Správa o Slovensku, časť IV. Vyhlásenie laureátov prestížnych cien a internetových ankiet za rok 2017 Diskusia na tému : "Čo bezpodmienečne potrebujeme ako ľudia, ako občania SR, EÚ a Sveta pred tretím desaťročím XXI. storočia?"*Zlatý biatec 2018 *XVI. ročník World Politician *XIX. Ročník BEST BANK *4. ročník Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti *4. edícia "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2018 pre návštevníkov www.hospodarskyklub.sk
Announcementof the laureates
of the "2015 Peace Prize from Slovakia" for 2017

Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Reprezentácia združenia v rokoch 2017-2019
Dvadsiateštvrté volebné obdobie

Neverejné voľby predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru, členov výboru a revizóra prostredníctvom internetu na obdobie rokov 2017 - 2019 sa konali v dňoch 2. - 10. mája 2016.
Za predstaviteľa a správcu - podpredsedu výboru bol zvolený P. Kasalovský.
Za revizóra bol zvolený L. Ondrušek.

Výbor združenia na obdobie 2017 - 2019
Predseda : Ján Gabriel
Podpredsedovia : Peter Hrinko, Jozef Masarik
Členovia : P. Čatloš, T.  Lovíšková, M. Milko, S. Naďovič
(Aktualizované k 12. 6. 2017)