Pozvánka

Invitation


Úvodné slovo Petra Kasalovského na 116. riadnom zhromaždení a celkove 265. podujatia združenia, Bratislava, 15. marca 2018
K predčasným parlamentným voľbám, ale nie v jednom volebnom obvode

Vážené zhromaždenie,
dámy a páni,

tohtoročné predjarie je z hľadiska nášho národa, národností aj etník a vôbec nášho štátu potvrdením toho, o čom hovoríme a po čom voláme od nášho vzniku od 1993. roku. Po skúsenostiach z minulého režimu a z prvých týždňov nového režimu sme si uvedomili, že retardačný proces v politike nie je ničím výnimočným. Vznikne a začne sa rozvíjať veľmi-veľmi rýchlo, najmä keď nie je, alebo je obmedzovaná, príp. zavrhovaná kontrola politikov a verejných činiteľov na všetkých stupňoch.

Každá vláda z vôle ľudu, ktorá tu bola, sa práve kvôli tomu dostala do pozície samoľúbych, priam geniálnych - vyvolených, teda aj neomylných ľudí, ktorí v mene vlastnej pravdy, či skôr svojich predstáv o tom, ako to má fungovať v štáte a vôbec v každej obci, stratila súdnosť. Zastupiteľská demokracia sa stala, obrazne povedané, poskokom, či fredkou politických strán a hnutí. Na úrovni parlamentu sa nadovšetko dostali nielen ich skupinové politické a hospodárske záujmy, ale najmä osobné ambície.

Ani jeden z doterajších predsedov vlád nedovládol tak, že by mu občania bez rozdielu svojho politického presvedčenia poďakovali aspoň potleskom, a následne dali prednosť inej politickej strane s lepším programom a  novými tvárami. Faktom je, že v celosvetovom meradle to nie je inak, ba neraz je to viac ako dramatické a svojim spôsobom nebezpečné, ba až výbušné. A my, dámy a páni, sme vždy po nástupe novozvolenej garnitúry volali po kontrole. Faktom je aj to, že jednou z príčin je jeden jediný volebný obvod. Ten, ktorý umožňuje koncentráciu moci bez kontroly občanmi. To však dodnes vyhovuje všetkým parlamentným politickým stranám, resp. hnutia.

Dnes sme vo výbušnej situácii, ktorá sa vyvinula po dvojnásobnej vražde mladých ľudí a opozíciou okamžite spájanej s predstaviteľmi vládnej koalície. Popri vymyslených, skreslených a účelových informáciách sa však ukázalo, že aj súčasná vláda má rovnaký problém ako jej predchodkyne : neschopnosť spájať občanov zo všetkých strán, komunikovať s nimi v záujme  ich štátu a jeho rozvoja. Dalo by sa hovoriť aj o trestuhodnom správaní sa vládnych činiteľov. Aj preto sa občania pohybujú v neustále skreslovaných, opravovaných, a klamlivých a dementovaných informáciách problematicky.

Naši členovia sa spytovali v uplynulých troch týždňoch, ako sa vyrovnať s predmetnou situáciou. Poukazovali na konfrontačné snahy zo strany opozície, na takpovediac "vytratenosť" generálneho prokurátora, keď niektorí opoziční politici hovorili o potrebe štátneho prevratu, alebo o tom, že niektorí členovia vlády sú vedúcimi zločineckých organizácií. Pripomínali, že sa správa rovnako či podobne ako v prípade vlečúcich sa a citlivých obvinení prezidenta SR a konkrétnych činiteľov opozície.

Deprimujúce názory viacerých našich členov sú o tom, že by si nebolo koho vybrať, keby boli predčasné parlamentné voľby. To je prvotný pocit, keď sledujete média a reakcie zo zahraničia. Nemyslím si, že sme mozgove slabším národom ako tie v okolitých štátoch, či tie, ktoré sa pasovali za najdemokratickejšie. Za neschopnosť načúvať všetkým názorom a komunikovať, teda dovidieť za roh a do blízkej budúcnosti sa vždy oplatí. A tak je tu opäť čas novej kontroly zastupiteľskej demokracie. Keď to nepochopíme, keď nebudeme nápomocní, tak frontálne nastúpi čas rozmachu politickej svojvôle a zastupiteľského diktátu.
Už od volieb sledujeme prejavy nadradenosti konkrétnych skupiniek a skupín obyvateľstva a ich vedúcich, ale aj ústavných činiteľov. Ak nepochopíme toto nebezpečenstvo, bude to vstup na výsostné územie duchovnej národnej, občianskej a vôbec ľudskej biedy, a môžeme potom zaplakať, kam sme sa dostali vďaka dlhodobe organizovanej občianskej pasivite a inej, takpovediac, slepej občianskej agresivite.

