Pozvánka


Invitation


133. riadne zhromaždenie
a celkove 284. podujatie Videokonferencia združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub

Deviaty december 16:30 SEČ

Potvrdených účastníkov: 57 členov zo SR, ČĽR, ČR, Francúzska, NSR, Ruska, Švajčiarska, Tajvanu a USA

Tlmočené do EN

Videozáznam v angličtine
Videozáznam v slovenčine

Peter Čatloš, spolupredseda Výboru združenia:

Dámy a páni, dobrý podvečer,

otváram 133. riadne zhromaždenie a celkove 284. podujatie nášho združenia formou videokonferencie. Je to druhé podujatie v tridsiatom roku od nášho vzniku.

Naše želanie opäť sa osobne stretnúť v Pálffyho paláci sa nenaplnilo kvôli protipandemickým opatreniam. Aj pôvodný program sa zmenil. Jednak preto, že pozvaní zahraniční hostia prejavili záujem hovoriť "do sály", a potom, podľa Stanov sme nemohli poslať pozvanie celému radu našich domácich a zahraničných členov. Takpovediac náhradné témy sú nemenej aktuálne ako pôvodne avízované.

Partnermi tejto videokonferencie sú poslanec NR SR Ing.Ján Blcháč, PhD, PhDr. Miroslav Demko a MUDr. Peter Michalka, PhD. Videokonferenciu zabezpečuje media TOP, s. r. o., a simultánny preklad slovenčina - angličtina prvej časti programu a záveru Diana Šímová.

Prosím predstaviteľa nášho združenia dr. Petra Kasalovského, aby sa ujal slova.

Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen a predstaviteľ združenia:

V tomto predvianočnom čase, pandemickom, ale už aj civilizačnom nečase, keď nechápavo krútime hlavami nad správaním sa parlamentu, slovenskej vlády, ale aj parlamentnej opozície by som pripomenul, že obdobnú situáciu - i keď nie tak vypätú a s ľudskými obeťami - sme už prežili. V nejednom momente by sa dalo hovoriť aj o odpore, či dokonca zhnusení.

Ukazuje sa, že politická reprezentácia, koaličná, opozičná a tiež mimoparlamentná, ktorá sa sformovala v parlamentných voľbách 29. februára 2020, je zodpovedná za zbytočné ľudské obete a zdravotné následky v dôsledku ochorenia Covid-19. Avanturistické hospodárenie s financiámi štátu, nekultúra až agresivita, či dokonca arogancia voči občanom bude potrestaná.

Absolutórium a našu najvyššiu úctu majú ľudia, ktorí zabezpečujú zdravotnícku starostlivosť, ale aj chod hospodárstva na našom území, ale aj spoločnosti.

Moju spomienku na minulosť, poznámky o súčasnosti som nazval: "Tridsaťročie márnych podnetov ako byť-nebyť v nevyhlásenej súťaži štátov a ich národov úspešnejší".

***

P. Kasalovský Tridsaťročie premárnených šancí

P. Kasalovský:

Dámy a páni,

O 5 mesiacov to bude sedem rokov, keď sme založili spolu s čínskym zakladateľom vedy o regenerácii orgánov a tkanív, prominentným lekárom v ČĽR, v Indii, v Singapúre, ale aj častým návštevníkom v Bielom dome Rong xiang Xu-om na báze združenia Medzinárodný mierový výbor. Oficiálne to bolo vo výročný deň skončenia 2. svetovej vojny v Európe 8. mája 2015, ale, žiaľ, bez tejto jedinečnej osobnosti a priateľa, ktorý tragicky zomrel. Tento Výbor vznikol spontánne, lebo my dvaja smrteľníci sme dospeli k názoru, že treba urobiť aj čosi viac proti kruhom, ktoré majú záujem, vôľu a možnosti, ale aj zdroje vyvolávať vojnové konflikty, ale aj zánik ľudskej civilizácie. V mene vlastnej hegemónie vo svetovej politike, ale aj európskej, či v konkrétnych štátoch.

Dlhé hodiny sme hovorili o tom, ako sa Svet vyvíja proti ľudskosti, keď zisk je tromfom v akýchkoľvek vzťahoch. Keď život v celom rade štátov je tristný, ako aj bez šance žiť bez obáv o život rodiny a seba samého. Keď deje vo svete a v blízkom okolí sú v príkrom rozpore so skúsenosťami ľudstva v moderných dejinách, osobitne v 19. a v 20. storočí, no i na začiatku Tretieho milénia. Keď autokracia nahrádza demokraciu a jej kontrolné mechanizmy, keď z najspodnejších suterénov vystupujú do života spoločnosti vyznávači fašistických manierov.

Už vtedy sme mali vlastné skúsenosti, že o mieri sa veľa hovorí, častokrát bľaboce, ale keď treba reagovať slovne, no i skutkami, tak nastupuje ticho - mlčanie. Príkladom bol vtedajší prezident SR Andrej Kiska, ktorý na podnety vo veci vyššej kvality bezpečnosti, obranyschopnosti a mieru nielen MMV, ale celého nášho 222-členného združenia osobností SR a zahraničia vôbec nereagoval. Ani veľvyslanci veľmocí, ani mocnosti, ani vtedajší slovenský predseda vlády Robert Fico.

