Stotridsiate zhromaždenie a celkove 281. podujatie
združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub
vo forme videokonferencie v pondelok 10. mája 2021

Pozvánka | Invitation

16.00 - 16. 55

pripájanie sa účastníkov videokonferencie

17.00 - 17.03 Peter Kasalovský :

Dámy a páni, otváram 130. riadne zhromaždenie, azda posledné v pandemických podmienkach formou videokonferencie. Boli úvahy stretnúť sa osobne, ale napokon sme ich odmietli, keďže by sa mítingu nemohli zúčastniť naši zahraniční členovia a hostia. Celkove sme potvrdili šesťdesiatšesť účastníkov zo SR, z Českej republiky, z Číny, z Francúzska, z Nemecka, z Ruskej federácie a zo Spojených štátov s tým, že viacerí sa nebudú zobrazovať.

Osobitne sa tešíme účasti viacerých diplomatov a tých, ktorí nám pripomenú ako ľud ich štátu prežil Druhú svetovú vojnu. Vyznačia aj najvýznamnejšie momenty ich mierovej politiky. Na naše pozvanie reagovali veľvyslanec Ruskej federácie Igor Bratčikov a veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky SUN Lijie.

V tejto súvislosti by som uviedol, že veľvyslankyňa USA pani Bridget Brink rovnako ako jej predchodca vôbec nereaguje - neodpovedá od svojho nástupu do diplomatickej funkcie na naše pozvania, hoci sa priamo týkali Spojených štátov a jej predstaviteľov.

Prosím, aby ste vnímali, že časť našej videokonferencie bude simultánne tlmočená zo slovenčiny do angličtiny pani Dianou Šímovou. Niektoré diskusné príspevky budú vysielané zo záznamu. Niektoré budú zverejnené na www. portáloch a na našej www.hospodarskyklub.sk, keďže vieme, že záujem prehovoriť k jednotlivým bodom programu mali takmer všetci oslovení. Aj preto, že nie všetkým sa podarí dodržať časový limit, ktorý sme stanovili.

Príhovor veľvyslanca RF v SR I. Bratčikova


Slovo má veľvyslanec Ruskej federácie Igor Bratčikov.

17.04 - 17.19

Peter Čatloš : Ďakujem veľvyslancovi Ruskej federácie Igorovi Bratčikovovi za jeho príhovor. Ubezpečujem ho, že kultúrni a rozhľadení občania našej krajiny majú v trvalej úcte obete občanov bývalého Sovietskeho zväzu pri oslobodzovaní Československej republiky. Uvedomujú si, že to boli slovanské národy, ktoré prežili genocídu, čo dokumentuje 32 miliónov slovanských obetí, z toho 14 miliónov Rusov, 7 miliónov Ukrajincov, 3 milióny Poliakov a 2,5 milióna Bielorusov. V západnom svete bez agresorov to bolo 8 miliónov obetí. Židov zahynulo 6 miliónov a 300 tisíc Rómov.

"To" Svet a, napočudovanie,  tiež my v ňom opomíname. Akoby sme mali strach z vlastnej histórie a poučení z nej. V národnej pamäti je pomoc sovietskych občanov v partizánskom hnutí na našom území, v Slovenskom národnom povstaní a Karpatsko-Dukelská operácia. Je tam účasť 1. čs. armádneho zboru armádneho generála Ludvíka Svobodu na osloboditeľskej misii v rámci Červenej armády.

Dámy a páni,

o priateľských vzťahoch k ľudu Spojených štátov sa diskutovalo na našej pôde od 1994. roka, dokonca aj politici, ktorí sú dnes v akejsi a nevysvetlenej nemilosti americkej diplomacie sa nimi prezentovali naším prostredníctvom. Pravdou je aj to, že je to obojstranná nevraživosť, ktorá poškodzuje priateľské vzťahy, ktoré sme napomáhali budovať.

Peter Kasalovský napísal 29. októbra 2015 úvahu o histórii s nášho pôsobenia klubu pod názvom "Politika je studenšia, ba mrazivejšia ako smrť". S tým istým titulkom zverejníme tuto stať na portáli klubu www.hospodarskyklub.sk. Pripomína, že "od 24. mája do 17. júna 2002 bolo napísaných sedemnásť priateľských listov do Bieleho domu a jeho vtedajšiemu pánovi G. B. Bushovi pod patronátom nášho združenia. Na našom 5. valnom zhromaždení vyvstal taký podnet, ktorý sa začal napĺňať na stý deň od jeho konania. Tento jedinečný list napísali osobnosti tých čias, z ktorých sú niektorí aj dnes prítomní v živote slovenskej spoločnosti. Dalo by sa povedať, že Robert Fico je slovenská diagnóza...". To je tiež dôvod, prečo autor uvedie aj to, akú hĺbku mal vzťah Roberta Fica práve v tom čase k USA a ich predstaviteľom. Bude tak priestor na to, aby ste pouvažovali o príčinách jeho premeny, ktoré nie sú verejnosti známe.