Dámy a páni,

v minulých týždňoch sme našim členom aj priateľom tlmočili názor rovný postoju klubovej reprezentácie, že jedine porušenie Ústavy SR môže byť dôvodom na aktivity z našej pôdy. Dnes - v polčase volebného obdobia tu je konfrontačná vojna medzi opozíciou s podporou 50 tisíc občanov v hlavnom meste a ďaľších 50 tisíc v štyroch desiatkach miest v SR a koalíciou. Teda v žiadnom prípade sa nejedná o celonárodné protesty. Sú však významné, lebo protipól sa z vládnej koalície neukázal.

Na strane opozície sú média vo vlastníctve majiteľov korporátnych organizácií, no i značná časť pracovníkov akoby verejnoprávnych médií a s nimi kooperujúce zahraničné média. V Bruseli majú pocit, že roky boli slepí, hluchí a neschopní správne hodnotiť SR, a odporúčajú, čo by sa malo u nás diať, ale výlučne na základe informácií a názorov tretieho sektora.

Už dnes je namieste otázka, kto zaplatí účet za dehonestáciu našej republiky a jej občanov? Alebo opäť raz ako bohabojný národ, či holubičí občania odpustíme vinníkom ?! Chceme a budeme trvať na tom, že najneskôr v momente odhalenia páchateľa dvojnásobnej vraždy začne pôsobiť "Očistec". To je a bude radikálna a neopominuteľná požiadavka vždy slušných ľudí. Budeme trvať na právnej zodpovednosti.


Vážené zhromaždenie !

Schopnosť sebakritiky nie je daná navždy. U mnohých funkcionárov sa znižuje hneď po nástupe do funkcie. U niektorých zmizne aj so zvyškami rodinnej a školskej výchovy, a zároveň sa znefunkční ich pamäť. Takáto "infekcia moci" je viditeľná všade na tomto svete. Prejaví sa v arogancii, v úplatkárstve, v korupcii, v nepochopiteľných rozhodnutiach a neraz v bezbrehom ochudobňovaní, či brakovaní štátnych a verejných zdrojov. Východiskom môžu byť predčasné parlamentné voľby, ale nie s jediným volebným obvodom, tak ako boli nastavené za vlády V. Mečiara.

Za tých 25 rokov, čo fungujeme ako klub - združenie, sme však mali šancu vidieť aj takých politikov, verejne známych činiteľov a najbohatších duchovne i materiálne, ktorí nemali ani ten najmenší problém so vzťahom k národu a jeho štátu, s vlastenectvom, s komunikáciou a sebakritikou, no i s triezvosťou, úprimnosťou vo vzťahoch, a s citeľnou pokorou. Aj preto zdôrazňujeme, že politika nemusí byť panským huncústvom, ale ani tým, čo počuť medzi pospolitým ľudom, nemusí byť "svinstvom".

Kde sme a kam smerujeme, o tom bude po našej vzájomnej výmene názorov aj postojov hovoriť člen združenia a člen MMV Peter Mihók, víťaz III. ročníka ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti, ako aj dvaja laureáti Zlatého biatca za rok 2017 Pavol Barabáš a Víťazoslav Móric a predstaviteľ víťaza XVIII. ročníka ankety Best Bank Imrich Béreš, budú niektoré dokumenty zverejnené na našej www.hospodarskyklub.sk. Budu to tieto dokumenty : Správa o Slovensku, 4. časť, a vyhlásenie skupiny členov združenia pod názvom : Štvrťstoročný výsledok Slovenskej republiky : "Nedá sa piesok do snopov viazať a voda hrabať...".

Dámy a páni, priatelia,

dnešné zhromaždenie je neverejné. Jeho program sme zmenili pre vnútropolitické turbulencie, čo bude asi to najjemnejšie zhodnotenie situácie. Odložili sme aj návštevu vzácnych hostí na májový, resp. októbrový termín nášho zhromaždenia. Pozvali sme však predsedníčku Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Janu Kiššovú. Ako jediná pozvanie prijala z hostí, ktorých sme pozývali na prelome mesiacov január - február.

Faktom je, že napríklad predseda vlády na pozvanie vôbec nereagoval. Zvykli sme si na jeho nezáujem a na jeho tradičné návštevy inde, aj v médiách, ktoré vlastnia korporátne organizácie, kde odrazu čuduj sa svete o ňom nechcú ani počuť. Za šesť rokov jeho vlády sme vytvorili jasný názor na jeho spolupracovníkov, aj na Romana Šípoša, ktorý je síce preč akože z vlastnej vôle z kancelárie premiéra, ale rýhy po ňom ostali.

Máme tradíciu, že v predjarí vzdávame poctu úžasným ľuďom z domova a tiež zo zahraničia, ktorí na svojich pozíciách - vo svojich profesiách dosiahli maximálny výkon. Jednoznačne sa prejavili ako osobnosti s najvyššou pridanou hodnotou v čase, keď ich vnímalo 222 členov združenia a ďaľších 77 voliteľov, z ktorých mnohí boli nami ocenení v minulosti.

