Národno-štátne priority v rozhodujúcich dokumentoch politických strán, podnikateľských organizácií a v Programovom vyhlásení vlády SR - Moderovaná diskusia za účasti predsedu Národnej rady SR Andreja Danku - Úvahy o výroku Paula Thomasa Manna: "Vojna je iba zbabelý útek od problémov v mieri" a o Výročnom vyhlásení členov Medzinárodného mierového výboru
Zlatý biatec 2016, World Politician, Svetová osobnosť mieru a bezpečnosti, Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky, BEST BANK, Mierová cena zo Slovenska za rok 2016
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovať vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriť dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Sekretariát v 21. až 23. volebnom období 2012-2016

Správca: Dr. Peter Kasalovský


Výbor v 23. volebnom období 2014-2016

Členmi výboru sa stali : P. Kasalovský (657 b./94 um.), 2. J. Gabriel (350/67), R. Y. Mosny (228/57), P. Hrinko (181/49), L. Vaškovič (164/37), P. Čatloš (156/48), T. Lovíšková (155/43)
Do výboru boli kooptovaní : H. Schwarczová, V. Pavelka.
Predseda výboru : J. Gabriel, podpredsedovia výboru : P. Hrinko, P. Kasalovský, T. Lovíšková.

Vydaných hlasovacích lístkov : 162. Nominácie sa skončili 31. 10. 2013. Počet nominovaných : 15. Hlasovalo 95 voliteľov, t.j. 58,6% (7 b. za 1. miesto 95x, 6b. za 2.miesto 95x, 5 b. za 3. miesto 94x, 4 b. 90x, 3 b. 78x, 2 b. 70x, 1 b. 64x

Revizórom sa stal L. Ondrušek.
Vydaných hlasovacích lístkov : 162. Nominácia sa skončila 31.10.2013. Počet nominovaných : 1. Hlasovalo 125 voliteľov, t.j. 77,2%. Nominovaný získal 125 hlasov (100%).
Dear Colleague,

As you know the Social Business Academia Conference 2016 (SBAC2016) will be held in Paris, France on November 9-10, 2016. HEC Paris will host the conference.

We are drawing your attention to the fact that we are announcing an extension of the final date of subission for the Call for Papers. It has been extended from June 10, 2016 to June 30, 2016.

You can view the Call For Papers (CFP) for the conference at the link below for reference.

Paper submissions began on 15 February 2016. All details related to the Author may be found in the detail CFP and the accompanying Instruction for Authors’. To read these documents please go to http://www. socialbusinesspedia.com/sbac/ 2016.

We also take the opportunity to inform you that a Pre-Conference of the Social Business Academia Conference will be held in Dhaka, Bangladesh during Social Business Day. It will be held on July 30, immediately after the Social Business Day on July 28-29. You are welcome to participate in the Pre-Conference. Those who may miss the Paris Conference because of other obligations should not miss the
Pre-Conference. Of course many will attend both conferences in Dhaka and Paris. To attend Social Business Day please click here.

Should you have any question please don't hesitate to contact Yunus Centre.

Looking forward to seeing you in Pre-Conference in Dhaka on July 30, and SBAC 2016 in Paris on Nov 9 and 10.


Muhammad Yunus
Chair, Organizing Committee
Social Business Academia Conference 2016