Aký bude novodobý VEĽKÝ RESET ?
Zvolané 129. zhromaždenie a celkove 280. podujatie združenia
Videokonferencia 3. marca 2021 od 17. h
Hosťom opäť svetová osobnosť:
Prof. Klaus Schwab, prezident WEF

Registrovalo sa 77 osobností zo SR
a desiatich štátov zo štyroch kontinentov
So záštitou exprezidenta SR Rudolfa Schustera

Pozvánka | Invitation


Videozáznam Aký bude novodobý Veľký reset ?


Aký bude novodobý VEĽKÝ RESET ?

Videokonferencia 3. marca 2021 od 17. h

Rámcový program
 • 17.00 h Otvorenie koordinátorom Petrom Čatlošom
 • 17.02 h Úvodné slovo predstaviteľa združenia Petra Kasalovského
  Text P. Kasalovského
 • 17.14 h Riaditeľ Centra intervenčnej neuroradiológie a endovaskulárnej liečby MUDr. Ivana Vuleva, PhD na tému:
  "WEF, prof. K. Schwab a Mier - snaha o všestranne kvalitnejší život" videozáznam
  Text videozáznamu riaditeľa CINRE I. Vuleva
  Pdf. Certifikát prof. Klaus Schwab
 • 17.19 h Príhovor prezidenta WEF prof. Klausa Schwaba na tému:
  "Aký bude novodobý Veľký Reset?" videozáznam
  Text prof. K. Schwaba v slovenčine
  Videozáznam prejavu prof. K. Schwaba v angličtine
 • 17.44 h Diskusia so sprievodným slovom P. Kasalovského, ktorý uviedol video prezentáciu architektky - dizajnérky Lenky Petrákovej, ktorej dielo na riešenie čistoty vody v Pacifiku získalo Grand Prix Jacques Rougerie Foundation a predstavil počiny viacerých členov združenia
  Grand Prix Jacques Rougerie Foundation
 • 17.45 h Peter Mihók, predseda SOPK a čestný predseda SKF, laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2019, videozáznam
  Text P. Mihóka
 • 17.53 h prof. Abhilash Mishra, Univerzita Chicago, USA, zastupujúci aj MEBO International Group so sídlom Los Angeles
  Making Innovation More Inclusive in the Post-Pandemic World
 • 18.00 h P. Čatloš s otázkou za združenie
 • 18.05 h Odpovede prof. K. Schwaba
 • 18.20 h Poslankyňa NR SR MUDr. Andrea Letanovská, PhD o zdravotníckych výzvach
  Text A. Letanovskej
 • 18.33 h Prof. Jozef Masarik, jadrový fyzik, o vzdelávaní, vzdelanosti ako priorite "Veľkej zmeny"
 • 18.42 Záverečná úvaha Antona Barcíka, laureáta "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2016, o filozofii života a ľudskom šťastí, o národe a koeexistencii národov bez konfrontácii, o vyrovnávaní životnej úrovne, o uspokojovaní duchovných a materiálnych potrieb, odkaz na www.krizbutkov.sk videozáznam
  Text videozáznamu A. Barcíka

Charakteristika možnej zmeny v pohybe súčasného sveta
Stanovisko združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub

Počet pozvaných účastníkov:
77 zo SR a desiatich štátov štyroch kontinentov

Technická spolupráca:
mediaTOP, s.r.o., Bratislava

Simultánne tlmočenie:
Mgr. Diana Šímová