Som presvedčený, že si zachovajú aj dnes vyhlásení laureáti svoju tvár a tie vlastnosti so schopnosťami, ktoré im vyniesli najprv nomináciu a potom miesto na myslených stupňoch víťazov. Vravím to preto, že aj v tomto roku som dostal podnety, aby sme niektorým z ocenených odobrali Zlatý biatec, lebo neskôr konali v príkrom rozpore s princípmi, za ktoré je udeľovaný.

Od 1993. roka bolo udelených domácim lídrom 191 a zahraničným 67 Zlatých biatcov, teda spolu dvestopäťdesiatosem. Faktom je, že z tohto počtu sa spoločensky "znemožnili" v minulom čase niekoľkí laureáti. Možno piati. Jeden z nich pred rokom s dramatickým gestom vrátil pred rokom Zlatý biatec, a to tak, že uhradil jeho výrobnú cenu.

Keď si dnes pripomeniem niektorých laureátov, je mi ľudsky dobre, a mnohí mi môžu závidieť, že vždy po stretnutiach s nominovanými mi pribudne viac životného optimizmu. Dalo by sa povedať aj to, že tí, čo odišli nenávratne sú naďalej medzi nami, či už páni profesori Kočtúch, Laščiak, Profant, Siman, Fabián, kardinál Korec, ... alebo vo februári zosnulý dr. Muhammad Attar, ktorý dostal "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" za rok 2016.

Vážené zhromaždenie, dámy a páni,

dnes vnímam vyhlásenie laureátov Zlatého biatca. Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2017 a víťazov našich tradičných internetových ankiet ako občerstvujúce každého, kto ctí svoj národ a jeho štát, kto v praktickom živote pôsobí ako humanista, kto je vo svojom živote príkladom mravnosti a čestnosti, kto ctí odveké ideály ľudstva : slobodu, bratstvo a rovnosť, a, obrazne povedané, kto rozsieva ľudské šťastie kdekoľvek na Zemi.


Stošestnáste zhromaždenie objektívom E. Szombatovej

P. Kasalovský odpovedal na otázku, čo potrebuje Slovensko a jeho občania, aby žili plnšie občiansky a bez strachu zo zastupiteľskej demokracie.
P. Kasalovský odpovedal na otázku, čo potrebuje Slovensko a jeho občania, aby žili plnšie občiansky a bez strachu zo zastupiteľskej demokracie.

Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti za rok 2017 P. Mihók vyjadril de facto väčšinový názor združenia, no i slovenských občanov O čom je politická kultúra, vlastná identita a zodpovednosť...
Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti za rok 2017 P. Mihók vyjadril de facto väčšinový názor združenia, no i slovenských občanov "O čom je politická kultúra, vlastná identita a zodpovednosť..."

Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti J. Kiššová nielen počúvala názory klubových exponentov, ale si s nimi aj vymenila názory na niektoré spoločenské problémy.
Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti J. Kiššová nielen počúvala názory klubových exponentov, ale si s nimi aj vymenila názory na niektoré spoločenské problémy.

Hviezdny muž dokumentaristiky režisér a scenárista P. Barabáš sa stal laureátom Zlatého biatca za rok 2017. V tajnom hlasovaní 299 osobností získal najviac hlasov.
Hviezdny muž dokumentaristiky režisér a scenárista P. Barabáš sa stal laureátom Zlatého biatca za rok 2017. V tajnom hlasovaní 299 osobností získal najviac hlasov.

Šéfkuchár Restaurantu Liviano M. Miklošík preberá od P. Mihóka Zlatý biatec a riaditeľka tohto zariadenia A. Husáková s diplomom, ktorý potvrdzuje druhú pozíciu medzi nominovanými.
Šéfkuchár Restaurantu Liviano M. Miklošík preberá od P. Mihóka Zlatý biatec a riaditeľka tohto zariadenia A. Husáková s diplomom, ktorý potvrdzuje druhú pozíciu medzi nominovanými. Podnikateľ M. Budoš bol ocenený nielen za trojročné hospodárstve výsledky, ale aj za 22 rokov obchodníckej činnosti.
Podnikateľ M. Budoš bol ocenený nielen za trojročné hospodárstve výsledky, ale aj za 22 rokov obchodníckej činnosti.
Prof. A. Kalašová zo Žilinskej univerzity v rozhovore s laureátkou Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2016 M. Babčanovou, ktorá pôsobí v USA.
Prof. A. Kalašová zo Žilinskej univerzity v rozhovore s laureátkou Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2016 M. Babčanovou, ktorá pôsobí v USA.


Peter Mihók
Predseda SKF a predseda SOPK, člen združenia NEF Hospodársky klub a jeho MMV Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti v roku 2017

O čom je politická kultúra, vlastná identita a zodpovednosť ?

