Kto sa postaral o jedinečné miesto viery,
mieru a ľudskej pohody ?

Krížová cesta na hore Butkov. Krížová cesta na hore Butkov.
Na hore Butkov Na hore Butkov

O čo sa postaral Anton Barcík so spolupracovníkmi ?


Who is behind the unique place of faith, peace and well-being?