Zlatý biatec 2016, World Politician, Svetová osobnosť mieru a bezpečnosti, Najsympatickejšia osobnosť slovenskej politiky, BEST BANK, Mierová cena zo Slovenska za rok 2016
Právny stav

Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalovského
na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR.
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske združenie k 27. júlu 1997.
Od roku 2003 je združením.

Ciele

*oponovaťŸ vládnu aj opozičnú hospodársku politiku
*pomáhaťŸ rozvoju medzinárodných vzťahov
*šíriťŸ dobré meno SR

Základné dokumenty

Stanovy združenia Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub
(Informal economic forum - Economic club) vrátane štatútu krajského,
resp. regionálneho klubu, registrované MV SR, si možno vyžiadať na jeho sekretariáte.

Forma členstva:

riadne
čestné
firemné
individuálne


Rokovacie jazyky:

slovenčina, angličtina

Údaje a kontakty

Poštová adresa : 854 04 Bratislava, Topoľčianska 5
E-mail : pkasalovsky@hospodarskyklub.sk
Mobilný telefón : +421 903 711890
IČO : 30808235


Sekretariát v 21. až 23. volebnom období 2012-2016

Správca: Dr. Peter Kasalovský


Výbor v 23. volebnom období 2014-2016

Členmi výboru sa stali : P. Kasalovský (657 b./94 um.), 2. J. Gabriel (350/67), R. Y. Mosny (228/57), P. Hrinko (181/49), L. Vaškovič (164/37), P. Čatloš (156/48), T. Lovíšková (155/43)
Do výboru boli kooptovaní : H. Schwarczová, V. Pavelka.
Predseda výboru : J. Gabriel, podpredsedovia výboru : P. Hrinko, P. Kasalovský, T. Lovíšková.

Vydaných hlasovacích lístkov : 162. Nominácie sa skončili 31. 10. 2013. Počet nominovaných : 15. Hlasovalo 95 voliteœov, t.j. 58,6% (7 b. za 1. miesto 95x, 6b. za 2.miesto 95x, 5 b. za 3. miesto 94x, 4 b. 90x, 3 b. 78x, 2 b. 70x, 1 b. 64x

Revizórom sa stal L. Ondrušek.
Vydaných hlasovacích lístkov : 162. Nominácia sa skončila 31.10.2013. Počet nominovaných : 1. Hlasovalo 125 voliteœov, t.j. 77,2%. Nominovaný získal 125 hlasov (100%).
The company "Korund XXIŸ offers you for consideration the following projects of participation in buildings and facilities construction and reconstruction in the Moscow city and the Moscow region