Slovensko, aké je, aké bude, či aké by malo byť, z hľadiska jeho vnútorného vývoja, členstva v Európskej únii či z pohľadu globálneho sveta by zo štatistického hľadiska na takú otázku by nemal byť veľký problém odpovedať. Veď len taký ukazovateľ, akým je podiel SR na počte obyvateľov Európskej únie vo výške 1,07% a to neberieme do úvahy podiel na globálnom obyvateľstve, kde sa nachádzame s podielom 0,07% na 127. mieste, determinuje našu bázickú pozíciu v globálnom meradle. Toto je však kompenzované 65 miestom vo vytvorenom hrubom domácom produkte či 39 miestom v HDP na hlavu, čo len potvrdzuje známu pravdu, že byť malým môže byť aj výhoda. Slováci na rozdiel od drvivej väčšiny európskych národov žili síce na svojom území avšak bez vlastnej štátnosti a bez možnosti výraznejšie ovplyvňovať svoj vývoj. Napriek tomu sme si zachovali svoju identitu, udržali si svoj jazyk, ktorý bol kodifikovaný až v 19. storočí a rozvíjali vlastnú kultúru a ekonomiku. Toto nás viedlo k vypestovaniu vysokého stupňa adaptability, ktorá bola v minulosti výrazným spoločenským elementom dnes však prerástla do významného ekonomického faktora. Tieto danosti sa plne prejavili aj pri vzniku Slovenskej republiky v r. 1993, vzniku ktorý bol na jednej strane poznamenaný silnou emocionalitou a súčasne dôverou vo vlastné sily. Osamostatnením slovenskej ekonomiky sme jednoznačne dokázali vlastný ekonomický potenciál, a to že sme určite neboli tou časťou bývalej federácie, na ktorú sa ekonomicky doplácalo. Naviac vstupom do Európskej únie sme prakticky zavŕšili našu štátnosť. Silou slovenskej spoločnosti je, že sa vieme motivovať pri výzvach, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia, keď reagujeme na podnety, avšak oveľa slabší sme v sebamotivácií a rýchlo sa dokážeme deliť podľa regiónov, náboženstva, politickej príslušnosti a mnohých ďalších faktorov. Jednoznačne máme až príliš veľa deliacich čiar, ktoré nám bránia byť hrdí sami na seba. Tu sa podľa môjho názoru silne prejavuje dlhá absencia tradície štátnosti, ktorá dáva spoločnosti vyšší princíp súdržnosti. Musíme byť preto schopní vedieť sa spájať za niečo a nielen proti niečomu. Musíme v sebe nájsť viac empatie pre to čo nás spája a čo nám dáva silu v dramaticky sa vyvíjajúcom sveta nových vedeckých poznatkov, technológií a spoločenských výziev.

Keď by som mal jedným slovom charakterizovať súčasný svet, jednoznačne by som povedal zmena. Zmena sa dotýka všetkých oblastí nášho života, pričom často ide o zmeny skôr revolučné ako evolučné. Malé krajiny majú svojim spôsobom veľkú výhodu v tom, že ich spoločnosť a ekonomika sú kompatibilné, a tým aj lepšie menežovateľné. Naviac svojimi záujmami neohrozujú záujmy veľkých hráčov, čo však nevylučuje, že nemôžu byť aj v centre ich pozornosti, či politických alebo ekonomických záujmov. Ich nevýhodou v globalizovanom svete je, že sú zraniteľnejšie a výrazne závisia od vplyvu vonkajších faktorov. Preto je pre ne mimoriadne dôležitá dobrá a rýchla orientácia v dynamike a reagovanie na nové politické a ekonomické trendy ako aj  spoločenská stabilita. Všetky krajiny sa musia prispôsobiť novému geopolitickému a geoekonomickému usporiadaniu súčasného sveta, t.j. multipolitickému modelu, ktorý je nesporne spravodlivejší ako krátko trvajúci unipolárny. Súčasne je však labilný z hľadiska udržania vzájomnej rovnováhy, presadzovania záujmov a eventuálnych zmien v pomere sily. Keby som mal k tomuto úvodnému slovu pridať ešte niečo čo charakterizuje súčasný svet, tak to je kolaps dôvery v jeho súčasný stav a budúcnosť. Podľa čísel prezentovaných na medzinárodných fórach len 15% globálneho obyvateľstva vníma tento svet ako dobrý a 53% odmieta súčasný stav. Až 3,7 miliardy ľudí napriek deklarovanému pozitívnemu dopadu globalizácie nepociťuje jeho benefity na svojej životnej úrovni.

