Pozvánka


Invitation


Diskusné témy

O čom je dnes vlastenectvo ?
Kde sa skončí dedolarizácia ?
Čína a Rusko ako nepriatelia Slovenska ?
Kto je alebo kto by mal byť naším poslom mieru a pravdy o šťastí človeka ?
Kto a prečo sa bojí internetu ?

At the next meeting we will adress the following topics

What is patriotism about today?
Where does de-dollarization end?
China and Russia as enemies of Slovakia?
Who is or who should be our messenger of peace and the truth about human happiness?
Who are those afraid of the Internet and why?

Fotoobjektívom E. Szombatovej

V súvislosti s účasťou predsedu Národnej rady SR A. Danku na neverejnom 122. riadnom zhromaždení upravil predsedajúci P. Kasalovský jeho program. Privítal 66 riadnych členov, z toho piatich zo zahraničia. Informoval o tom, že 39 členov sa ospravedlnilo kvôli pobytu v zahraničí a sedemnásť kvôli pracovným povinostiam na domácich pracoviskách, ako aj osem členov zo zdravotných dôvodov. Dvadsaťpäť členov zo SR bolo nedostupných. Úvodné slovo o jednotlivých diskusných otázkach a o hlavných programových bodoch mal P. Kasalovský. Podstatnú časť zverejňujeme. Predseda NR SR a riadny člen združenia A. Danko takmer 3/4 hodinu reagoval na podnety z úvodného slova. Priblížil svoje názory na vnútropolitický vývoj, na medzinárodnú situáciu, na vzťahy v koalícii a s opozíciou, na voľby do Európskeho parlamentu a na niektoré otázky volebného systému, legislatívy, pozície národných parlamentov a ich vzťahy, ako aj pôsobenie mediálnej sféry. O vlastenectve uvažoval P. Mihók, ktorého príspevok zverejňujeme. Pôsobenie ATT Investments CZ SE ozrejmil predseda predstavenstva M. Zadák z Českej republiky. Dokument "Ako je blízko k autokracii režimu" predniesol P. Čatloš, z ktorého podstatnú časť zverejňujeme. Predsedajúci P. Kasalovský rozhodol, že dokument "Čo bude s ľuďmi a so spoločnosťou ako takou, keď sa začne a rozvinie naplno 4. priemyselná revolúcia?" nebude z časových dôvodov prednesený, ale zverejnený na www.hospodarskyklub.sk.


In connection with the participation of the Speaker of the National Council of the Slovak Republic Andrej Danko in our 122nd regular public assembly, the chairman P. Kasalovský amended the meeting's program. Speaker of the Slovak National Councel A. Danko, who is also a regular memmber of the association responded to the ideas and suggestions from the introductory speech for almost 45 minutes. He outlined his views on internal political developments, the international situation, relations within the coalition and with the opposition, the elections for the European Parliament and some issues of the electoral system, legislation, positions of national parliaments and their relations, as well as the media sphere.


Predseda NR SR A. Danko prišiel na zhromaždenie združenia, ktorého členom je od 2013. roka. Predseda NR SR A. Danko prišiel na zhromaždenie združenia, ktorého členom je od 2013. roka.
V rozhovore A. Danko s P. Čatlošom. V rozhovore A. Danko s P. Čatlošom.
Pred začiatkom zhromaždenia v rozhovore sociológ V. Brezny s genmjr. S. Naďovičom, ktorých pozorne počúva jadrový fyzik prof. J. Masarik. Pred začiatkom zhromaždenia v rozhovore sociológ V. Brezny s genmjr. S. Naďovičom, ktorých pozorne počúva jadrový fyzik prof. J. Masarik.
Predseda SKF a predseda SOPK P. Mihók a generálny riaditeľ CK HYDROTOUR M. Milko počas reakcie predsedu NR SR A. Danku na úvodné slovo. Predseda SKF a predseda SOPK P. Mihók a generálny riaditeľ CK HYDROTOUR M. Milko počas reakcie predsedu NR SR A. Danku na úvodné slovo.
Na úvod  zhromaždenia niekoľko myšlienok P. Kasalovského o tom, či Čína a Rusko sú nepriateľmi SR, o deformáciách demokracie, o ovplyvňovaní verejnej mienky, o vlastenectve, ako aj o akútnych problémoch v slovenskej spoločnosti. Na úvod zhromaždenia niekoľko myšlienok P. Kasalovského o tom, či Čína a Rusko sú nepriateľmi SR, o deformáciách demokracie, o ovplyvňovaní verejnej mienky, o vlastenectve, ako aj o akútnych problémoch v slovenskej spoločnosti.
Sústredenosť A. Danku ... Sústredenosť A. Danku ...
Je o čom hovoriť. Je o čom hovoriť.
V rozhovore J. Gabriel /vľavo/ s bývalým guvernérom NBS a predstaviteľom Deloitte. Slovensko V. Masárom. V rozhovore J. Gabriel /vľavo/ s bývalým guvernérom NBS a predstaviteľom Deloitte. Slovensko V. Masárom.

Úvodné slovo P. Kasalovského


P. Mihók o vlastenectve


Kol. autorov : Ako blízko je autokratický režim ?


J. Šály : Čo bude s ľuďmi a so spoločnosťou, keď sa začne a rozvinie 4. priemyslová revolúcia ?