Jedenásty december 2018 : 120. riadne zhromaždenie a celkove 270. podujatie združenia
Témy : Obranyschopnosť SR, "Mierová cena zo Slovenska 2015",
Strunový transport a jeho tvorca A. Yunitskyi, ruský veľvyslanec A. Fedotov

Pozvánka / Invitation

O čom bolo 120. riadne zhromaždenie ?

Úvodné slovo predstaviteľa združenia jeho Medzinárodného mierového výboru Petra Kasalovského

Dámy a páni, vážení členovia združenia a jeho Medzinárodného mierového výboru, vysokoctení veľvyslanci ČĽR a Ruskej federácie a diplomati ČĽR, Chorvátskej republiky, Izraela, Ruskej federácie, Talianskej republiky a Srbska, vysokoctený pán Anatolij Eduardovič Junitskij a jeho spolupracovníci zo skupiny SKY WAY,
otváram dnešné 120. riadne zhromaždenie a celkove 270. podujatie združenia od 1993. roka, ktoré je po októbrovom a novembrovom zhromaždení už tretím v 26. roku jeho existencie. Témy a ich hlavní aktéri sú uvedené na pozvánke.

Práve dnes mi nedá spomenúť to, čo mi v rozhovore pred sedemnástimi rokmi /!/ povedal náš člen, laureát Zlatého biatca, duchovný velikán národa a oporný múr režimovej zmeny v roku 1989, nitriansky sídel biskup a kardinál Ján Chryzostom Korec. Zomrel v októbri 2015 a odvtedy akoby jeho posolstvo bolo tichšie. V závere marca 2001 som ho navštívil, zhovárali sme sa niekoľko hodín a potom 6. apríla 2001 som časť jeho myšlienok zverejnil.

Príčiny neúspechov? Okrem zlyhávania ľudí, okrem chamtivosti, ktorá sa mnohých zmocnila, sú tu aj veci, ktoré sme predsa len aj zdedili. Aj rozleptané charaktery, aj devastovaná morálka. Naozaj si aj ja myslím spolu s vami, že nijaký život národa, nijaké hospodárstvo nie sú možné bez duchovného ľudského rozvoja, bez rozvoja úcty k človeku, k rodine, k národu a štátu, bez úcty k svedomiu a morálke, bez solídnej výchovy k opravdivým hodnotám. Aj na to sme azda pozabudli, aj tomu by sme sa mali venovať. Ja som sa o to usiloval, a tým som podporoval aj vaše snahy o zdravý hospodársky a sociálny život.

Dámy a páni,
je o čom rozmýšľať, a predovšetkým o tom, akí sme. Akí sme národovci, akí sme občania - vlastenci, a či sme schopní sa postaviť na obranu republiky, pokiaľ by sa zopakovali dejinné skraty, akým bola medzinárodná deštrukcia bývalej Československej republiky s postupnou mierou otvorenej a "skrytej" fašizácie v obidvoch jej častiach.

O tom mal hovoriť minister obrany SR Peter Gajdoš, ale ako ďalší člen tejto vlády má problémy s prípravou materiálov na rokovanie vlády. Na všetko je sám a tak ako mám - máme obavy z vývoja nášho zdravotníctva, zahraničných vecí a teraz už aj obrany, nehovoriac o celej vláde a jej premiéroch. Absencia predsedov vlády a jednotlivých rezortov v porovnaní s minulosťou na našich zhromaždeniach je smutnou vizitkou a takpovediac posolstvom verejnosti, ako je to u nás s politickou kultúrou a zodpovednosťou. Vraj, máme sa lepšie a lepšie, a preto môže vláda riešiť sociálne otázky, ale bez toho, aby vnímala, že takými riešeniami nemôže jednoducho, hoc by konala v najlepšom úmysle, poškodzovať iné skupiny obyvateľstva.