Revolučné zmeny v oblasti vedy a výskumu s dopadom na oblasť ekonomických činností, vývoj v informačných technológiách s dopadom na internet a sociálne siete, nástup Štvrtej priemyselnej revolúcie s dopadom na robotizáciu a umelú inteligenciu generujú významné zmeny aj v oblasti politiky, riadenia štátov, ale aj firiem. Menia na jednej strane tradičný život v menej rozvinutých krajinách avšak súčasne vedú k ďalšej koncentrácii svetového bohatstva do rúk čoraz užšej skupiny ľudí. Pritom deľba bohatstva je témou výsostne politickou, ktorá sa nedá zredukovať len na ekonomické mechanizmy. Aj pre 21. storočie platí, že miera výnosov z kapitálu je trvale vyššia ako rast výroby a dôchodkov, čo generuje viaceré globálne a lokálne nerovnosti, ktoré radikalizujú spoločnosť a súčasne sú aj jednou z príčin mnohých sociálno-ekonomických kríz. To ešte nehovoríme o budúcich dopadoch Štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá ešte viac ako revolúcie predchádzajúce spôsobí náhradu ľudskej práce kapitálom, prostredníctvom robotizácie a umelej inteligencie. Do toho vstupuje problém identifikácie zdrojov a alokácie bohatstva, keďže minimálne 10% globálneho HDP vo finančnom vyjadrení sa nachádza v daňových rajoch, a to podľa mnohých expertov hovoríme o spodnej hranici. Súčasne očakávame, že 21. storočie ako historické obdobie bude obdobím nízkeho rastu tak v oblasti ekonomickej ako aj demografickej. V ekonomickej oblasti si musíme uvedomiť, že nekonečný rast neexistuje. Rast môže spôsobiť najmä zmena štruktúry výroby a služieb prostredníctvom nových produktov, logistika a znižovanie podielu ľudskej práce (ale tu je hranica z pohľadu socio-spoločenského a jeho vplyvu na správanie sa ľudí). Demografický vývoj nielen vo vyspelej časti sveta ale aj globálne čím ďalej tým viac bude ovplyvnený inými prioritami nastupujúcich generácií, vývojom fenoménu rodiny či sociálnymi faktormi. Národné bohatstvo, ktoré je dané súčtom verejného a súkromného kapitálu sa jednoznačne vyvíja v prospech súkromného kapitálu, čo je v mechanizme trhovej ekonomiky logický vývoj. Súčasne však naviac verejný kapitál je výrazne degradovaný rastúcim verejným dlhom a súkromné investície do verejného dlhu sa stávajú lukratívnym a bezpečným biznisom. Osobitným prípadom sú krajiny, ktorej firmy a ďalšie kapitálové aktíva sú vo veľkej miere vo vlastníctve cudzincov. Tieto na jednej strane môžu mať vysoký hrubý domáci produkt, ale oveľa nižší národný dôchodok ako dôsledok prelievania finančných efektov do krajiny pôvodu kapitálu či do daňových rajov. Toto vytvára veľké medzinárodné nerovnosti a vo finále odporu voči globalizácii.

Prečo o tomto všetkom hovorím teraz a tu. Preto, lebo všetky uvedené a mnohé ďalšie faktory musíme aj my na Slovensku tak na úrovni štátu, firiem, vedecko-výskumných či vzdelávacích inštitúcií brať do úvahy. Možno dnes ich neberieme vážne ani z pohľadu rizík ani z pohľadu výziev. Zajtra však môže byť neskoro a udržateľnosť nášho vývoja môže byť ohrozená. My na Slovensku určite a logicky z pohľadu vonkajších faktorov intenzívnejšie vnímame Európsku úniu a eurozónu, ako samotný globálny vývoj. Avšak aj Európska únia je výrazne ovplyvňovaná globálnymi výzvami, musí na ne reagovať a buď prostredníctvom európskych inštitúcií alebo priamo cez členské krajiny . Nie vždy sa nám to darí a aj keď stále krajiny EÚ reprezentujú 21% svetového HDP pri 8% podiele na svetovom obyvateľstve v dynamike vývoja zaostávame za našou konkurenciou. Únia a jej byrokracia sa viac zaoberá sama sebou, v jej agende dominuje viac politická ako ekonomická agenda a viaceré témy z pohľadu občanov sa stávajú nepodstatným a na reálne témy nezostáva čas. Je zaujímavým faktorom, že podpora európskej myšlienky je stále vyššia v nových krajinách, ako v bývalej európskej pätnástke a vôbec si nemyslím, že je to ovplyvnené finančným rámcom. Naopak rozšírenie Únie posilnilo konkurenčnú schopnosť krajín a firiem bývalej pätnástky a oddialilo nástup krízy o niekoľko rokov, keď došlo k vyčerpaniu efektov z rozšírenia.

