ktorí k 31. 12. splnili všetky podmienky nominácie: 8
Zrušená nominácia: 3 /č. 4, č. 10, č. 12/
Počet došlých hlasov: 1965

Víťaz zo SR

Mgr. Mária Straková, etnologička, speváčka/sólistka a vokalistka ľudových piesní, režisérka, dramaturgička a pedagogička
Za rozvíjanie tradícií ľudovej kultúry do súčasnosti- piesne, tanca, obyčajov ako svadobné čepčenie, jazyka a vôbec krásna, ako aj hrdosti na národ, na domovinu s prihliadnutím na zahraničné úspechy detského folklórneho súboru Čunovský kŕdeľ
Poradie u návštevníkov: 2
Počet hlasov: 186
Poradie v osobitnom hlasovaní: 3
Počet hlasov: 28 zo 127
Hodnota poradí: 5

Na základe osobitného hlasovania, Štatútu a rozhodnutia garanta, doplnená do zoznamu nominovaných voliteľmi
MUDr. Júlia Horáková, PhD
Za verejne prezentovaný občiansky, ako aj profesijný postoj k súčasnej situácii v zdravotníctve a v slovenskej spoločnosti
Poradie v osobitnom hlasovaní: 1
Počet hlasov: 33 zo 127

Ján Kubiš, koordinátor OSN pre Libanon
Za príkladnú diplomaciu a osobitne za riešenie problémov v záujme mieru a obnovy vo viacerých štátoch sveta
Poradie u návštevníkov: 3
Počet hlasov: 169
Poradie v osobitnom hlasovaní: 4
Počet hlasov: 6
Hodnota poradí: rozhodnutie mimoriadne

Celkový víťaz s podmienkou prezentácie
Valerij Viktorovič Pjakin
Prezident Fondu konceptuálnych technológií
Za spoluautorstvo, presadzovanie a propagáciu "Koncepcie spoločenskej bezpečnosti - koncepcie mieru a spolupráce, ktorá umožní človeku rozvinúť a využiť celý jeho genetický potenciál, Ruská federácia
Poradie u návštevníkov: 1
Počet hlasov: 240
Poradie v osobitnom hlasovaní: 2
Počet hlasov: 30 zo 127
Hodnota poradí: 3

Podmienečne boli poctení ešte dve osobnosti zo sveta. Po ich prezentácii, ktorá je podmienkou udelenia "Mierovej ceny zo Slovenska 2015", budú prezentovaní v našej a zahraničnej verejnosti.

Dr. Peter Kasalovský,
garant ankiet a ocenení združenia a jeho MMV

V Bratislave, 1. januára 2021

Príloha: Výsledky hlasovania verejnosti v jednotlivých anketách