Politika je studenšia ...


V našich končinách sa nehovorí často o tom, aké útrapy, aký fašistický teror sa udial v podaní japonských fašistov na ľude Číny. V štatistikách Druhej svetovej vojny je uvedené, že o život prišlo vyše dvadsať miliónov ľudí, pričom neuveriteľné hrôzy až zverstvá boli spáchané vo vtedajšom hlavnom meste Nankingu. Bol to čínsky ľud, ktorý je v počte obetí hneď za bývalým Sovietskym zväzom.

Prosím veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky SUN Lijie o jeho príhovor. Bude v čínštine s titulkami v slovenčine a tlmočený do angličtiny.

Prejav veľvyslanca ČĽR v SR SUN Lijie


Videozáznam


17.20 - 17.35

P. Čatloš : Ďakujem veľvyslancovi ČĽR SUN Lijie za jeho príhovor. Ospravedlňujem sa za technický problém.

17.35 - 17.50

Dr. Ján Šály, člen výboru združenia a člen Medzinárodného mierového výboru : "Oficiálne nevidené fašistické maniere vo Svete, v európskom priestore a v Slovenskej republike v tretej dekáde 21. storočia"

My o fašizme


P. Čatloš : Slovo má pán Kasalovský.

17.50 - 17. 53

Peter Kasalovský : Včera večer som dostal majl od našej členky, ktorý na úvod ďaľšej časti našej videokonferencie citujem :

Na vstupnej bráne univerzity - asi nie na území nášho štátu - je nápis: "Kolaps vzdelania je krachom národa".

Na zničenie ktoréhokoľvek národa netreba použiť atómovú bombu ani rakety s dlhým doletom. Postačí zníženie kvality vzdelávania a umožniť študentom podvádzať a podplácať pri skúškach . 

Dôsledky?
Pacienti zomierajú v rukách takýchto lekárov.

Budovy a mosty sa zrútia v rukách takýchto inžinierov.

Peniaze sa strácajú v rukách takýchto ekonómov.

Humánnosť zomiera v rukách takýchto náboženských učencov.

Spravodlivosť sa stráca v rukách takýchto sudcov.

A ako dopadne štát, ktorý má podvodníkov, podplácačov a plagiátorov vo vláde a v parlamente ?

Vaše excelencie, vážení hostia a členovia, keď sa skončila predchádzajúca videokonferencia 3. marca, tak som rozhodol pokračovať v odpovedi na otázku : Aký by mal byť Svet a my v ňom po pandémii Covid-19? Ako sme vnímali myšlienky v prejave prezidenta World Economic Forum prof. Klausa Schwaba.

Som nesmierne rád, že moje pozvanie prijali :

 • česká vedkyňa Irena Koutná z Centra bunkového a tkanivového inžinierstva FN sv. Anny a Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne,

 • senior dizajnérka pôsobiaca v Londýne, autorka projektu "The 8th Continent" M Arch. Bc. Lenka Petráková, ARB, RIBA

  Verím, že prestaneme prehliadať problémy

 • zástupkyňa prednostky Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb MUDr. Júlia Horáková, laureátka "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2020,

  Som normálny a bežný človek

 • Ing. Stanislav Polonský, ktorý by sa mal pripojiť zo Švajčiarska.

  Polonský S. : Aký má byť náš a môj svet

 • Peter Mihók, predseda SOPK, laureát "Mierovej ceny zo Slovenska 2015" za rok 2019, ktorý pôjde z videozáznamu, lebo v tomto momente je pracovne mimo hlavného mesta a svojho kompjutru,

  Budúcnosť je to...

  Videozáznam

 • Ing. Miroslav Pavel, český novinár, vydavateľ, ktorý bol pri vzniku nášho združenia ako HNclubu

  Nový koncert velmocí

a

17.53 - 19.00

P. Čatloš : Nosným materiálom pre ďalšie obdobie našich aktivít je nasledujúci text Petra Kasalovského s otázkou : Prečo sme boli v SND 4. novembra 1996? alebo Svet potrebuje nové myslenie a mladosť.