My sa musíme hrdo a zodpovedne správať ako rovnocenní členovia Únie, nie v pozícii čistých a pasívnych prijímateľov rozpočtových zdrojov z Bruselu, ale ako partneri, ktorí priniesli do Únie nové impulzy, nové trhy a významný ľudský kapitál. Rozšírenie Únie nebolo darom pre krajiny Strednej a Východnej Európy, bola to vzájomne výhodná operácia, z ktorej profitovali obidve strany. Slovensko je prirodzeným podporovateľom myšlienky integrácie, Európska únia je pre nás prirodzeným socioekonomickým priestorom. Podporujeme pôvodnú myšlienku zakladateľov spoločnej Európy ako Európy národov vytvárajúcej synergický efekt pre ich ďalší rozvoj. V tomto duchu musíme razantnejšie presadzovať filozofiu, že nie my sme tu pre inštitúcie EÚ, ale oni sú tu pre členské krajiny, firmy a občanov. Určite aj integrácia sa musí vnútorne vyvíjať, možno aj prehlbovať, ale aj prehodnocovať už prijaté politiky. Avšak vôbec to nemusí a nemá viesť k tzv. európskemu superštátu, v tomto sú determinujúci občania, krajiny a nie jednotliví politickí predstavitelia. Európska únia by sa mala intenzívnejšie venovať celoeurópskej spolupráci, o ktorú sa usilujú všetky rozhodujúce hospodárske subjekty členských krajín. Európska únia nemôže byť úspešná bez zvyšku Európy, tak ako Európa za hranicou Únie nebude mať dynamiku, ktorú vytvára synergia. Potrebujeme aby v politickej rovine sa viac hľadali a nachádzali spoločné európske témy, ako tie ktoré nás rozdeľujú. Podstata integrácie je spolupráca, tak dovnútra, ako aj navonok. Nedá mi nespomenúť v tejto súvislosti myšlienku jedného z najvýznamnejších európskych politikov 20. storočia Charles de Gaule o spolupráci do Atlantiku po Ural.

Vráťme sa teraz k prvej vete môjho vystúpenia, aké je Slovensko, aké bude a aké by malo byť. Slovensko má za sebou úspešný príbeh 25 rokov svojej samostatnosti. V kontexte vývoja v Európe, v Európskej únii a vývoja ostatných postkomunistických krajín je v princípe v dobrej kondícii, čím nechcem obecne prekryť nedostatky, s ktorými sa často pravidelne stretávame. Každý vývoj má svoje pozitíva, ale aj negatíva. Kľúčovou otázkou zostáva udržateľnosť nášho budúceho rozvoja. Aké bude Slovensko? V prvom rade také, na akom sa dokážeme v rovine spoločenskej, politickej a ekonomickej pozitívne zjednotiť. Či dokážeme akcentovať vlastné priority v globálnom a európskom priestore a či nastupujúca generácia dokáže túto pozíciu Slovenska aj presadiť.

Aké by malo byť Slovensko? Tak ako základom doterajšieho úspešného príbehu tejto krajiny boli ľudia, ich pracovné a intelektuálne schopnosti o to viac to platí do budúcnosti. Základom musí byť vysoko náročný systém vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy, pripravujúcej mladú generáciu na už štartujúcu Štvrtú priemyselnú revolúciu. Ľudí s logickým a abstraktným myslením, schopných vyhodnocovať a selektovať záplavu informácii a dezinformácií. Ľudí hrdých na svoje korene a súčasne uvažujúcich v globálnom a európskom kontexte a v rámci neho nájsť zodpovedajúci priestor pre seba a svoju krajinu.

V ekonomike ísť výraznejšou cestou podpory domácich výrobcov s vysokým stupňom finalizácie výroby nových materiálovo nízko náročných produktov. Túto zmenu súčasnej silne subdodávateľsky orientovanej výroby podporiť domácim výskumom a vývojom.

Napokon v politickej rovine viac ako na nezmieriteľný politický stranícky boj sa koncentrovať na súťaž lepších riešení a nápadov. Nezabudnúť pritom na to, že zmeny, ktorých sme svedkami a tie ktoré nás očakávajú zmenia aj politický priestor a jeho pravidlá. Uvedomiť si, že spoločnosť vyvíjajúca sa na princípoch nespolupráce, neúcty, nevraživosti a nenávisti nemá budúcnosť. Vytvorenie vlastnej štátnosti je určite úžasné, avšak zodpovednosť za jej udržanie a rozvoj je faktor oveľa významnejší znamenajúci vzdanie sa partikulárnych záujmov, ktoré jej nielen škodia, ale ju môžu aj likvidovať. O tom je politická kultúra, vlastná identita a zodpovednosť.


Prejav Imricha Béreša
Štvrtá časť Správy o Slovensku
Nedá sa piesok do snopov viazať a voda hrabať...

Protokol

o vyhodnotenia ankiet združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru zo dňa 3. januára 2018

Tradičné ankety boli riadne vyhlásené 2. januára 2017. Nominácie sa začali 21. januára 2017 a skončili sa 20. novembra 2017. Osobitné elektronické hlasovanie 299 členov združenia a osobností hospodárstva a spoločnosti sa začalo 25. novembra 2017 a skončilo sa 31. decembra 2017. V posledný deň roka sa skončilo hlasovanie na www.hospodarskyklub.sk. Pravidelne boli prostredníctvom TASR zverejňované čiastkové výsledky.