Za hlavný cieľ sme si stanovili napomáhať k trvácnosti dialógu lídrov veľmocí, ale aj posilneniu vážnosti stredných a malých štátov. Tu nejde len o to, že je tu pandémia, ale snahy o vojnychtivé - konfrontačné akty sú citeľnejšie ako kedykoľvek v minulosti. A o efektívnom a o zmysluplnom dialógu medzi veľmocami, o zmierňovaní napätia medzi nimi a nehovoriac už o odblokovaní procesu odzbrojovania môžeme len snívať.

Navrhli sme dvom laureátom Zlatého biatca, pánom Campbellovi a Čarnogurskému, aby sa zamysleli, či dnes médiami a celým radom lídrov, no i akože nádejných aktérov politiky označovaní nepriatelia aj Slovenskej republiky, Čína a Ruská federácia boli našími nepriateľmi v minulosti, či sú nepriateľmi v súčasnosti, a či budú nepriateľmi v budúcnosti. Najprv bude hovoriť Dr. Ing. Jan Campbell.

Dr. Ing. J. Campbell:

Jan Campbell Nebude války a přátelství

Jan Campbell Proč Čína nebyla, není a nebude nepřítelem

JUDr. J. Čarnogurský, bývalý predseda vlády SR

Ján Čarnogurský  Bolo je alebo bude pre nás ohrozenie z Ruska

Peter Čatloš:

Národná rada SR, jednotlivé koaličné a opozičné strany v krízovom čase nášho zdravotníctva potrebujú "zázračný prútik", či skôr legendárnu Aladinovu lampu, aby sme mali potrebný počet lekárov a zdravotných sestier, zdroje na ich odmeňovanie podľa zásluh, zabezpečovacieho personálu a nemocničné kapacity, ako aj tie najmodernejšie, alebo aspoň v súčasnosti využívané technológie. Viackrát sme mali tému zdravotníctvo, keď sa ňou zaoberali na našej pôde prof. Peter Krištúfek, prof. Juraj Fabián, prof. Jaroslav Siman, prof. Juraj Šteňo, prof. Daniel Pinďák, riaditelia národných ústavov a nemocníc, ale aj zdravotných poisťovní a naši ďalší členovia - lekári.

Dnes bude hovoriť doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD na túto tému "Aké má byť zdravotníctvo, resp. starostlivosť o zdravie ľudu?"

Doc. MUDr. Daniel Bohmer, PhD:

Video 

Peter Čatloš:

Na záver prvej časti bude hovoriť Dr. Ján Šály na tému "Enviromentálna inkvizácia a omilostenie jadrovej energetiky". Takpovediac experimentálne ho uvedie Peter Kasalovský.

Dr. Ján Šály:

Ján Šály Jestvuje Environmentálna inkvizícia  a došlo na  omilostenie jadrovej energetiky? alebo o energetike a energiách ako takých

***

Tlmočené do EN

P. Kasalovský:

Dámy a páni,

Ani v tých najzložitejších časoch ma nenapadlo, a to nielen mňa, ale celý rad osobností - svetom i doma uznávaných, ľudí vzdelaných, kultúrnych - vlastencov, že budem žiť v retardačnom čase. Kedysi sa ľuďom s takými pocitmi na základe reality hovorilo "stratená generácia". Na rozdiel od nich neboli sme účastníkmi vojny, ale dnes je tu novodobá honba na čarodejnice a mnohých uzurpátorov moci v minulosti musí mátať, ako je to dostať sa k moci na Slovensku a dokazovať doslova nemožné, inde vo svete nevídané. I keď mám na pamäti múdrosť grónskych eskimákov, že "... nič nie je nemožné".

Druhú časť sme nazvali: Nie sme "stratená generácia", lebo ...

Dr. M. Demko opäť píše o geniálnom Slovanovi-Slovákovi

a Uhrovi  Franzovi Lisztovi.

Autor je už vo Švajčiarsku a tak jeho príspevok nájdete pod banerom z tohto zhromaždenia na www.hospodarskyklub.sk.

Miroslav Demko o Franzovi Lisztovi

Ing. P. Vítek pripravuje knihu rozhovorov o modrom oku Sibíri. Autor je Tajvane. Jeho príspevok je tiež pod banerom z tohto zhromaždenia na www.hospodarskyklub.sk.

P. Vítek - kniha rozhovorov o modrom oku Sibíri

Klub sa končí úvahou Ladislav Žáka, spoluautorovi eseje pod veľavravným názvom "Viac svetla ".

Ing. Ladislav Žák:

Ladislav Žák - Miroslav Svítek  Viac svetla

Tlmočené do EN

Peter Čatloš:

Želajme si návrat do lepších čias, ako viac ako často hovorí doma i v zahraničí Peter Kasalovský. Potrebujeme žiť, a preto budeme vyžadovať ozajstnú zodpovednosť od aktérov slovenskej politiky.

Veľa lepších dní, viac slnka, viac pohody, dobré zdravie a viac svetla v Novom roku 2022 ...