Na novembrovom zhromaždení, ale aj v posledných dvoch-troch rokoch sa na našej pôde dosť diskutovalo o občianskej spoločnosti a o občianskej samospráve. Úvahu na túto tému vám ponúkam. Po nej uvediem ako inšpiráciu pre všetkých politikov a kvázipolitikov požiadavky "žltých viest" zo zasľúbeného Francúzska, no i z ďaľších európskych miest, v ktorých ešte nepovolali proti demonštrujúcim masám a vandalským, príp. provokatérskym skupinkám vojsko.

Potom dostane slovo náš vzácny hosť Anatolij Eduardovič Junitskij. Téma : "O  revolučnom riešení transportu a prínose SKY WAY k tvorbe podmienok pre novú kvalitu života na Zemi". Po slávnostnej Devínskej fanfáre uvediem slávnostné vyhlásenie laureáta "Mierovej ceny zo Slovenska 2015". Vzdáme poctu dvanástemu laureátovi, ktorého schválil väčšinou hlasov v závere 2017. roka mimoriadne Medzinárodný mierový výbor.

Po krátkej prestávke bude prvé pokračovanie celoklubovej diskusie "O hlavných problémoch európskej integrácie, o tvorbe životných a vôbec mierových podmienok, osobitne o africkej a azijskej imigrácii do Európskej únie". Predčasom som oslovil veľvyslancov ČĽR, Ruskej federácie a Spojených štátov s témou "Bezpečnosť a spolupráca medzi veľmocami a vo svete a tvorba mierových podmienok pre život súčasníkov". Zatiaľ prijali pozvanie prví dvaja veľvyslanci a dnes dostane priestor veľvyslanec Ruskej federácie Aleksej Fedotov. Na záver dnešného zhromaždenia - pred vstupom do 2019. roka bude priestor na priateľské a tiež kuloárové diskusie.

Foto : E. Szombatová
V predvečer 120. riadneho zhromaždenia bola slávnostná večera v restaurante Liviano  na počesť lídra spoločnosti SKY WAY A. E. Yunitského.  Od členov Medzinárodného mierového výboru P. Mihóka, predsedu SKF a predsedu SOPK, a predsedu výbora združenia J. Gabriela si prevzal osobný dar predsedu NR SR a predsedu SNS A. Danku. V predvečer 120. riadneho zhromaždenia bola slávnostná večera v restaurante Liviano na počesť lídra spoločnosti SKY WAY A. E. Yunitského. Od členov Medzinárodného mierového výboru P. Mihóka, predsedu SKF a predsedu SOPK, a predsedu výbora združenia J. Gabriela si prevzal osobný dar predsedu NR SR a predsedu SNS A. Danku.
P. Mihók a P. Kasalovský na slávnostnej večeri s A. E. Yunitským. P. Mihók a P. Kasalovský na slávnostnej večeri s A. E. Yunitským.
Krátko pred začiatkom 120. riadneho zhromaždenia A. E. Yunitskiy. Za ním dve spolupracovníčky z medzinárodného kolektívu SKY WAY. Do Bratislavy s ním pricestovali spolupracovníci a ich partneri z Bieloruska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Ruska, ale aj zo Slovenska. Krátko pred začiatkom 120. riadneho zhromaždenia A. E. Yunitskiy. Za ním dve spolupracovníčky z medzinárodného kolektívu SKY WAY. Do Bratislavy s ním pricestovali spolupracovníci a ich partneri z Bieloruska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Ruska, ale aj zo Slovenska.
Medzi účastníkmi bol opäť veľvyslanec ČĽR Lin Lin. Medzi účastníkmi bol opäť veľvyslanec ČĽR Lin Lin.
V strede ruský veľvyslanec A. Fedotov počúva komentár P. Kasalovského o požiadavkách francúzskeho hnutia Žlté vesty V strede ruský veľvyslanec A. Fedotov počúva komentár P. Kasalovského o požiadavkách francúzskeho hnutia "Žlté vesty"...
Prvý slovenský laureát Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2016 A. Barcík veľmi pozorne sledoval video A. E. Yunitského o SKY WAY a jeho životných poznatkoch, skúsenostiach a vôbec o životnej ceste. Prvý slovenský laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016 A. Barcík veľmi pozorne sledoval video A. E. Yunitského o SKY WAY a jeho životných poznatkoch, skúsenostiach a vôbec o životnej ceste.
Vedec A. E. Yunitskiy s osvedčením o udelení dvanástej Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2017. Odovzdali mu ho spolu s plaketou zo zlata a striebra členovia Medzinárodného mierového výboru  P. Hrinko, podpredseda výboru združenia, J. Gabriel, predseda výboru, a členka výboru T. Lovíšková. Vedec A. E. Yunitskiy s osvedčením o udelení dvanástej "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2017. Odovzdali mu ho spolu s plaketou zo zlata a striebra členovia Medzinárodného mierového výboru P. Hrinko, podpredseda výboru združenia, J. Gabriel, predseda výboru, a členka výboru T. Lovíšková.
A.E. Yunitskiy v spoločnosti predstaviteľa združenia a jeho MMV P. Kasalovského /vpravo/ a primárky NUSCH I. Šoóšovej a jej manžela M. Šoóša. A.E. Yunitskiy v spoločnosti predstaviteľa združenia a jeho MMV P. Kasalovského /vpravo/ a primárky NUSCH I. Šoóšovej a jej manžela M. Šoóša.