Vyhodnotenie ankiet spracoval garant ankiet P. Kasalovský. Potvrdili ho D. Bohmer, P. Mihók a J. Šály.

 

Zlatý biatec za rok 2017, prestížna výročná cena udeľovaná od 1993. roka

Celkove došlo 43 návrhov na nomináciu osobností a organizácií zo SR, z ktorých 15 bolo aktuálnych k 23. 11. 2017.

Z 299 voliteľov hlasovalo 166, t.j. 55,52%.

Najvyšší počet bodov – za 1. miesto 3 body, za 2. miesto 2 body a za 3. miesto 1 bod – získali a laureátmi sa stali :

 1. Pavol Barabáš, režisér, scenárista a cestovateľ

Za originálne dokumenty o bohatstvách Zeme a jej obyvateľov, ako aj za dokumentaristicky jedinečnú prezentáciu Slovenska v zahraničí

Získal 155 bodov za tridstaťšesť prvých miest, sedemnásť druhých miest a trinásť tretích miest. Počet umiestení : 66.

V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal druhý najvyšší počet hlasov : 190.

 1. Restaurant Liviano v Bratislave

Za vysokokvalitný personál a kuchyňu šéfkuchára Martina Mikloška a pohodové reštauračné prostredie

Získal 127 bodov za 33 prvých miest, dvanásť druhých miest a štyri tretie miesta. Počet umiestení : 48.

V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal najvyšší počet hlasov : 212.

 1. Ing. Víťazoslav Moric, CSc., predseda DR AZZZ SR a prezident ŽOS Vrútky, a.s.

Martin, bývalý silne orientovaný národne a vlastenecky politický činiteľ

Za hospodárske a spoločenské prejavy v období rokov 1989- 2017

Získal 83 bodov za 21 prvých miest, osem druhých miest a štyri tretie miesta. Počet umiestení : 33.

V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal tretí-štvrtý najvyšší počet hlasov : 146.

 

Na základe Štatútu výročnej ceny Zlatý biatec jeho garant rozhodol o udelení Zlatého biatca ďaľším dvom v poradí :

 1. Ing. Miroslav Budoš, konateľ BERYLBUDOS, Co., spol. s r.o., Kežmarok

a reprezentant Gruppo Mastrotto Spa pre SER, ČR a južné Poľsko

Za obchodnícku česť a výkonnosť a za výsledky v rokoch 2015, 2016 a v 1. polroku 2017

s prihliadnutím na podnikateľské aktivity za dvadsaťdva rokov

Získal 78 bodov za dvadsať prvých miest, osem druhých miest a dve tretie miesta. Počet

umiestení : 31.

V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal tretí-štvrtý najvyšší počet hlasov : 146

 1. PhDr. Eduard Šebo, podnikateľ, vinohradník a konzervatívny socialista

Za súbor článkov z rokov 2015-2017 o sociálnej demokracii a socializme a o migračnej kríze

Získal 76 bodov za 19 prvých miest, sedem druhých miest a päť tretích miest. Počet umiestení : 31.

V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal piaty najvyšší počet hlasov : 134.

 

Ďaľšie poradie :

 1. PhDr. Katarína Hatráková a Mgr. Zuzana Hradíleková, PhD – 66 bodov, počet umiestení : 33. V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostali siedmy najvyšší počet hlasov – 127.

 2. Ivan Korčok, štátny tajomník MZV a európskych záležitostí SR – 56 bodov, počet umiestení : 35. V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal šiesty najvyšší počet hlasov : 130.

 3. Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p., Kováčová a jeho riaditeľ MUDr. Vladimír Čavoj – 34 bodov, počet umiestení : 20. V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostal deviaty najvyšší počet hlasov : 94.

 4. Natalia Kučírková – 30 bodov, počet umiestení : 13. V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dostala ôsmy najvyšší počet hlasov : 105.

 5. Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o., Ľubochňa – 28 bodov, počet umiestení : 16. V pomocnom hlasovaní návštevníkov www.hospodarskyklub.sk dvanásty najvyšší počet hlasov : 13.

 1. Doc. Mgr. E. Chmelár, PhD, 22 bodov, 12 um., 12. G. Šípoš – Z. Hlávková, 15 bodov, 10 um., 13. OZ Svatobor so sídlom v obci Ďurďoš, 13 bodov, 6 um., 14. PhDr. M. Musil, PhD, 10 bodov, 5 um., a 15. V. Šnídl, 6 bodov, 3 um.


 

Zahraničné osobnosti

Celkove došlo 11 návrhov na nomináciu, z ktorých boli tri aktuálne k 23. 11. 2017. Celkove hlasovalo 96 voliteľov, t.j. 32% zo všetkých voliteľov. V súlade so Štatútom garant rozhodol neudeliť Zlatý biatec za rok 2017 zahraničnej osobnosti podľa tohto hlasovania.

