Tradičné ankety : Zlatý biatec, World Politician, Najsympatickejší člen vlády SR, Najsympatickejší poslanec NR SR     Nové ankety : Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky, Svetová osobnosť mieru a bezpečnosti     Začiatok nominácií 25. marca 2015.


Vyhlásenie hovorcu Medzinárodného mierového výboru a predstaviteľa združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub Petra Kasalovského z 31. 8. 2015


Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Sekretariát v 21. až 23. volebnom období 2012-2016

Správca: Dr. Peter Kasalovský


Výbor v 23. volebnom období 2014-2016

Členmi výboru sa stali : P. Kasalovský (657 b./94 um.), 2. J. Gabriel (350/67), R. Y. Mosny (228/57), P. Hrinko (181/49), L. Vaškovič (164/37), P. Čatloš (156/48), T. Lovíšková (155/43)
Do výboru boli kooptovaní : H. Schwarczová, V. Pavelka.
Predseda výboru : J. Gabriel, podpredsedovia výboru : P. Hrinko, P. Kasalovský, T. Lovíšková.

Vydaných hlasovacích lístkov : 162. Nominácie sa skončili 31. 10. 2013. Počet nominovaných : 15. Hlasovalo 95 voliteľov, t.j. 58,6% (7 b. za 1. miesto 95x, 6b. za 2.miesto 95x, 5 b. za 3. miesto 94x, 4 b. 90x, 3 b. 78x, 2 b. 70x, 1 b. 64x

Revizórom sa stal L. Ondrušek.
Vydaných hlasovacích lístkov : 162. Nominácia sa skončila 31.10.2013. Počet nominovaných : 1. Hlasovalo 125 voliteľov, t.j. 77,2%. Nominovaný získal 125 hlasov (100%).
V liste zo 6. augusta 2015 predstaviteľovi združenia a iniciatorovi jeho Medzinárodného mierového výboru P. Kasalovskému bolo poďakované pápežom Františkom za nomináciu na „Mierovú cenu zo Slovenska 2015“. Pápež František bude vo svojich modlitbách myslieť aj na členov združenia želajúc im dobré časy. Za nomináciu na „Mierovú cenu zo Slovenska 2015“ poďakovali aj zakladateľ a prezident World Economic Forum prof. K. Schwab a v mene ruského prezidenta V. V. Putina veľvyslanec v SR A. Fedotov.
Špeciálna ponuka pre členov Hospodárskeho klubu »