What was the 120th ordinary assembly of the IEF Economic Club Association about?


Príhovor P. Kasalovského
k 12. laureátovi "Mierovej ceny zo Slovenska 2015"

Doznela slávnostné fanfáry a ako posledná Devínska od národného umelca Eugena Suchoňa, ktorou sa už tradične začína ceremoniál vyhlásenia nového laureáta "Mierovej ceny zo Slovenska 2015". V januári 2015 spolu so svetovým lídrom regene­rácie poškodených telových orgánov a tkanív Ron­gxiang Xu-om sme založili Medzinárodný mierový výbor a "Mierovú cenu zo Sloven­ska 2015" na pôde nášho združenia. Odvtedy sme vyhlásili spolu jedenásť laureátov na základe tajného hlasovania.

"Mierová cena zo Slovenska 2015" nie je krytá milión­mi USD či eurami, alebo zlatými tehličkami. Je však krytá najvyššou možnou úctou smrteľníkov k tomu, čo jednotlivci, resp. skupiny ľudí konajú pre mierový život. Konajú ľudsky - humanit­ne, na podporu zdravého rozumu, na prospech zdra­via, vzdelanosti a dôstojného života všetkých dnes alebo v blízkej budúcnosti.

Naše pôsobenie nie je donkichotské i keď by sme si to mohli neraz myslieť. Svet dospel do štádia, keď mier v globálnom meradle je najkrehkejším v novodobých dejinách ľudstva. Iba málo chýba k tomu, aby život z neho zmizol. Je to stále o honbe za hmotnými statkami a mocou - vládou nad ostatnými štátmi, a to napriek dvom svetovým vojnám, ktoré akoby sa gumovali vo vzdelávaní a výchove nových generácií.

Aj v podmienkach našej krajiny je to už dosť problematické. Jedni sú národní a vlasteneckí, iní akoby bez príslušnosti k národu a bez akejkoľvek zodpovednosti za veci verejné, jedni sú za zásluhovosť, iní sú proti nej, jedni majú vždy pravdu a iní nemajú pravdu nikdy, hoc by bola očikolúca. Jedni majú pocit, že môžu hrabať k sebe a iní nemôžu zas pochopiť, ako sa toľko našich ľudí mohlo stať chmatáčikmi, mamonármi, podvodníkmi, zlodejmi a vôbec kriminálnikmi v bielych golieroch ?! A neospravedlňuje to ani fakt, že v iných štátoch nie sú na tom o nič lepšie.

Otázky mieru a ľudského šťastia - sebarealizácie a dôstojnosti, humánnosti ľudskej spoločnosti sú čudesnými okrasami - trblietkami rečí - prejavov - vyhlásení nezodpovedných a hazardérskych politických vodcov. My sme to tu vnímali v tomto 2018. roku veľmi silne, keď politici zabudli, že sú tu pre ľudí - nie pre stotisíc ľudí, ale pre 5,4 milióna občanov. Služba ľudu, občanom - voličom, národu i národnostiam sa stala jedovatou hmlovinou. A politici nám tu vyrobili bez hanby nových spasiteľov a nových "nenahraditeľných".
Osobné záujmy, ambície a kariérny vzlet majú prioritu.