XV. ročník internetovej ankety World Politician

Celkove hlasovalo verejne 1777 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk a v osobitnom hlasovaní 170 voliteľov, t.j. 57 % všetkých voliteľov, spolu 1947 hlasujúcich. Počet nominovaných : 10.

Víťazom ankety sa stal Viktor Orbán, maďarský premiér – verejné hlasovanie 354 hlasov, osobitné hlasovanie 41 hlasov, spolu 395 hlasov.

Ďaľšie poradie : 2. Si Ťin pching, prezident ČĽR, 310/39/349 hlasov, 3. Sebastian Kurz, rakúsky minister zahraničných vecí a kancelár, 308/30/338 hlasov, 4. Vladimir V. Putin, ruský prezident – 298 hlasov, 5. D. J. Trump, prezident USA – 186 hlasov, 6. M. Zacharova, hovorkyňa MZV RF – 143. hlasov ...

 

XVIII. ročník internetovej ankety BEST BANK

Celkove hlasovalo verejne 1347 respondentov a 175 voliteľov, t.j. 58,5% všetkých voliteľov, spolu 1522 hlasujúcich. Počet nominovaných : 5.

Víťazom ankety sa stala Prvá stavebná sporiteľňa, ktorá dostala vo verejnom hlasovaní 404 hlasov a v osobitnom 38 hlasov, spolu 442 hlasov.

Na 2. mieste sa umiestnila Poštová banka 392/45, spolu 437 hlasov a na 3. mieste J&T banka 371/53, sp. 424 hlasov.

3. ročník internetovej ankety Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky a spoločnosti

Celkove hlasovalo verejne 1756 respondentov a 190 voliteľov, t.j. 63, 5 % všetkých voliteľov, spolu 1946 hlasujúcich. Počet nominovaných : 16.

 

Víťazom ankety sa stal doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda SOPK a predseda SKF, ktorý dostal vo verejnom hlasovaní 464 hlasov a v osobitnom 54 hlasov, spolu 518 hlasov.

 

Ďaľšie poradie : 2. A. Danko, predseda NR SR, 258/29, sp. 287 hlasov, 3. T. Gašpar, gen., 252/24, sp. 276 hlasov, 4. G. Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podpredsedníčka vlády SR, 165/37, sp. 165, 5. J. Kiššová, predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, 106/1, sp. 107, 6. R. Fico, predseda vlády SR, 100/4, sp. 104 , 7. P. Kažimír, 99 hlasov, 8. A. Érsek, 93 hlasov, 9. R. Sulík, 79 hlasov, 10. L. Ďuriš –Nicholsonová, 65 hlasov, 11. P. Pellegrini, 42 hlasov, 12. Z. Smolinský, 36 hlasov, 13. P. Kresák, 16 hlasov, 14. Z. Wienk, 13 hlasov, 15. A. Kiska, prezident SR, 5 hlasov, a 16. L. Žitňanská, 4 hlasy.

 

3. ročník internetovej ankety Svetová osobnosť mieru a bezpečnosti

Celkove hlasovalo verejne 1404 respondentov a v osobitnom 187 voliteľov, t.j. 62,5% všetkých voliteľov, spolu 1591 hlasujúcich. Počet nominovaných : 4.

Víťazom ankety sa stal maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý získal vo verejnom hlasovaní 625 hlasov a v osobitnom 78, sp. 703 hlasov.

Ďaľšie poradie : 2. J. P. Assange, 338/86, sp. 424, 3. S. Dziwisz, kardinál, 251/13, sp. 264, a E. J. Snowden, 189/15, sp. 204 hlasov.

 

III. ročník „Mierová cena zo Slovenska 2015“ za rok 2017

Celkove hlasovalo verejne 1528 respondentov a v osobitnom hlasovaní 192 voliteľov, spolu 1720 hlasujúcich. Počet nominovaných : 10.

Verejnosť potvrdila víťazstvo 35. prezidenta USA J. F. Kennedyho in memoriam, ktoré vzišlo z hlasovania Medzinárodného mierového výboru 8. augusta 2017. Vo verejnemo hlasovaní dostal 601 hlasov a v osobitnom 52 hlasov, spolu 653 hlasov.

Na 2. mieste sa umiestnil ruský prezident V. V. Putin s 356 hlasmi – 328, 28, a na 3. mieste Paul Craig Roberts, spoločenský činiteľ USA so 176 hlasmi – 149,27. Ďaľšie poradie : 4. T. Sarrazin 163 hlasov, 5. V. Klaus, J. Weigl a J. Slíva 110 hlasov, 6. R. Schuster 84 hlasov, 7. prof. K. Schwab 76 hlasov, 8. J. Hnízdil 74 hlasov, 9. patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill I., 24 hlasov, a 10. B. H. Obama, bývalý prezident USA, 3 hlasy.


Laureáti Zlatého biatca, víťazi ankiet a laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2017
Biznis postavený na vode