Prečo sme boli v SND 4. novembra 1996? alebo Svet potrebuje nové myslenie a mladosť

19.15 - 19.20

Pokr. P. Kasalovský : Po štvrtýkrát sa členovia a pozvané osobnosti od 2014. roku rozhodli verejne osloviť pápeža Františka s podnetom, aby uvážil zvolanie celosvetovej bezpečnostnej a mierovej konferencie. Medzinárodnú situáciu, resp. vzťahy medzi veľmocami a inými štátmi považujú za krajne nebezpečné pre bezpečnosť a mier vo svete. Dialóg je tou cestou ako sa vyhnúť apokalypse, ku ktorej by viedol konflikt medzi veľmocami, o ktorom čoraz častejšie hovoria politici a vojenskí činitelia. Kto iný ako pápež František má schopnosť komunikovať so svetovými štátnikmi, ako aj s predstaviteľmi iných svetových náboženstiev.

Tento list aj s anglickým prekladom bude zverejnený prostredníctvom www. portálov, rozšírený v rámci videozáznamu nielen našim členom v zahraničí, ale aj celému radu osobností, s ktorými máme priateľské vzťahy.

Úvodné slovo k listu pápežovi Františkovi


Introduction to the letter to Pope Francis


List pápežovi Františkovi


Letter to Pope Francis, bishop of Rome


Dámy a páni,

chcem poďakovať partnerom dnešnej videokonferencie CK Hydrotour, generálnemu riaditeľovi Považskej cementárne Antonovi Barcíkovi, opätovne nominovanému na Nobelovu cenu za mier, a advokátke JUDr. Eve Mišíkovej.

Bodkou za dnešným 130. zhromaždením a celkove 281. podujatím od 1993. roka je trinásťmesačná nevôľa, nezáujem komunikovať - negovať snahu o konštruktívny dialóg o tom, "aby nám lepšie bolo" zo strany súčasnej vlády. Naposledy bola pravidelná komunikácia s viacerými členmi dvoch vlád Mikuláša Dzurindu, ako aj s ním osobne, potom trikrát došlo na kratučký dialóg za predlhé roky vlády Roberta Fica, neskôr Petra Pellegriniho, a potom sme sa stali "nechcenými", lebo sme neprijali pozíciu služobníkov, či pochlebovačov a tiež preto, že z komunikácie nevylučujeme nikoho s výnimkou fašizujúcich politikov a teroristov.

Takže, dámy a páni, nie sme okrajovou komunitou, čo by som nemusel prízvukovať, ale pripomínam každému z nás a všetkým členom, že len od decembra 2019 sme z našich vlastných peňazí - v čase pandemickom komunikovali osobne, alebo videokonferenčne s prezidentom World Food Prize Foundation Kennethom Quinnom, s laureátom Nobelovej ceny za mier a svetove uznávaným sociálnym lídrom prof. Muhammadom Yunusom, s veľvyslancom UN a bývalým ministrom zahraničných vecí SR Jánom Kubišom, s prezidentom World Economic Forum prof. Klausom Schwabom.

Viacerí z našich členov majú snahu upozorňovať a dávať podnety predstaviteľom súčasnej vládnej koalície. Mal som možnosť prečítať si to, čo im napísali, a potom aj to, čo obsahovali odpovede, ak to vôbec odpovede boli. A ich obsah ? Kultúrne vyjadrená nadutosť, nezáujem a predstava o vlastnej jedinečnosti.

Takže, dnes nebudete počuť predsedu vlády Eduarda Hegera, pozývaného už 13. marca, opakovane 8. apríla a potom sme sa pripomenuli ešte raz pozvánkou elektronickou poštou. Nereaguje. Nečudo, keď musí scelovať vládnu koalíciu...

Nech nás teší, že za dvadsaťdeväť rokov sme sa ani raz "významne" nepomýlili v názore a v stanovisku na hospodárske, spoločenské a politické dianie a akty v rámci Slovenskej republiky i vo svete.

Ďalší pokus - podnet prezidentke SR, parlamentu a vláde v duchu "aby nám lepšie bolo" bude nasledovať o niekoľko dní, keď zhrnieme to, čo tu dnes odznelo, a sformulujeme.

Ďakujem vám za aktívnu účasť.

Želajme si spoločne "návrat lepších čias". Aby už navždy bolo hlásenie legendárneho Levitana spomienkou na milióny mŕtvych ľudí takých ako my a mementom pre dobrodruhov. Keď bude dialóg, keď sa budú ctiť odveké ľudské ideály, keď pochopíme zodpovednosť za Svet, za našu civilizáciu v nekonečnom vesmíre a prestaneme tolerovať podporu tých ľudských vlastností ako je mocichtivosť - vôľa diktovať všetkým pomocou zbraní a ich ničivej sily spôsob života a vôbec myslenia, tak potom tu nebudeme s podmienkou - nebudeme trpieť závislosťou na vojnychtivých v akejkoľvek podobe.

https://youtu.be/kYJ9uMtwbRI