Dámy a páni,
za rok 2015 sa laureátom stal pápež František, ktorý v duchu pápežskej tradície ceny neprijíma. Jeho má v úschove vynimočná osobnosť slovenskej vedy a kultúry a teda tiež laureát akoby v jeho tieni prof. Štefan Kassay. Druhým laureátom sa stal generálny tajom­ník OECD José Angel Garciía za jeho prácu na prospech hospodárskej spolupráce a rozvoja medzi OECD a nečlenskými štátmi, ktorú vnímame ako jedi­nečný, a teda nenahraditeľný a civilizačne neopome­nuteľný príspevok pre mierové vzťahy vo svete.

Za rok 2016 boli poctení sýrsky vlastenec a pod­nikateľ Muhammed Attar "za nezištnú finančnú podporu Sýrčanom a trpiacim občianskou vojnou, za zorganizovanie vyše osemtisíc dobrovoľníkov po­skytujúcich prvú pomoc raneným a deťom a presa­dzovanie riešenia humanitárnej krízy priamo v Sýrii" - zomrel nedávno a po prvýkrát osobnosť zo SR Anton Barcík, generál­ny riaditeľ a. s. Považská cementáreň v Ladcoch "za významný prínos k realizácii duchovného centra pod oblohou nad lomom na hore Butkov a Kaplnky Božie­ho milosrdenstva, ako aj prístupovej krížovej cesty".

Na podporu mierových aktivít sme v roku 2017 poctili mimoriadne slovenskú podnikateľku Moniku Babčanovú "za vzťah k amazonským Indiánom a ich všestrannú a finančnú podporu z vlastnej jedinečnej šperkárskej tvorby" a filmového producenta Rudolfa Biermanna "za historický česko-slovenský film Ma­saryk a prínos k rozvoju národnej kultúry". V máji minulého roka si "Mierovú cenu zo Slovenska 2015" prevzali Stanislaw kardinál Dziwisz "za celoživotné dielo a všetko to, čo vykonal pre kresťanskú Európu a celú civilizáciu ako najbližší spolupracovník pápeža sv. Jána Pavla II.", a pre občanov Čínskej ľudovej republiky "za prínos k stabilite mieru, jedinečný sociálno-ekonomický rozvoj a globálny progres, ako aj za program novodo­bej Hodvábnej cesty" predstaviteľ Čínskej asociácie pre priateľstvo so zahraničnými štátmi.

Dámy a páni,
laureátom za minulý rok sa stal in memoriam 35. prezident Spo­jených štátov John Fitzgerald Kennedy. Legendárna osobnosť pre našich starých rodičov, pre našich rodičov a pre moju generáciu to bol vskutku idol novej doby, nositeľ myšlienky "ozbrojeného mieru" a garant otepľovania Studenej vojny do takej miery, že predlho sme mierový život tu a tiež v iných regiónoch sveta vnímali ako niečo prirodzené. Zavraždený prezident, J.F.K., nie je dnes pre vodcu Demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov, ani pre predstaviteľov Prezidentskej knižnice v Bostone, ani pre tunajšieho veľvyslanca USA výzvovou osobnosťou. Akoby bol už len legendou prepadajúcou sa do zabudnutia. My sme však nezabudli. Takže, už sa nečudujme, že súčasnosť je blízko k prahu čiastkovej a pomaly už aj globálnej konfrontácie, ktorá by však bola konečnou pre našu civilizáciu.

Vážené zhromaždenie,
laureátom Mierovej ceny zo Slovenska 2015 za rok 2017 bol zvolený aj Rudolf Schuster, prezident SR 1999 - 2004, člen Medzinárodného mierového výbo­ru a laureát Zlatého biateca za rok 1999. Oficiálne zdôvodnenie je takéto: "Za nadviazanie na tradíciu propagácie života a životných strastí bra­zílskych Indiánov parecízskeho kmeňa medzevský­mi nadšencami na čele s Jánom Benediktom, Aloj­zom a Michalom Schusterom z rokov 1927 a 1928, za jej pokračovanie troma generáciami rodiny Schuste­rovcov v období rokov 1991 - 2017 a za jeho tvorivé mapovanie slovesnou a filmovou tvorbou podporu­júc slovensko-brazílske priateľstvo."

Dámy a páni,
v závere 2017. roka som dostal návrh na vzdanie osobitnej pocty trom výnimočným zahraničným osobnostiam. Medzinárodný mierový výbor k 4. januáru hlasoval a dostupní členovia, väčšina Výboru, schválili udelenie našej mierovej ceny navrhnutým osobnostiam.

Prvou osobnosťou z troch navrhnutých a celkove dvanástym laureátom sa dnes stane Anatolij Eduardovič Junitskij, ktorý pôsobí v Bielorusku. Vedec, hlavný konštruktér a vývojár strunovej dopravy. Zdôvodnenie udelenia znie takto : "Za dopravné technológie novej generácie SKY WAY s jedinečnými sociálnymi, ekologickými a hospodárskymi prednosťami, ktoré môžu napomôcť národom a ich štátom k všestrannej prosperite v mierových podmienkach".

Včera večer sa s ním stretli viacerí členovia Medzinárodného mierového výboru. Blahoželali mu aj predseda Svetovej komorovej federácie Peter Mihók, ktorý je už v bruselskej centrále EÚ, sprostredkovane a s osobným darom predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorý je tiež už mimo SR. Prezident SR v rokoch 1999 - 2004 Rudolf Schuster sa dnešnej slávnosti nezúčastňuje kvôli mimoriadnym rodinným povinnostiam. Schválenie mimoriadnej "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" pre Anatolija Eduardoviča Junitského bolo svojím spôsobom rizikom. Experiment s jeho zaradením do ankety pre verejnosť v tomto 2018. roku však potvrdil vyspelosť a moderné - nanajvýš humánne myslenie našich voliteľov, ale aj návštevníkov www.hospodarskyklub.sk - a teda respondentov. Aj by sme sa mohli nazdávať, že sa potvrdila schopnosť našich ľudí vidieť do budúcnosti a nadchnúť sa jej tvorcami. Veľmi citlivo vnímajú a dalo by sa povedať, že v štyroch dimenziách tie osobnosti ako A. E. Junitskij, ktoré svojím umom a výnimočnými až revolučnými činmi, pomalou, lež vytrvalou prípravou na realizáciu takmer fantazijných predstáv minulých generácíi, oceňujú a sú im príkladom plnohodnotného života. Tohtoročná prezentácia SKY WAY na pôde združenia bola jednou z najviac cenených našimi členmi a odkazy pri mene A. E. Junitskij boli z tých najčastejšie navštevovaných.
Chcem veriť, že aj ďaľšie dve osobnosti, z ktorých sa jedna prisľúbila prísť na 121. riadne zhromaždenie, ktoré bude 19. marca 2019, takýto experiment prežijú so cťou.

Dámy a páni,
prosím pána Anatolija Eduardoviča Junitského, aby predstúpil, nech zaznie slávnostná fanfára. Prosím predsedu výboru združenia Ing. Jána Gabriela a podpredsedu výboru Ing. Petra Hrinku, obaja sú členmi MMV, a členku výboru Ing. Teréziu Lovíškovú, aby prišli do priečelia rokovacej sály a odovzdali "Mierovú cenu zo Slovenska 2015".

 

Vedec, ktorý buduje "cestu do nebies" - SKY WAY

 

Interview A. E. Junitského po prevzatí "Mierovej ceny zo Slovenska 2015"


Video s príhovorom A. E. Junitského


Technológia SW


Prejav JE Alekseja Fedotova


Podnety do diskusie o občianskej spoločnosti a občianskej samospráve